Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 205

AD company Hip hop junior-soutěžní I PO

PO 17:30-19:00

Věk 12-15

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Kroužek street tanců zaměřený zejména na hip hop pro juniorskou věkovou kategorii. Kroužek vedou zkušené tanečnice a kvalitní lektorky. Určeno pro děti od 12 let, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street dance. Podmínkou účasti je přihlášení na pondělí a středu. Zájmový útvar je soutěžní.

AD company Hip hop junior-soutěžní II ST

ST 17:30-19:00

Věk 12-15

2 300 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek street tanců zaměřený zejména na hip hop pro juniorskou věkovou kategorii. Kroužek vedou zkušené tanečnice a kvalitní lektorky. Určeno pro děti od 12 let, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street dance. Podmínkou účasti je přihlášení na pondělí a středu. Zájmový útvar je soutěžní.

AD company Street dance děti I -soutěžní

PO 16:00-17:30

Věk 7-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek A dance company disco děti I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do tohoto kroužku projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).

AD company Street dance děti II-soutěžn

ST 16:00-17:30

Věk 7-12

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Kroužek A dance company disco děti II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do tohoto kroužku projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).

AD company Street dance HVK I

PO 19:00-20:30

Věk 15-26

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 3 místa

Kroužek A dance Company HVK I je určen tanečnicím, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company HVK I - pondělí a AD company HVK II - středa).

AD company Street dance HVK II

ST 19:00-20:30

Věk 15-26

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 3 místa

Kroužek A dance Company junior II je určen tanečnicím, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company HVK I - pondělí a AD company HVK II - středa).

AD company Street dance junior I-soutěžn

PO 17:30-19:00

Věk 12-15

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek A dance Company junior I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company junior I - pondělí a AD company junior II - středa).

AD company Street dance juniorII-soutěžn

ST 17:30-19:00

Věk 12-15

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Kroužek A dance Company junior II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company junior I - pondělí a AD company junior II - středa).

Amfora dance pokročilí

ČT 18:00-19:30

Věk 8-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek Amfora dance je určen dětem, které nemají vyhraněn zájem o určitý typ tance. V průběhu školního roku se seznámí s různými druhy streetových tanců. Děti v tomto kroužku navazují na již získané zkušenosti z minulých let, prohlubují své dovednosti. V první zahajovací hodině proběhne rozřazení účastníků mezi začátečníky a pokročilé.

Amfora dance začátečníci

ČT 16:30-18:00

Věk 8-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek Amfora dance je určen dětem, které nemají vyhraněn zájem o určitý typ tance. V průběhu školního roku se seznámí s různými druhy streetových tanců. Kroužek je určen zejména začátečníkům. V první vyučovací hodině proběhně rozřazení účastníků mezi začátečníky a pokročilé.

Angličtina ÚT 18:00 mírně pokročilí

ÚT 18:00-19:30

Věk 15-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Kurz je zaměřen na všeobecnou angličtinu. Cílem je naučit studenty komunikovat v základních každodenních situacích, které se jim mohou naskytnout při cestování, nakupování, telefonování atd. Zaměření kurzu je průřezové všemi jazykovými disciplínami s důrazem na poslechová cvičení a mluvní aktivity.

Angličtina ÚT 19:30 pokročilí

ÚT 19:30-21:00

Věk 15-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Účastníci prohloubí své znalosti ve všech jazykových disciplínách. Z hlediska gramatiky zopakujeme stručně větnou stavbu a běžně používané časy a naučíme se gramatiku novou, tedy větnou stavbu složitějších souvětí a gramatické posuny s nimi související. Hlavní náplní kroužku však zůstává uplatnění gramatiky v praxi, tedy práce s texty a především konverzace. Ta bude aplikována v hodinách s tematickým zaměřením a tím spojena i s rozvojem slovní zásoby.

Animovaná filmová tvorba

PO 15:00-17:30

Věk 10-15

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Přijďte se seznámit se světem klasického animovaného filmu! Začneme od prvotního nápadu, který propracujeme ve scénář a storyboard, vymyslíme výtvarnou podobu a potom vše vyrobíme, nasnímáme a doplníme zvukovou postprodukcí. Budeme se inspirovat mistry klasické české animace i současnou tvorbou. V krátkých cvičeních i delších společných projektech si vyzkoušíme různé animační techniky jako je plošková animace, pixilace, plastelínová animace nebo práce s loutkami. Výsledné snímky budeme prezentovat na vernisážích výstav a na našem youtubovém kanálu. Nejedná se o kroužek kreslené animace ve speciálním počítačovém programu! Výtvarné podklady budeme zpracovávat ručně a počítač bude naším pomocníkem při snímání a postprodukci snímků. Berte prosím také v potaz, že jde o kroužek náročný na soustředění a trpělivost, na delších projektech můžeme pracovat i 3 měsíce. Vedoucí kroužku: Natálie Koževnikovová

Atletická přípravka

ST 14:30-15:30

Věk 5-8

2 200 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen všem mladým sportovcům od věku 5 do 8 let. Cílem kroužku je rozvíjení všeobecných pohybových a motorických dovedností. Kroužek bude vedený vhodnou hravou formou přiměřenou dovednostem a schopnostem skupiny. Činnost kroužku vychází z atletických disciplín. Děti přijdou mnohdy poprvé do kontaktu s technickými disciplínami jako je skok daleký, štafetový běh, překážkový běh. Celá činnost je zaměřena převážně na aktivní trávení volného času, obsahující spoustu her vycházejících z atletiky. Cílem je vytvoření správných návyků a rozvinutí sportovních dovedností pro následný přechod k jiným sportům, nebo rozvíjení v rámci atletiky. Vedoucím kroužku je certifikovaný trenér žactva a atletické přípravky.

Atletika - žactvo ST

ST 15:30-17:30

Věk 9-15

2 900 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Přijímáme náhradníky

Cíle zájmového kroužku . Spojit děti a mládež se sportem . Prohloubit v dětech zálibu k běhu . Naučit děti správnou techniku a způsob běhu . Rozlišovat druhy vybavení a oblečení . Schopnost dobrého sledování svých statistik a pracování s nimi . Naučení práce v kolektivu, tvorba spolupráce Náplň zájmového kroužku Hlavní myšlenkou kroužku je snaha o probuzení v dětech zálibu v atletice a sportu obecně. Cílem je dětem osvětlit základní a následně pokročilé techniky běhu a ostatních atletických discipín a jejich následné aplikování v praxi. Část hodiny by byla věnována teoretické výuce a zbylá větší část by se věnovala praktické výuce. Součástí činnosti bude také měření dat a statistik a práce s nimi. Dlouhodobé pozorování statistik a jejich zlepšování. Práce v kolektivu je zásadní v budování fyzické síly. Společné výběhy a tréninky v profesionálních podmínkách. kontaktní e-mail: mundil@hc4.cz

Atletika - žactvo ÚT

ÚT 15:30-17:30

Věk 9-15

2 900 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Přijímáme náhradníky

Cíle zájmového kroužku . Spojit děti a mládež se sportem . Prohloubit v dětech zálibu k běhu . Naučit děti správnou techniku a způsob běhu . Rozlišovat druhy vybavení a oblečení . Schopnost dobrého sledování svých statistik a pracování s nimi . Naučení práce v kolektivu, tvorba spolupráce Náplň zájmového kroužku Hlavní myšlenkou kroužku je snaha o probuzení v dětech zálibu v atletice a sportu obecně. Cílem je dětem osvětlit základní a následně pokročilé techniky běhu a ostatních atletických discipín a jejich následné aplikování v praxi. Část hodiny by byla věnována teoretické výuce a zbylá větší část by se věnovala praktické výuce. Součástí činnosti bude také měření dat a statistik a práce s nimi. Dlouhodobé pozorování statistik a jejich zlepšování. Práce v kolektivu je zásadní v budování fyzické síly. Společné výběhy a tréninky v profesionálních podmínkách. kontaktní e-mail: mundil@hc4.cz

Badminton - začátečníci

ÚT 15:00-16:00

Věk 10-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Badminton 15+

PO 20:00-21:00

Věk 15-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Badminton starší - mírně pokročilí

ÚT 17:00-18:00

Věk 13-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Bicí

ÚT 16:00-19:00

Věk 9-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Výuka hry na bicí soupravu. Od základů techniky po práci na standardních rytmech a vybraných skladbách. Účastníci podle dosažené úrovně vystupují na interních i veřejných koncertech.

