Lidé

Vedení organizace

Vladimír Bek

Ředitel organizace

bek@hc4.cz 601 577 444

Alena Svobodová

Ekonomika, Vedoucí technicko-hospodářského úseku

svobodova@hc4.cz 241 731 510 773 241 240

Zdeněk Válek

Zástupce ředitele, Klub AMFORA, Celopražské akce

valek@hc4.cz 241 731 489 602 507 510

Ekonomické oddělení

Jana Hejná

Finanční referentka, Akce pro seniory

hejnaj@hc4.cz

Eva Šmejdová

Ekonomika, Účetní oddělení

smejdova@hc4.cz 737 387 931

Pedagogové

Tomáš Vopálenský

Lektor, Vedoucí oddělení - TECHNIKA, Celopražské akce

vopalensky@hc4.cz 241 731 510 602 864 256

Zuzana Michálková

Lektorka, Vedoucí oddělení Centrum předškolních dětí

michalkova@hc4.cz 241 731 510 725 384 760

Romana Hejná

Lektorka, Vedoucí oddělení - ESTETIKA, Keramické kroužky

hejnar@hc4.cz 737 164 650

Natálie Koževnikovová

Lektorka - výtvarné oddělení

kozevnikovova@hc4.cz 241 731 510 702 006 766

Jan Štěpánek

Lektor, sportovní kroužky, vedoucí projektu DofE

stepanek@hc4.cz 241 731 510 605 534 195

Petr Mundil

Lektor, Běžecké kroužky, YouTubering

mundil@hc4.cz

Filip Švejcar

Lektor, Vedoucí lezeckých kroužků

svejcar@hc4.cz 603 317 229

Robert Štolba

Lektor, Hudební oddělení, Nahrávací studio

stolba@hc4.cz 241 731 510 778 710 492

Eva Vaňáčová

Lektorka CPD, Jazykové kroužky

vanacova@hc4.cz 725 384 760

Markéta Navrátilová

Lektorka, Centrum předškolních dětí

navratilova@hc4.cz 725 384 760

Michal Macháč

Lektor AV 229, projekt Polytechnická hnízda

machac@hc4.cz 770 165 320

Kamila Lyachová

Lektorka CPD

725 384 760

Zdeněk Langer

Lektor, LEGO robotické kroužky, FIRST LEGO League

langer@hc4.cz 773 677 400

Eva Kozubová

Lektorka, Centrum předškolních dětí

kozubova@hc4.cz 778 727 286

Lenka Jedková

Lektorka, Klub Amfora, Senior Hobby Klub

jedkova@hc4.cz 241 731 489 602 507 510

Markéta Čejková

Lektorka CPD

cejkova@hc4.cz 725 384 760

Kamil Janouškovec

Lektor, Vedoucí střediska SVČ Jednička

janouskovec@hc4.cz 776 642 790

Rozálie Tereza Hejná

Lektorka, Kroužky volejbalu

hejnat@hc4.cz

Technicko-hospodářský úsek

Vladimíra Hanušová

Administrativa - Informační kancelář

hanusova@hc4.cz 241 731 510 602 399 835

Marta Dvořáková

Administrativa - Informační kancelář

dvorakova@hc4.cz 241 731 510 602 399 835

Ivan Čermák

PR, Komunikace - správa webu, soc. sítí, grafika

cermak@hc4.cz 724 767 947

Pavel Nekola

Správce IT, Admin

nekola@hc4.cz 603 878 713

Petr Duřt

Technický správce objektů

durt@hc4.cz 724 109 042

Petr Cipra

Správce areálu Vltavanů 229

cipra@hc4.cz 778 727 158