CPD - Centrum předškolních dětí

CPD - Centrum předškolních dětí

CPD - Centrum předškolních dětí

01.05.2021

Kontakt: Zuzana Michálková
Telefonické spojení: 725 384 760
(HC4) - 778 727 286 (Vodníček)
E-mailová adresa: cpd@hc4.cz


CPD v Hobby centru 4
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 provozuje pro předškoláčky již 10 let 
Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček 
a pro ty úplně nejmenší Klub Kopretina.

Co je CPD?
Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou mateřských škol 
pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. 
CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. 
V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. 
Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, 
aktivně navštěvují semináře a školení. 
Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči 
a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny 
schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.

Program CPD
Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního 
učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. 
Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, 
individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, 
výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu 
objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. 
Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. 
Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou 
a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení.

Jak to u nás chodí
Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce – Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, Den dětí a další. Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). 
V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky.


DENNÍ PROGRAM

 08:00    otevření CPD, scházíme se ve třídě
 08:00  09:00  doba určená pro příchod dětí do CPD 
 řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči 
 doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí
 09:00  10:15  spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid
 10:15  10:45  přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy – komunitní kruh 
 didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne prožitkové učení 
 pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika 
 básničky, hra na hudební nástroj a zpívání
 10:45  11:00  hygiena, dopolední svačina, pitný režim
 11:00  11:30  kreativní tvoření, téma dne 
 (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky 
 a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry)
 11:30  11:45  hygiena, příprava na pobyt dětí venku
 11:45  13:00  zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti 
 s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy 
 a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní 
 a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách)
 12:00  13:00  doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.