CPD Sedmikráska

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kdo jsme a co nabízíme DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina. Předškoláci u nás Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí 9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku 11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Ceník: 1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./700,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1400,- Kč/měsíc 3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1650,- Kč/měsíc Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

CPD Sluníčko

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kdo jsme a co nabízíme DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina. Předškoláci u nás Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí 9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku 11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Ceník: 1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./700,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1400,- Kč/měsíc 3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1650,- Kč/měsíc Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

CPD Vodníček

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD Vodníček je určen dětem od 3 do 6 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 12 dětí. V CPD Vodníček máme velké zkušenosti s předškolními dětmi. Děti musejí být bez plen a bez kočárku. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Vedeme děti ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. CPD Vodníček je během školního roku velmi aktivní. Navštívíme Botanickou zahradu v Troji, pražskou ZOO, planetárium ve Stromovce, pravidelně chodíme na divadelní představení, navštěvují nás lektoři z Ekocentra Koniklec s tematickými programy. Také vytváříme pro děti celodopolední tematické programy v lese ( cesta za skřítky Podzimníčkem, Jarničkou a další) . Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, Masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD, řešíme individuální potřeby dětí po konzultaci s rodiči, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 9:00 - 10:30 přímá pedagogická činnost dle daného tématu ( přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání) 10:30 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 12:00 pobyt dětí venku ( v zimě chodíme krmit labutě k Vltavě a v létě trávíme čas na hřišti v AV, ale i u Vltavy ) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Cyklistický kroužek

ST 16:00-18:30

Věk 12-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 3 místa

Kontakt na instruktora: Tomáš Vopálenský, 602 864 256, vopalensky@hc4.cz Kroužek bude letos probíhat tradičně každou středu v čase 16:00 až 19:00 pod vedením Tomáše Vopálenského a Vojtěcha Millera. Na plánu jsou především aktivní vyjížďky a zlepšování techniky jízdy za jakéhokoliv počasí, tj. je potřeba přizpůsobit tomu oblečení (např. pláštěnka, rukavice). Připomínáme povinnou přilbu, pevnou obuv a osvětlení, zejména v zimních měsících. Je také potřeba s sebou vozit náhradní duši, lepení, hustilku a případně nějaké základní nářadí. Dále připomínáme svačinu a lahev, nebo pitný vak, aby bylo možné dodržovat pravidelný pitný a stravovací režim. Prosíme o kola v pokud možno perfektním stavu - s tím případně pomůže http://www.cykloservis-pankrac.cz/, který je zároveň naší základnou. Zázemí cykloservisu je nám k dispozici, stejně jako základní oleje, čistící prostředky a možnost umýt si kolo. Další náplní kroužku bude servis, práce s mapovými podklady, případně posilování. Je dobré přijít o cca 15 minut dříve, aby bylo možné se převléknout, dofouknout, namazat a případně vyřešit technické nedostatky. Na první lekci provedeme zápis a seznámíme se s novými účastníky. Společně si stanovíme pravidla chování v průběhu kroužku a pohybu na jízdním kole. Připomeneme si také některá pravidla silničního provozu. Proběhne také kontrola stavu a způsobilosti kol a krátká jízda zručnosti v areálu Hobby centra 4. Následně se odebreme na kratší vyjížďku, během které zjistíme zkušenosti a dovednosti spojené s jízdou kole, zkontrolujeme správný posez a případně doladíme technické nedostatky. Proto prosím přijeďte na první lekci na kole a s veškerou výbavou! Tešíme se na viděnou! Kroužek se koná ve středu od 16:00 do 18:30 (při pěkném počasí, hlavně mimo zimní měsíce, když je dlouho světlo, končí vyjížďky do 19:00). Scházíme se v cykloservisu Hobby Centra 4. (Nebude-li řečeno jinak, jedeme ven na kola). Změnu programu budeme posílat pomocí SMS nejpozději v úterý dopoledne. Alternativy jsou primárně posilování, cyklistický trenažer, teorie i praxe servisu kola, práce s mapou, GPS a navigace. Pro tyto případy doporučujeme sportovní oblečení na převlečení. Omluvenky, prosím, zasílejte na zmíněné tel. číslo, abychom zbytečně nečekali s odjezdem, děkujeme. Povinnou výbavou je: - horské kolo v perfektním stavu - cyklistická přilba - rukavice - pití (Bidon, umístěný na rámu kola, případně batoh s rezervoárem na vodu. Jako náplň postačí voda, sladké limonády nedoporučujeme). - náhradní duše - základní nářadí (montpáky, multiklíč, pumpička). - aktuálně již světla - vzadu červenou blikačku, vpředu světlo (ne blikačku, mělo by s ním být dobře vidět i za tmy při jízdě v terénu). - vhodné je mít i něco drobného k jídlu - müsli tyčinku, banán. (zcela nevhodné např.: - chleba s máslem a salámem, zelenina, apod.). Batoh - ze zkušeností z let předešlých: Zcela nevhodné jsou "šňůrkové" batohy, které nelze řádně nastavit a nedrží správně na zádech (kromě toho, že to je nepohodlné, tak i nebezpečné). Ideální typ batohu by měl mít jak hrudní tak bederní pás pro správnou fixaci na zádech jezdce. Oblečení - ideální je cyklistický dres a kalhoty s vložkou (pokud dítě zatím nemá, doporučujeme funkční oblečení. V případě kalhot, nesmí být volné, aby se nezamotaly do pohonu kola. V chladném počasí je lepší používat více vrstev nežli například jednu silnější vrstvu. Dítě má poté možnost odložit si, nebo se přiobléct v průběhu vyjížďky). Stravování - správné stravování, je nezbytnou součástí přípravy na vyjížďku a to již den před vyjížďkou (upozorňuji na to již ze zkušeností z let minulých). Myslím, že jako každým rokem bude toto téma, probírané na každé vyjížďce. První setkání v tomto školním roce proběhne ve středu 18.9., sraz bude u cykloservisu v HC4. Program: - seznámení se - jak bude kroužek probíhat - info k celodenním vyjížďkám - odpovědi na dotazy - kontrola zda stav kola splňuje požadavky pro navštěvování cyklistického kroužku. - krátká vyjížďka na Kavčí hory (nepůjde o žádné výkony, pouze potřebujeme okouknout fyzické a technické dovednosti dětí pro správné plánování dalších vyjížděk). -předpokládaný konec 18:30

ČT Klavír klasický/jazzový 1

ČT 14:15-15:00

Věk 9-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické, jazzové a populární hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku.

Domškolácká skupina s Evou - čtvrtek

ČT 09:00-13:00

Věk 6-11

8 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 3 místa

Kroužek je zaměřen na rozvoj jedinečnosti dítěte – tak, aby každé znalo a užívalo svá nadání a silné stránky. Hodně prostoru dostává svobodná hra, která je zásadní pro fyzický, kognitivní, sociální i emoční rozvoj dětí. Různověká dětská skupina je prostředkem k tomu, aby se mladší děti učily od starších a starší i mladší děti tak zdokonalovaly své sociální dovednosti. Dětem jinak nabízím různorodé činnosti spojené hlavně s okolní přírodou, tradicemi, kulturou či historií. Děti čeká hodně tvoření, nauka o přírodě, nejrůznější výlety a častý pobyt venku. Vše vychází z toho, jaké jsou aktuální zájmy dětí. Děti si svobodně vybírají, kterých aktivit se chtějí zúčastnit, a mohou také přijít s vlastními nápady pro ostatní.

Domškolácká skupina s Petrou - úterý

ÚT 09:00-13:00

Věk 6-10

8 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na rozvoj jedinečnosti dítěte – tak, aby každé znalo a užívalo svá nadání a silné stránky. Hodně prostoru dostává svobodná hra, která je zásadní pro fyzický, kognitivní, sociální i emoční rozvoj dětí. Různověká dětská skupina je prostředkem k tomu, aby se mladší děti učily od starších a starší i mladší děti tak zdokonalovaly své sociální dovednosti. Dětem jinak nabízím různorodé činnosti spojené hlavně s okolní přírodou, tradicemi, kulturou či historií. Děti čeká hodně tvoření, nejrůznější výlety, častý pobyt venku a nechybí ani zpívání s kytarou či ukulelem, jóga, nebo prvky mindfulness. Vše vychází z toho, jaké jsou aktuální zájmy dětí. Děti si svobodně vybírají, kterých aktivit se chtějí zúčastnit, a mohou také přijít s vlastními nápady pro ostatní.

Dopolední kurz keramiky

ČT 09:30-11:30

Věk 18-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Tento kurz keramiky je určen pro všechny, kdo mají volná dopoledne a chuť tvořit.

Doučování angličtiny pro 1. a 2.třídu

ČT 14:00-14:45

Věk 6-8

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední místo!

Má Váš prvňáček potíže se zvládáním výuky anglického jazyka a Vy si doma nevíte rady, jak mu pomoci? Chybí na Vaší škole výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě, ale Vy si přejete, aby Vaše dítě s učením angličtiny už začalo? Nabízíme procvičování základů anglického jazyka formou doučování. Výuku vede Mgr. Pavla Drbalová, učitelka AJ se zkušenostmi se všemi věkovými kategoriemi. Na první lekci si od rodičů vyslechne jejich představy a cíle a zvolí nejvhodnější formu výuky.

Doučování angličtiny pro 1.a 2. tř.2.pol

PO 14:00-14:45

Věk 6-8

HC4 - Pavilon D

Volno

Má Váš prvňáček potíže se zvládáním výuky anglického jazyka a Vy si doma nevíte rady, jak mu pomoci? Chybí na Vaší škole výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě, ale Vy si přejete, aby Vaše dítě s učením angličtiny už začalo? Nabízíme procvičování základů anglického jazyka formou doučování. Výuku vede Mgr. Pavla Drbalová, učitelka AJ se zkušenostmi se všemi věkovými kategoriemi. Na první lekci si od rodičů vyslechne jejich představy a cíle a zvolí nejvhodnější formu výuky.

Dramatický kroužek pro děti 3.-5.třída

ÚT 13:30-15:00

Věk 8-11

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Dramatický kroužek pro děti 6.-8. třída

ÚT 15:00-16:30

Věk 12-14

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Elektrotechnika pokročilí

ST 16:15-18:15

Věk 8-99

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 4 místa

Základní principy elektřiny, pravidla pájení, pájení desek plošných spojů, měření některých elektrických jevů, vlastní výroba desek plošných spojů např. blikačka, pískátko.

Elektrotechnika začátečníci

ST 14:00-16:00

Věk 8-11

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Základní principy elektřiny, pravidla pájení, pájení desek plošných spojů, měření některých elektrických jevů, vlastní výroba desek plošných spojů např. blikačka, pískátko.

Flétnička pro nejmenší NOVÉ

PO 16:00-16:45

Věk 6-9

Areál Vltavanů

Obsazeno

Děti se učí základní tóny na zobcovou flétnu a správné dýchání. Seznamují se se základy rytmiky pomocí doprovodných nástrojů. Učí se pojmenovat jednotlivé noty a umí je poznat na notové osnově. Výuka probíhá hravou formou a je doprovázena pohybovými a výtvarnými činnostmi. Vhodné pouze pro děti z I. stupně ZŠ

FLL soutěžní tým

ST 16:30-19:30, NE 16:30-19:30

Věk 11-20

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Členové kroužku se účastní soutěže FIRST LEGO League (FLL). V průběhu roku se může tým účastnit několika turnajů, které probíhají v ČR, Evropě a po světě, dále se účastní jiných soutěží a akcí v ČR. Časová náročnost kroužku vč. domácí přípravy je okolo 12 hod. týdně. Schůzky členů týmu probíhají 2x v týdnu, v případě potřeby se tým schází několikrát za týden. Pro bližší informace se prosím obracejte na Zdeňka Langera, vedoucího kroužku na e-mailu langer@hc4.cz Oficiální web soutěže www.firstlegoleague.org

Francouzština pro mírně pokroč. a pokroč

ST 18:30-19:30

Věk 12-70

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na základní jazykové schopnosti jako je poslech, psaní a hlavně mluvení. Jednotlivé lekce jsou obohaceny interaktivními materiály, které seznamují i s francouzskou kulturou a uměním. Učebnice není potřeba, veškeré materiály jsou od lekroky, která má dlouholetou praxi v nejen v České republice, ale ve Francii, kde studovala.

Hra na flétnu 1

PO 13:15-14:00

Věk 6-12

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Výuka základů hry na zobcovou flétnu,rozvíjení repertoáru písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na flétnu 2

PO 14:00-14:45

Věk 6-12

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Výuka základů hry na zobcovou flétnu, rozvíjení repertoáru písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na flétnu 3

PO 14:45-15:30

Věk 6-12

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Výuka základů hry na zobcovou flétnu, rozvíjení repertoáru písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na Ukulele 1

ČT 16:15-17:00

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední místo!

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na Ukulele 2

ČT 17:00-17:45

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 2 místa

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na Ukulele 3

ČT 17:45-18:30

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hra na Ukulele 4

ČT 18:30-19:15

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Hudebníček - hrajeme si s hudbou- NOVÉ

ČT 15:00-16:00

Věk 3-5

Areál Vltavanů

Obsazeno

Děti si osvojí základní hudební dovednosti, seznámí se s různými hudebními nástroji a základní rytmizaci celého těla skrz tanec. Každá hodina má své téma, které je doprovázeno výtvarnou činností dle daného tématu ( muzikoterapie).

I my to dokážeme

ÚT 19:00-20:30

Věk 18-99

2 500 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek tanců disco a hip hopu určený pro dospělou populaci, která chce mladým ukázat, že napatří do starého železa. Pro všechny, kteří nejen rádi tančí a chtějí držet krok se současnou taneční scénou, ale i v případě zájmu se účastní tanečních soutěží..

In-line bruslení

ÚT 16:00-17:30

Věk 8-15

1 900 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Kroužek bude probíhat na modřanské cyklostezce. Sraz dětí je v areálu Vltavanů. Výuka probíhá sezónní formou (podzimní a jarní část),v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně AV. Podzimní část - (13.9.-1.11.2022) Jarní část - (4.4.-13.6.2023) Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5ti dětí

Jóga a seberozvoj pro děti 1. stupeň

ST 14:30-15:45

Věk 5-10

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 3 místa

Kroužek pro děti zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání. Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy. cvičební podložky jsou k dispozici v HC4

Jóga ČT

ČT 09:30-11:00

Věk 18-99

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 2 místa

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Jóga ST

ST 09:30-11:00

Věk 18-99

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 2 místa

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Jóga ÚT

ÚT 09:30-11:00

Věk 18-99

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední místo!

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Karate A

ÚT 18:00-19:00

Věk 8-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik základních technik v pokročilém provedení za účelem lepšího bojového provedení - technická a taktická příprava na sportovní soutěže karate - zlepšení fyzické koordinace a objemové výdrže celého těla - výchova v duchu a etiky karate DO - účast na soutěžích ČSKE

Karate A

ČT 18:00-19:30

Věk 8-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik základních technik v pokročilém provedení za účelem lepšího bojového provedení - technická a taktická příprava na sportovní soutěže karate - zlepšení fyzické koordinace a objemové výdrže celého těla - výchova v duchu a etiky karate DO - účast na soutěžích ČSKE

Karate B

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA - nácvik nových a opakování známých základních technik nohou KAŠI WAZA - nácvik řízeneho kumite - GOHON IPPON KUMITE - nácvik a opakování KATA - HEIAN SHODAN - nácvik BUNKAI pro KATA - HEIAN SHODAN (nácvik ve trojicích) - nácvik HEIAN NIDAN - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate B

ČT 17:00-18:00

Věk 7-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA - nácvik nových a opakování známých základních technik nohou KAŠI WAZA - nácvik řízeneho kumite - GOHON IPPON KUMITE - nácvik a opakování KATA - HEIAN SHODAN - nácvik BUNKAI pro KATA - HEIAN SHODAN (nácvik ve trojicích) - nácvik HEIAN NIDAN - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate C - začátečníci

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-12

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 2 místa

- rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí her a herních pomůcek - nácvik základních prvků gymnastiky - zlepšení celkové fyzické kondice - nácvik základních technik karate - vštěpování etiky karate + základní pojmy - nácvik základních technik nohou a základních postojů karate - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate C - začátečníci

ČT 16:00-17:00

Věk 6-12

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 3 místa

- rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí her a herních pomůcek - nácvik základních prvků gymnastiky - zlepšení celkové fyzické kondice - nácvik základních technik karate - vštěpování etiky karate + základní pojmy - nácvik základních technik nohou a základních postojů karate - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Keramika pro (pra)rodiče s dětmi ÚT14:30

ÚT 14:30-16:00

Věk 3-6

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro (pra)rodiče s dětmi je nabízen pro matky na mateřské dovolené s dětmi od tří do šesti let. Je zaměřen na rozvíjení drobné motoriky dětí, trpělivosti a spolupráci při výrobě drobných keramických dárků. Maminkám se snažíme umožnit relaxaci a výrobu malé užitkové keramiky. Během školního roku se účastníci postupně seznamují se všemi dostupnými technikami. Každé pololetí je zakončeno výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Druhé dítě jedné matky - poplatek 300,- Kč. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.

Keramika pro děti a mládež ČT 16:00

ČT 16:00-17:30

Věk 7-18

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež PO 16:00

PO 16:00-17:30

Věk 7-18

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ST 14:30

ST 14:30-16:00

Věk 7-18

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ST 16:00

ST 16:00-17:30

Věk 7-18

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ÚT 16:00

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-18

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro dospělé PO

PO 18:00-20:00

Věk 18-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro dospělé ST

ST 17:30-19:30

Věk 18-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro dospělé ÚT

ÚT 18:00-20:00

Věk 18-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro předškoláky a malé ČT 14:30

ČT 14:30-16:00

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Tento kroužek je otevřen pro děti předškolního věku a malé školáky (1+2tř.) - 5-8 let

Keramika pro školáky PO 14:30

PO 14:30-16:00

Věk 6-10

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie. Pravidelná činnost kroužku končí v týdnu od 1.6.2020, výstava spojená s odnášením výrobků bude probíhat 16. a 17.6.2020, vždy od 14 do 18 hodin.

Klub CPD Kopretina - třídenní

PO 08:30-12:30, ST 08:30-12:30, PÁ 08:30-12:30

Věk 2-4

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova. Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy. Ceník: 1 den v týdnu 8:30 - 12:30 hod./700,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:30 - 12:30 hod./1400,- Kč/měsíc 3 dny v týdnu 8:30 - 12:30 hod./1650,- Kč/měsíc Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Klub maminek cvičení I

ST 09:00-09:45

Věk 2-3

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5-2,5 roku a jejich rodiče. Pod vedením odborného lektora děti za doprovodu a pomoci rodičů rozvíjejí formou hry své pohybové dovednosti. V kroužku využíváme sportovní nářadí a náčiní - lavička, žíněnky, míče, prolézačky, tunel; nacvičujeme říkanky a písničky spojené s pohybem. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.

Klub maminek cvičení II

ČT 09:00-09:45

Věk 2-3

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5-2,5 roku a jejich rodiče. Pod vedením odborného lektora děti za doprovodu a pomoci rodičů rozvíjejí formou hry své pohybové dovednosti. V kroužku využíváme sportovní nářadí a náčiní - lavička, žíněnky, míče, prolézačky, tunel; nacvičujeme říkanky a písničky spojené s pohybem. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.

Klubíčko- Šikovné ručičky

ÚT 16:15-17:45

Věk 8-11

2 800 Kč / rok

Areál Vltavanů

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřený na rukodělné techniky se zaměřením na ruční tvorbu originálních výrobků. Vyzkoušíme si různé kombinace technik a materiálu. V průběhu roku se děti seznámí s technikou háčkování, pletení na rukou – prstech, pletení, tkaní a další. Také budeme pracovat s korálky, mozaikou a s mnoha dalšími materiály. Důraz bude kladen také na rozvoj fantazie, tvořivosti a pozitivního vztahu k ručním textilním technikám. Nutné znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti

KOMIKSOVÁ VÝTVARKA ST

ST 15:00-17:00

Věk 10-15

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Speciální výtvarka zaměřená na komiksovou tvorbu. Děti se skrze rozmanité výtvarné techniky naučí, jak správně kreslit komiks, vyjádřit příběh, zápletku, ale i napětí či emoce. Kroužek se tak bude zaměřovat i na výtvarné disciplíny s komiksem spojené - např. kresbu figury, tváře apod. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centrum 4, v pavilonu B a D. Vedoucí kroužku: Monika Huynhová

Kondiční posilování a zdravý životní sty

ČT 16:30-17:30

Věk 14-26

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Posilování - kondiční cvičení se zátěží v posilovně Hobby centra, pavilon C.

Koumák - přírodovědný kroužek

ČT 17:00-18:00

Věk 7-10

2 800 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě, kdy jednoduchými zábavnými pokusy se základy chemie, biologie a fyziky, jim pomůžeme pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Využijeme krásného prostředí v okolí Vltavy a pravidelnými vycházkami do přírody, budeme poznávat rostliny i živočichy a dětem tak umožníme přímý kontakt s přírodou. Společně se tak pokusíme porozumět vztahům mezi člověkem a přírodou. V kroužku se také budeme hodně věnovat práci s mikroskopem a přírodními materiály. Součástí schůzek budou také poznávací i postřehové hry a exkurze na zajímavá místa. Kroužek je pro děti, které mají již ukončenou první třídu

Kouzelnický kroužek

PO 15:30-17:30

Věk 8-25

3 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Kouzelnický kroužek je určen těm, kteří mají zájem proniknout do světa kouzel a magie. Na schůzkách se naučí jevištnímu vystupování, spisovné mluvě, správné artikulaci a osvojí si základní společenská pravidla. Seznámí se s historií kouzelnictví a slavnými světovými kouzelníky pomocí studijních filmových ukázek. Setkají se s kouzelnickými rekvizitami a naučí se s nimi zacházet. Pod vedením zkušeného lektora se děti naučí sestavit si své vlastní kouzelnické číslo se vším, co k tomu patří - hudba, osvětlení, kostým, rekvizity... Účastníci své dovednosti předvádějí na kouzelnických vystoupeních v rámci akcí Hobby centra 4 a ti zkušenější i na velkých celopražských aj.akcích. Lektor: Pavel Dolejška

Kreativita a seberozvoj pro děti

ÚT 13:00-14:30

Věk 5-8

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 3 místa

V kroužku použijeme tvorbu jako prostředek sebevyjádření a sebepoznání. S dětmi budeme meditovat, hrát si, povídat si, a hlavně tvořit. Budeme objevovat a rozvíjet dětskou fantazii. V tvorbě půjde spíše o proces a zážitek, než o výsledek samotný. Jde o to tvořit a skrze tvorbu nechat děti růst. S sebou prosím oblečení, co se může ušpinit.

Kutilové I. - mladší děti

ST 14:30-16:00

Věk 7-9

2 900 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

V areálu Vltavanů otevíráme nový řemeslný kroužek pro všechny zvídavé děti. V nových prostorách v pavilonu D, nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel. Kroužek je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Naučí se poznávat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru, gumy, plechu a z dalších materiálů. Budeme používat vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat a mnoho dalšího. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci rukama.

Kutilové II. - starší děti

ST 16:15-17:45

Věk 10-13

2 900 Kč / rok

Areál Vltavanů

Poslední 2 místa

V areálu Vltavanů otevíráme nový řemeslný kroužek pro všechny zvídavé děti. V nových prostorách v pavilonu D, nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel. Kroužek je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Naučí se poznávat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru, gumy, plechu a z dalších materiálů. Budeme používat vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat a mnoho dalšího. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci rukama.

LEGO robotika

PO 15:00-16:30

Věk 10-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, ukážeme ti jak fungují uvnitř a dáme ti spoustu možností si roboty vyzkoušet. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, naučí se logicky myslet a osvojí si základní programovací návyky. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Education SPIKE Prime nebo VEX IQ. Pokud tě robotika zajímá a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhej se přihlásit!

LEGO robotika

PO 17:00-18:30

Věk 10-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, ukážeme ti jak fungují uvnitř a dáme ti spoustu možností si roboty vyzkoušet. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, naučí se logicky myslet a osvojí si základní programovací návyky. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Education SPIKE Prime nebo VEX IQ. Pokud tě robotika zajímá a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhej se přihlásit!

LEGO robotika

ÚT 17:00-18:30

Věk 10-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, ukážeme ti jak fungují uvnitř a dáme ti spoustu možností si roboty vyzkoušet. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, naučí se logicky myslet a osvojí si základní programovací návyky. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Education SPIKE Prime nebo VEX IQ. Pokud tě robotika zajímá a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhej se přihlásit!

LEGO robotika

ČT 15:00-16:30

Věk 9-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, ukážeme ti jak fungují uvnitř a dáme ti spoustu možností si roboty vyzkoušet. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, naučí se logicky myslet a osvojí si základní programovací návyky. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Education SPIKE Prime nebo VEX IQ. Pokud tě robotika zajímá a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhej se přihlásit!

LEGO robotika

ČT 17:00-18:30

Věk 10-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, ukážeme ti jak fungují uvnitř a dáme ti spoustu možností si roboty vyzkoušet. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, naučí se logicky myslet a osvojí si základní programovací návyky. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Education SPIKE Prime nebo VEX IQ. Pokud tě robotika zajímá a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhej se přihlásit!

LEGO robotika a FLL II.

ČT 17:00-19:00

Věk 11-17

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na účast v robotických soutěžích. Je soustředěn primárně na soutěž FIRST LEGO League. Tato soutěž je zaměřená na stavění robota ze stavebnice LEGO Mindstorms a na vytváření řešení na předem zadané téma a jeho následné odprezentování. Během kroužku se děti naučí základní robotické principy, prezentovat, mluvit před lidmi a mnohé další. Předpokládá se základní znalost stavebnice LEGO Mindstorms EV3 včetně základního programování a zájem o soutěž FIRST LEGO League.

LEGO robotika a STEM

PÁ 15:00-16:30

Věk 8-12

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, se kterými si potom můžeš hrát. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy a hry, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev či her se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji kreativitu. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Education SPIKE Prime, která je určena pro mladší děti. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, které je velmi podobné programovacímu jazyku Scratch a naučí se základním programovacím návykům. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické a dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Mindstorms EV3 nebo VEX IQ. Pokud vás robotika zajímá a chcete si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte se přihlásit!

LEGO robotika a STEM

PÁ 17:00-18:30

Věk 8-14

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Zajímá tě robotika a chceš si ji vyzkoušet na vlastní kůži? Pak jsi tu správně! Naučíme tě stavět a programovat LEGO roboty, se kterými si potom můžeš hrát. Na kroužku robotiky se snažíme děti naučit logicky a technicky myslet a kreativně řešit výzvy a hry, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev či her se děti naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat mezi sebou a s lektory a rozvinou svoji kreativitu. Pracujeme hlavně se stavebnicí LEGO Education SPIKE Prime, která je určena pro mladší děti. V průběhu roku se účastníci postupně seznámí se všemi jejími komponentami, naučí se je skládat dohromady ve větší celky a pochopí, jak každá z nich funguje. Dále se každý z účastníků seznámí se základy programování v LEGO prostředí, které je velmi podobné programovacímu jazyku Scratch a naučí se základním programovacím návykům. Na konci roku tak každý dokáže sestavit a naprogramovat vlastního LEGO robota. Kroužek vedeme ve špičkově vybavené robotické a dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Mindstorms EV3 nebo VEX IQ. Pokud vás robotika zajímá a chcete si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte se přihlásit!

Letečtí modeláři ČT 17:00

ČT 17:00-19:15

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři PO 14:15

PO 14:15-16:30

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ST 16:15

ST 16:15-18:30

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ÚT 14:00

ÚT 14:00-16:15

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ÚT 16:30

ÚT 16:30-18:45

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Lezecká stěna - ÚT 19:00-20:30 POKROČILÍ

ÚT 19:00-20:30

Věk 12-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna ČT 14:30 - 16:00

ČT 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ČT 16:00 - 17:30

ČT 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ČT 17:30-19:00 POKROČILÍ

ČT 17:30-19:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna PO 14:30 - 16:00

PO 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna PO 16:00 - 17:30

PO 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna PO 17:30-19:00 POKROČILÍ

PO 17:30-19:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna podzim, jaro PO14:30-16:00

PO 14:30-16:00

Věk 7-99

1 800 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, pouze v období 12.9.-24.10.2022 a 17.4.-12.6.2023 Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna podzim, jaro PO16:00-17:30

PO 16:00-17:30

Věk 7-99

1 800 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, pouze v období 12.9.-24.10.2022 a 17.4.-12.6.2023 Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna podzim, jaro ST14:30-16:00

ST 14:30-16:00

Věk 7-99

1 800 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, pouze v období 14.9.-26.10.2022 a 19.4.-14.6.2023 Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna podzim, jaro ST16:00-17:30

ST 16:00-17:30

Věk 7-19

1 800 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, pouze v období 22.9.-20.10.2021 a 20.4.-15.6.2022 Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ST 14:30 - 16:00

ST 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ST 16:00 - 17:30

ST 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ST 17:30-19:00 POKROČILÍ

ST 17:30-19:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna ÚT 14:30 - 16:00

ÚT 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ÚT 16:00 - 17:30

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ÚT 17:30-19:00 POKROČILÍ

ÚT 17:30-19:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Míčové hry pro děti 10-13 let

PO 16:30-17:30

Věk 10-13

2 200 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Obsazeno

Kroužek navazuje na Míčové hry pro děti 7-9 let , zde se děti setkávají se složitějšími kolektivními hrami (základy basketbalu, volejbalu, házené, vybíjené, softbalu) a se spoustou dalších zajímavých míčových her. Hodiny jsou tvořeny hravými prvky.

Míčové hry pro děti 7-9 let

PO 15:30-16:30

Věk 7-9

2 200 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Přijímáme náhradníky

Cílem tohoto kroužku je naučit děti správně chytat a házet míčem, přihrávat si, driblovat, ale také správně běhat a poznávat hlavní zásady kolektivních sportů.To vše samozřejmě hravou formou, za pomoci mnoha soutěží a zábavných cvičení.

Minecraft

ČT 17:00-19:00

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek Minecraftu je zaměřen hlavně na začátečníky, kteří se chtějí seznámit s hrou a hrát ji více efektivněji a zábavně. Hru si děti projdou od úplného začátku - přes instalaci a správu verzí, tvorbu světů, tak vlastní hru jako takovou a nakonec poražení draka. Tím hra ale vůbec nekončí, ba naopak. Dále budou děti rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit ve světě na společném serveru. Děti se také naučí základní bezpečnost při hraní online her.

Minecraft

ST 17:15-19:15

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Kroužek Minecraftu je zaměřen hlavně na začátečníky, kteří se chtějí seznámit s hrou a hrát ji více efektivněji a zábavně. Hru si děti projdou od úplného začátku - přes instalaci a správu verzí, tvorbu světů, tak vlastní hru jako takovou a nakonec poražení draka. Tím hra ale vůbec nekončí, ba naopak. Dále budou děti rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit ve světě na společném serveru. Děti se také naučí základní bezpečnost při hraní online her.

Minecraft pokročilí

ÚT 16:15-18:15

Věk 10-16

HC4 - Pavilon A

Volno

Tento minecraft kroužek není pro úplné začátečníky, to však ale neznamená, že musíte být ve hře mistr. Zkusíme si normálně projít hrou a zlepšovat co umíme a pokud bude případně čas, tak zabrousit i do modifikací různých druhů (magie, technika, rozšíření základní hry atd.).

Minecraft začátečníci

ČT 14:30-16:30

Věk 8-12

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Kroužek minecraftu Využití populární hry minecraft k rozvoji týmové spolupráce, kreativity a chování ve virtuálním světě.

Minecraft začátečníci

ST 15:00-17:00

Věk 8-12

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek minecraftu Využití populární hry minecraft k rozvoji týmové spolupráce, kreativity a chování ve virtuálním světě.

Mini tance

ÚT 15:00-16:00

Věk 5-7

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Zájmový útvar je určen předškolním dětem se zájmem o tanec. Náplní kroužku je seznámit děti se základními tanečními styly a rozvoj jejich pohybové kultury. Kroužek vedou lektorky: Veronika Bulínová a Kateřina Herodesová

Mini Všeználek I.

PO 15:00-15:45

Věk 4-5

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.

Mini Všeználek II.

PO 16:00-16:45

Věk 5-6

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.

MIX dance děti

ÚT 16:00-17:30

Věk 6-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek je určen pro tanečníky - děti. Seznamují se s tanečními prvky disco tanců, street tanců, hip hopu a dalších moderních tanců. Kroužek vedou lektorky Veronika Bulínová a Kateřina Herodesová.

Mix dance junior

ÚT 17:30-19:00

Věk 12-15

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Nový kurz tance street stylu přednostně určen mládeži. Street Dance je pro všechny věkové kategorie. Dokáže se jim dobře přizpůsobit stupněm vyučované náročnosti. Tančí se na Hip Hop music, Funky, R'n'B, soulovou hudbu.

Muzikálové herectví (8-14 let)

PO 14:30-16:00

Věk 8-14

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Muzikálové herectví (od 15 let)

PO 16:00-18:00

Věk 15-26

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Notička - Muzikohrátky s pohádkou

ÚT 15:00-16:00

Věk 4-5

2 200 Kč / rok

Areál Vltavanů

Poslední místo!

Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací

Odpolední jóga pro dospělé středa

ST 17:00-18:30

Věk 18-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Tělo a mysl se díky józe zbaví nahromaděného stresu a negativních emocí. Posílíte tělo na základě principů zdravého pohybu, vyčistíte si hlavu, protáhnete se a nakonec si odpočinete pomocí restorativní jógy. Závěrečná relaxace je provázena hlubinnou vizualizací. Probudíte v sobě jemnost, sílu a harmonii. Petra Kolafa petrakolafa@gmail.com

Pastelka II. - školáci

ST 16:45-18:15

Věk 8-10

2 800 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy, vyzkouší si různé výtvarné techniky (malbu - barvami, štětcem i prstíčky, kresbu, stříhání, modelování, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Cílem je celkový rozvoj jemné motoriky, vnímání barev a poznávání nových materiálů. Děti postupně získají praktické dovedností a hlavně nové kamarády.

Pilates clinic

ČT 19:30-20:30

Věk 18-99

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Pilates je cvičební systém, který posiluje tělo a zlěpšuje jeho držení.Důraz je přitom kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybu a plynulost cviků. Cviky se zaměřují na posílení tzv. "core" - středu těla (oblast beder, břicha a hýždí), ze kterého pohyby vycházejí.

Plastikoví modeláři

ÚT 14:45-16:45

Věk 8-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je zvládnutí základních dovedností a seznámení se s historií jednotlivých modelů. Vyvrcholením činnosti kroužku je účast jeho členů na modelářských soutěžích.

Plastikoví modeláři

ÚT 17:00-19:00

Věk 11-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních dovedností a seznámení se s historií jednotlivých modelů. Vyvrcholením činnosti kroužku je účast jeho členů na modelářských soutěžích.

PO Klavír klasický 1

PO 15:30-16:15

Věk 9-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku.

Pohybové hry 18-30měsíců ST 10:30 (3)

ST 10:30-11:30

Věk 1-2

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Pohybové hry pro rodiče s dětmi (chodící, 18 - 30 měsíců) 8 týdenní kurz za 880 Kč středa 10:30 - 11:15 Počet míst: 8 dětí + 8 doprovod Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení pro matku i dítě, protiskluzové obutí pro matku (sálová obuv) i dítě (např. capáčky) V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky Cílem cvičení je vytvoření příznivého vztahu dítěte k pohybové aktivitě a činnostem v kolektivu. S lidovými a zlidovělými říkadly a písničkami zadovádíme s chodícími ratolestmi, zaměříme se na poznávání a pojmenování částí svého těla, uvolnění kloubů a svalů, procvičení hrubé a jemné motoriky, připomeneme si staré české tradice při párových i kolektivních hrách a tanečkách, zahrajeme si pohádku. Seznámíme se s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami, užijeme si oblíbenou překážkovou dráhu. Rozvíjíme řeč, trénujeme paměť, začínáme s počty. Připravujeme se na školku (spolupráce s kolektivem a lektorkou). Pravidelná setkávání rodičů s dětmi vede zkušená lektorka, instruktorka plavání, učitelka a maminka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě.Zkušební lekci ani jednorázové navštěvování z organizačních důvodů neumožňujeme(vždy je potřeba zaplatit celý cyklus před nástupem do první lekce).

Pohybové hry pro rodiče s dětmi 2-6 let

ÚT 10:00-10:45

Věk 2-6

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Cílem cvičení je vytvoření příznivého vztahu dítěte k pohybové aktivitě a činnostem v kolektivu. S lidovými a zlidovělými říkadly a písničkami zadovádíme s chodícími ratolestmi, zaměříme se na poznávání a pojmenování částí svého těla, uvolnění kloubů a svalů, procvičení hrubé a jemné motoriky, připomeneme si staré české tradice při párových i kolektivních hrách a tanečkách, zahrajeme si pohádku. Seznámíme se s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami, užijeme si oblíbenou překážkovou dráhu. Rozvíjíme řeč, trénujeme paměť, začínáme s počty. Připravujeme se na školku (spolupráce s kolektivem a lektorkou). Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě.

Pohybové hry rodičů s dětmi do 2let (3)

PÁ 10:30-11:30

Věk 1-2

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Pohybové hry pro rodiče s dětmi do 2 let - 8 týdenní kurz za 880 Kč pátek 10:30 - 11:30 lekce se nekonají v době jarních prázdnin 17.3.2023 a velikonočních prázdnin 7.4.2023 Počet míst: 10 dětí + 10 doprovod Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení pro matku i dítě, protiskluzové obutí pro matku (sálová obuv) i dítě (např. capáčky) V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky Cílem cvičení je vytvoření příznivého vztahu dítěte k pohybové aktivitě a činnostem v kolektivu. S lidovými a zlidovělými říkadly a písničkami zadovádíme s chodícími ratolestmi, zaměříme se na poznávání a pojmenování částí svého těla, uvolnění kloubů a svalů, procvičení hrubé a jemné motoriky, připomeneme si staré české tradice při párových i kolektivních hrách a tanečkách, zahrajeme si pohádku. Seznámíme se s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami, užijeme si oblíbenou překážkovou dráhu. Rozvíjíme řeč, trénujeme paměť, začínáme s počty. Připravujeme se na školku (spolupráce s kolektivem a lektorkou). Pravidelná setkávání rodičů s dětmi vede zkušená lektorka, instruktorka plavání, učitelka a maminka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě.Zkušební lekci ani jednorázové navštěvování z organizačních důvodů neumožňujeme(vždy je potřeba zaplatit celý cyklus před nástupem do první lekce).

Populární zpěv

PÁ 13:00-18:00

Věk 12-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka populárního zpěvu. základy pěvecké techniky - dýchání,posazení hlasu,hlasové funkce,rezonance,intonace,interpretace písní,sólový pódiový projev, odstaňování pěveckých chyb. Příprava k přijímacím zkouškám(zpěv+základy hry na klavír) Lektorka je studentkou Pražské Konzervatoře, zkušená vokalistka Sofie Alvi.

Probouzení těla

PÁ 08:10-09:10

Věk 18-99

HC4 - Pavilon C

Poslední 3 místa

Cvičení bude zaměřené na postupné a jemné rozpohybování těla, posílení břišní stěny, aktivaci pánevního dna, případnou práci s diastázou, rozpohybování kloubů a zlepšení elasticity svalů, stabilizace páteře, optimální nastavení těla a nitrobřišního tlaku. Cvičení pomáhá při bolesti zad, při potížích s pánevním dnem, pomáhá při zpevňování středu těla, pomáhá vzpřímenému držení těla a vede k optimálnímu zatížení kloubů v těle. Cvičení povede zkušená lektorka pilates a zdravotní tělesné pilates Pavlína Hillerová, absolventka fyzioterapeutického konceptu DNS dle profesora Koláře a spiral dinamic.

Programování her

PÁ 17:00-18:30

Věk 10-18

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek vývoje her zaměřený hlavně na programování a herní logiku. Okrajově se věnuje i ostatním dovednostem jako level design nebo vytváření textur. Zpočátku se každý z účastníků naučí základní pravidla a principy pro vývoj her a vyzkouší si je naprogramovat v online platformě Scratch. Pochopí tak základní herní mechanismy a algoritmy, které může okamžitě a jednoduše aplikovat na své hry. Později v průběhu roku se účastníci přesunou z platformy Scratch (grafické programování) na Unity engine (klasické programování), ve kterém se vyvíjejí i jedny z nejhranějších světových her. Využijí tak znalosti z první části kroužku a prohloubí je o pokročilejší algoritmy a funkce. Na konci kroužku bude každý z účastníků umět naprogramovat vlastní počítačovou hru. Kroužek je určen primárně pro naprosté začátečníky. Zkušenější zájemci se ale na kroužku určitě nebudou nudit.

Programování her

PÁ 15:00-16:30

Věk 10-18

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Kroužek vývoje her zaměřený na programování a herní logiku. Okrajově se věnuje i ostatním dovednostem jako level design nebo vytváření textur. Zpočátku se každý z účastníků naučí základní pravidla a principy pro vývoj her a vyzkouší si je naprogramovat v online platformě Scratch. Pochopí tak základní herní mechanismy a algoritmy, které může okamžitě a jednoduše aplikovat na své hry. Později v průběhu roku se účastníci přesunou z platformy Scratch (grafické programování) na Unity engine (klasické programování), ve kterém se vyvíjejí i jedny z nejhranějších světových her. Využijí tak znalosti z první části kroužku a prohloubí je o pokročilejší algoritmy a funkce. Na konci kroužku bude každý z účastníků umět naprogramovat vlastní počítačovou hru. Kroužek je určen primárně pro naprosté začátečníky. Zkušenější zájemci se ale na kroužku určitě nebudou nudit.

Programování v C# začátečníci

PO 17:00-19:00

Věk 11-18

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Účastníci kroužku se naučí základy programování v jazyce C#, jednoduchou algoritmizaci a procvičí si logické myšlení. V průběhu roku budou každému z účastníků vysvětleny základní programovací pojmy jako: proměnná, podmínka, cyklus, metoda nebo datový typ. Každý tak získá přehled o základních pojmech, algoritmech a funkcích, které se v programování využívají. Vysvětlené pojmy budou účastníci programovat v programovacím jazyce C#, který je velmi populární. Jako vývojové prostředí (program pro tvorbu programů) bude použito Microsoft Visual Studio, které je možné využívat i doma. Programy budou testovány v prostředí příkazové řádky a pokročilejší účastníci si budou moct vyzkoušet i práci s programy s grafickým uživatelským rozhraním. Na konci roku bude tak každý z účastníků schopný naprogramovat a spustit vlastní počítačovou aplikaci. Pro přihlášení na kroužek není třeba žádná předchozí zkušenost s programováním. Kroužek je určený jak úplným začátečníkům, tak pokročilejším zájemcům, kteří se určitě nebudou nudit a naučí se něco nového.

Robotika v AV - stavba VEX robotů

ČT 16:30-18:00

Věk 10-14

3 100 Kč / rok

Areál Vltavanů

Volno

Při práci v kroužku budou využívány robotická stavebnice VEX. Náplní kroužku bude návrh a stavba mobilních robotů, robotizovaných modelů a programování jejich chování pomocí počítače. Sestavené roboty lze také ovládat chytrými telefony prostřednictvím technologie Bluetooth.

Říkanky pro lezoucí miminka ST 11:30h(3)

ST 11:30-12:15

Věk 0-1

HC4 - Pavilon C

Poslední 2 místa

Říkanky pro maminky s miminky (lezoucí/chodící 6 - 18 měsíců) 8 týdenní kurz za 880 Kč, středa 11:30 - 12:15, lekce trvá 45 minut Počet míst: 8 dětí + 8 doprovod Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení pro matku i dítě, protiskluzové obutí pro matku (sálová obuv) V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky S našimi batolaty (a začínajícími chodci) v náručí i na zemi si užijeme společně strávený čas, jednoduchými pohybovými hrami podpoříme optimální psychomotorický vývoj a známými říkankami/písničkami zase rozvoj paměti a řeči, nezapomeneme také trošku protáhnout i svoje svaly. Pravidelná setkávání maminek s dětmi lezoucími a opatrně chodícími vede zkušená lektorka, instruktorka plavání, učitelka a maminka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě. Zkušební lekci ani jednorázové navštěvování z organizačních důvodů neumožňujeme (vždy je potřeba zaplatit celý cyklus před nástupem do první lekce).

Říkanky pro nelezoucí miminka PÁ 11:30h

PÁ 11:30-12:15

Věk 1-1

HC4 - Pavilon C

Volno

Říkanky pro nelezoucí miminka s doprovodem (nelezoucí, 3 - 12 měsíců) 8 týdenní kurz za 880 Kč pátek 11:30 - 12:15, lekce trvá 45 minut Lekce se nekoná v době jarních prázdnin 17.3. a velikonočních prázdnin 7.4. Počet míst: 8 dětí + 8 doprovod Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení pro matku i dítě, podložka pro dítě V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky S říkankami a suchou masáží si užijeme svůj čas s miminky, podpoříme optimální psychomotorický vývoj, protáhneme i svoje svaly, či popovídáme o psychomotorice, výchově, i o starostech a pochybnostech, které nás na mateřské překvapily. Pravidelná setkávání maminek s miminky vede zkušená lektorka, instruktorka plavání, učitelka a maminka tří dětí Mgr. Pavla Drbalová. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě. Zkušební lekci ani jednorázové navštěvování z organizačních důvodů neumožňujeme (vždy je potřeba zaplatit celý cyklus před nástupem do první lekce).

Show dance a balet děti I začátečníci

PO 16:00-17:30

Věk 7-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek Show dance nabízí taneční styl, který je spojením moderny, baletu, scénického tance a jazzdance za použití gymnastických prvků a akrobacie. Kroužek je určen začátečníkům, kteří mají zájem o prezentaci svých dovednosti na tanečních soutěžích. Účast v tomto zájmovém útvaru je podmíněna docházkou 2x týdně (pondělí 16,00-17,30 a čtvrtek 16,30-18,00 hodin).

Show dance a balet děti II začátečníci

ČT 16:30-18:00

Věk 7-12

2 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Kroužek Show dance nabízí taneční styl, který je spojením moderny, baletu, scénického tance a jazzdance za použití gymnastických prvků a akrobacie. Kroužek je určen začátečníkům, kteří mají zájem o prezentaci svých dovednosti na tanečních soutěžích. Účast v tomto zájmovém útvaru je podmíněna docházkou 2x týdně (pondělí 16,00-17,30 a čtvrtek 16,30-18,00 hodin).

Sportem v rytmu ÚT 15:30 (5-7 let)

ÚT 15:30-16:30

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Poslední 2 místa

Kroužek navazuje na sportovní přípravku pro děti 4-5 let. Náplní kroužku je všestranná sportovní příprava dětí s rytmickými bloky. Děti se učí spolupráci v družstvech, základy míčových her,pohybu a hrám při hudbě, slušnému chování na hřišti, vzájemné ohleduplnosti. V zimních měsících využíváme tělocvičny PJZŠ Horáčkova, kde se mají děti možnost poprvé seznámit s tělocvičným nářadím. V podzimních a jarních měsících cvičíme na hřišti HC4.

Sportovní turistika

ST 15:00-18:00

Věk 8-14

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá od září do října a v průběhu května a června v loděnici v Braníku (sraz dětí v HC4 - u hřiště), kde se účastníci učí základům vodní turistiky (seznámení se s lodí, základní záběry, čtení vody). V době podzimních a zimních měsíců se kroužek koná v tělocvičně ZŠ Horáčkova + v bazénu Jedenáctka. Program v tělocvičně- koordinační a kooperační hry, soutěže a štafety se zaměřením na rozvoj rychlostních, obratnostních a koordinačních schopností. Dále provozujeme geocaching. Možnost účasti na jednodenních akcích lyžařských, vodáckých, návštěva Aquaparku Babylon.

ST Klavír klasický/jazzový 1

ST 13:15-14:00

Věk 8-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické,jazzové a populární hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku.

Stolní tenis ČT 14:30

ČT 14:30-15:30

Věk 7-15

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis ČT 15:30

ČT 15:30-16:30

Věk 7-15

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis pro seniory

ÚT 08:30-11:00

Věk 55-99

1 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek stolního tenisu pro Nleté se zájmem o pohyb. Po dohodě s lektorem lze časovou dotaci jednotlivých setkání upravit fyzickým schopnostem jednotlivce.

Stolní tenis ÚT 14:30

ÚT 14:30-15:30

Věk 7-15

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis ÚT 15:30

ÚT 15:30-16:30

Věk 7-15

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stonožka aneb co se do MŠ nevejde

ST 15:30-16:30

Věk 4-7

2 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Kroužek plný retro her, zpívání, tvoření a dobrodružství s novými kamarády. Děti si vyzkouší hry, které jsme hrávali, když ještě nebyly mobily: skákání panáka, školka s míčem, polívka se vaří, tleskačky, malování křídou, veselé písničky a další. Kroužek je zaměřen na psychický i tělesný rozvoj dětí ve věku od 4 do 7 let. Jednotlivé lekce budou tematicky obsahovat prvky dramatické výchovy, hudební aktivity, výtvarné činnosti, jógu a relaxaci.

Survival pro kluky a holky

ČT 15:00-17:00

Věk 8-12

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 4 místa

Survival Kroužek pro kluky i holky bude zaměřen na pobyt v přírodě a v souladu s ní. Budeme se zabývat i přírodními vědami, hlavně biologií. Dozvíme se, jak se v přírodě orientovat, jak se o sebe postarat, jak si vyrobit jednoduché vybavení a nástroje a jak je používat. Budeme se zajímat o praktické využití přírodních věd, pěstovat rostliny, hrát různé hry, učit se kreslit rostliny i živočichy a chodit na výlety. Na kroužek budou navazovat víkendové výpravy*. Kroužek povede Eva Machová a Honza Tilinger.

Šachy - mírně pokročilí

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 2 místa

Šachový kroužek je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky, kteří zvládnou základní tahy a jednoduché maty. Úroveň účastníků bude stanovena po první hodině po dohodě s lektorem. Je nemožné, aby se lektor věnoval několika hráčům na odlišné úrovni. - pravidla hry - zásady fair play a slušného šachového konání - možnosti a hodnota jednotlivých figur - řešení šachových úloh

Šikovný předškolák PO

PO 15:00-16:00

Věk 5-7

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

MÁTELI DOMA BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA, URČITĚ PŘEMÝŠLÍTE NAD TÍM, ZDA JE NA ŠKOLU DOST ZRALÝ A PŘIPRAVENÝ.. V KROUŽKU "ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁK" SE BUDEME VĚNOVAT VŠEM DOVEDNOSTEM, KTERÉ VAŠE DÍTĚ NA VSTUP DO ŠKOLY PŘIPRAVÍ (JEMNÁ A HRUBÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA, PRAVO-LEVÁ ORIENTACE, ZRAKOVÁ PAMĚŤ, SLUCHOVÉ DOVEDNOSTI, RYTMIKA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST, VYPRÁVĚNÍ.) BUDEME TAKÉ BĚHAT, SKÁKAT A HRÁT HRY. Vybrané učivo a získávání dovedností úspěšného předškoláka je rozděleno do celého školního roku, proto není vhodné volit kroužek pouze na jedno pololetí. Děkuji

Táborová kytara 5 - pokročilí

ST 17:30-18:15

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Táborová kytara 1

ST 14:30-15:15

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordových technik a doprovodů písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Táborová kytara 2

ST 15:15-16:00

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Táborová kytara 3

ST 16:00-16:45

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Táborová kytara 4

ST 16:45-17:30

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku.

Teen jóga a seberozvoj pro dívky 11-15

ST 15:45-17:00

Věk 11-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek určen pro starší dospívající dívky. Je zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání. Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy. cvičební podložky jsou k dispozici v HC4.

Tenis ČT 16:00

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ČT 17:00

ČT 17:00-18:00

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 15:00

PÁ 15:00-16:00

Věk 7-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 16:00

PÁ 16:00-17:00

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 17:00

PÁ 17:00-18:00

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ST 16:00

ST 16:00-17:00

Věk 7-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ST 17:00

ST 17:00-18:00

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenisová školka ČT 15:00

ČT 15:00-16:00

Věk 5-7

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenisová školka ST 15:00

ST 15:00-16:00

Věk 5-7

3 900 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Textilní tvorba ST

ST 17:15-19:15

Věk 11-18

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Zájemce čeká úvod do světa módy, podle potřeby i příprava na přijímací zkoušky. V kroužku se zaměříme na figurální kresbu, anatomii, módní kresbu, tvorbu barevné palety, barevnou kompozici, inspirační tabule, koláže. Účastníci budou seznámeni s historií módy (hlavně 20. století), současnými trendy, estetikou, oděvem jako vizitkou (různá hnutí, subkultury, sebeprezentace). Dále si vyzkouší základy šití, různé techniky, modelace, návrh látky, vlastní dezény, podle možnosti a úrovně návrh a zhotovení vlastního oděvu. V závěru vymýšlení vlastní značky a kolekce. Vedoucí kroužku: Monika Huynhová

TSA společenské tance - dospělí

ÚT 17:30-19:00

Věk 15-99

2 500 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 4 místa

Taneční studio Amfora (TSA) je unikátním pohybovým projektem snoubícím přirozenou touhu člověka po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro dospělé. Rozvíjení pohybové kultury podpoří i zdravý tělesný vývoj. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování. Orientace na tyto aktivity posiluje morální a volní vlastnosti, potřebné k budoucímu uplatnění v životě. TSA garantuje kvalitu výuky zkušeným lektorským týmem (mistři republiky manželé Deylovi). TSA klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností v daném věku. TSA má kurzy jednou týdně. V průběhu roku (červen) všichni předvedou, co se naučili na společném vystoupení, kde se vždy setkají všichni frekventanti tanečního úseku Klubu Amfora

Twirling - Mažoretky

PO 16:30-18:00

Věk 7-11

2 400 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Baton – twirling (baton – hůlka, twirling – točení) je sport, který je založený na pohybu a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Baton - twirling je moderní tanec , který v sobě obsahuje hned několik tanečních prvků jako je gymnastika, balet, moderní tanec a k tomu se přidává práce s hůlkou. Kroužek vede zkušená lektorka, která se s dětmi zúčastnila na mistrovství republiky.

ÚT klavír klasický 0

ÚT 14:45-15:30

Věk 9-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku.

Vaření

ÚT 17:30-19:00

Věk 11-15

2 800 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Děti se v kroužku vaření prakticky seznamují s kuchyňskými nástroji, s potravinami a postupy, učí se pracovat s textem receptu a pochopit s pomocí lektora pracovní postup. naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni - předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy.

Večerní jóga pro dospělé pondělí

PO 18:30-20:00

Věk 18-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Tělo a mysl se díky józe zbaví nahromaděného stresu a negativních emocí. Posílíte tělo na základě principů zdravého pohybu, vyčistíte si hlavu, protáhnete se a nakonec si odpočinete pomocí restorativní jógy. Závěrečná relaxace je provázena hlubinnou vizualizací. Probudíte v sobě jemnost, sílu a harmonii.

Volejbal ČT 18:00 10-14 let

ČT 18:00-19:00

Věk 10-14

2 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Volejbal začátečníky 10-14 let. Kroužek probíhá na hřišti v Hobby centru 4 v ulici Bartákova.

Volejbal PÁ 16:00 zač. a mírně pokr.

PÁ 16:00-18:00

Věk 12-26

2 800 Kč / rok

Praha

Přijímáme náhradníky

- zdokonalování herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, smeč, blok, podání - příprava na AVL - zlepšování fyzické zdatnosti

Volejbal PO 15:00 začátečníci

PO 15:00-16:30

Věk 10-15

2 400 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- nácvik herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, podání - zlepšování fyzické kondice

Volejbal PO 16:30 mírně pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 14-26

2 400 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- zdokonalování herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, smeč, blok, podání - příprava na AVL - zlepšování fyzické zdatnosti

Všeználek 1. ÚT

ÚT 16:30-18:00

Věk 5-7

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé předškolní děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.

VÝTVARKA mládež, přípravka ČT

ČT 17:00-19:00

Věk 12-20

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Výtvarný kroužek pro mládež zajímající se o uměleckou kariéru, ale i pro ty, které to jen baví a chtějí na sobě pracovat. Zájemci o studium na střední nebo vysoké umělecké škole pracují dle individuálního plánu, který je přizpůsoben jejich zvolenému oboru. Věkově ideální od 7. třídy. Během roku projdeme klasickou výtvarnou přípravu přípravu (kresebné studie, zátiší, základy kresby portrétu), kterou proložíme volnými tématy (grafické techniky, koláž, prostorová tvorba apod.). Vedoucí kroužku: Jiří Bartoš

VÝTVARKA mládež, přípravka PO

PO 17:30-19:30

Věk 12-20

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Výtvarný kroužek pro mládež zajímající se o uměleckou kariéru, ale i pro ty, které to jen baví a chtějí na sobě pracovat. Zájemci o studium na střední nebo vysoké umělecké škole pracují dle individuálního plánu, který je přizpůsoben jejich zvolenému oboru. Věkově ideální od 7. třídy. Během roku projdeme klasickou výtvarnou přípravu přípravu (kresebné studie, zátiší, základy kresby portrétu), kterou proložíme volnými tématy (grafické techniky, koláž, prostorová tvorba apod.). Vedoucí kroužku: Natálie Koževnikovová

VÝTVARKA mladší školáci ČT

ČT 13:30-15:30

Věk 7-9

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jana Stefanova

VÝTVARKA nejmladší ČT

ČT 13:30-15:00

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 5-7 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku a poznají nové kamarády. Obrázky dětí budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D. Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 5-7 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty, předgrafické techniky a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku, budou rozvíjet svoji fantazii a poznají nové kamarády. Práce dětí budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Natálie Koževnikovová

VÝTVARKA nejmladší PO

PO 13:30-15:00

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 5-7 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty, předgrafické techniky a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku, budou rozvíjet svoji fantazii a poznají nové kamarády. Práce dětí budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jana Stefanova

VÝTVARKA nejmladší ST

ST 14:00-15:30

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty, předgrafické techniky a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku, budou rozvíjet svoji fantazii a poznají nové kamarády. Práce dětí budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Radka Máslová

VÝTVARKA nejmladší ÚT

ÚT 13:30-15:00

Věk 5-7

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední místo!

Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 5-7 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty, předgrafické techniky a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku, budou rozvíjet svoji fantazii a poznají nové kamarády. Práce dětí budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jiří Bartoš

VÝTVARKA starší školáci ČT

ČT 15:00-17:00

Věk 9-12

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Budeme pracovat podle fantazie i podle skutečnosti. V průběhu celého roku budou zařazovány studijní hodiny, zaměřené na správnou techniku kresby, modelace obejktů v ploše, základům perspektivy, základům kresby lidské postavy aj. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru. Vedoucí kroužku: Natálie Koževnikovová

VÝTVARKA starší školáci ÚT

ÚT 15:15-17:15

Věk 10-13

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Budeme pracovat podle fantazie i podle skutečnosti. V průběhu celého roku budou zařazovány studijní hodiny, zaměřené na správnou techniku kresby, modelace obejktů v ploše, základům perspektivy, základům kresby lidské postavy aj. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru. Vedoucí kroužku: Jiří Bartoš

VÝTVARKA školáci ČT

ČT 15:30-17:30

Věk 8-11

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jana Stefanova

VÝTVARKA školáci PÁ

PÁ 13:30-15:30

Věk 8-10

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední 2 místa

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jiří Bartoš

VÝTVARKA školáci PO

PO 15:15-17:15

Věk 8-10

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Jana Stefanova

VÝTVARKA školáci ST

ST 15:30-17:30

Věk 7-10

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kroužku: Radka Máslová

Výtvarné hrátky pro děti s rodiči ČT

ČT 09:30-11:00

Věk 2-4

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti a jejich rodiče čeká hravé tvoření v ateliéru. Zábavnou formou se budeme seznamovat s barvami, výtvarnými materiály, pomůckami a často netradičními postupy. Lekce bude začínat lehkým protažením provázeným básničkami, písničkami a říkadly. Následovat bude tvorba na určité téma blízké našim nejmenším. Lekci zakončíme hrami – Montessori aktivitami dle individuálního výběru. Vedoucí kroužku: Radka Máslová

Výtvarné hrátky pro děti s rodiči ÚT

ÚT 09:30-11:00

Věk 2-4

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti a jejich rodiče čeká hravé tvoření v ateliéru. Zábavnou formou se budeme seznamovat s barvami, výtvarnými materiály, pomůckami a často netradičními postupy. Lekce bude začínat lehkým protažením provázeným básničkami, písničkami a říkadly. Následovat bude tvorba na určité téma blízké našim nejmenším. Lekci zakončíme hrami – Montessori aktivitami dle individuálního výběru. Vedoucí kroužku: Radka Máslová

Výtvarný kurz ST

ST 18:00-20:00

Věk 13-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Vyzkoušíme různé výtvarné techniky v klasické i experimentální podobě (kresba, malba, grafika). Připomeneme si základy perspektivy, portrétu a figury. Pracovat budeme nejen s klasickými náměty (krajina, zátiší, portrét), ale i s netradičními motivy. Témata budou vycházet z výtvarné kultury, ze světa přírody, aj. oblastí. Přístup lektora je individuální, zohledňuje zájmy a vlastní projekty účastníků, rovněž upraví program pro zájemce na přípravu k talentovým zkouškám na umělecké školy. Výtvarné práce budou vystaveny v rámci společných výstav v Hobby centru 4. Vedoucí kurzu: Radka Máslová

Výtvarný kurz ÚT

ÚT 18:00-20:00

Věk 13-99

3 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Výtvarný kurz zaměřený na portrét a figuru pro dospívající a dospělé vedený Ondrou Tůmou. Kurz portrétu naváže na loňský. Znovu si probereme anatomii hlavy, studijní kresbou si připomeneme všechny její detaily a poměry jejich velikostí. Stínováním, ať už tužkou nebo uhlem, se pustíme do zobrazení plasticity, prostorového dojmu. V druhé části kurzu se budeme věnovat celé figuře. Kdo bude chtít může přidat barvu. K dispozici je víc technik. Křídy, tempery, akrylové, či olejové barvy. Podle individuálho přání se může každý kurz přizpůsobit potřebám účastníků. Tak se na všechny těším.

Youtubering

PO 17:45-19:15

Věk 10-15

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Plán činnosti 1. základní orientace na Youtube 2. práce s kamerou 3. práce se střihem videa 4. společné projekty Více informací k činnosti kroužku na: mundil@hc4.cz tel: Petr Mundil: 725 868 022

Železniční modeláři ČT 14:30 začátečníci

ČT 14:30-16:45

Věk 10-99

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ČT 17:00

ČT 17:00-20:00

Věk 10-99

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i projektování kolejiště, základy elektrotechniky) - modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři pro nejmenší

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-10

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek ŽM - pro nejmladší žáky - začátečníky. Žáci musí před vstupem do kroužku završit 8 let věku. Kroužek trvá 2 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích, případně výpravčích) - průprava k modelování (tréning stavby z papíru, ze špejlí, zatravnění malého dioramatu) - teorie (velmi málo, jen dopravní předpisy nutné k provozu kolejiště, případně označování a rozpoznávání vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 135 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ST 14:30 začátečníci

ST 14:30-16:45

Věk 10-99

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ST 17:00

ST 17:00-20:00

Věk 10-99

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i projektování kolejiště, základy elektrotechniky) - modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ÚT 16:15 začátečníci

ÚT 16:15-18:30

Věk 10-99

3 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.