Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

30.04.2021

Kontakt: Klub AMFORA
Telefonické spojení: 602 507 510
E-mailová adresa: amfora@hc4.cz

Konzultace: (po předchozím objednání)
 
 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  PONDĚLÍ  16:00 - 18:00
 ŠKOLNÍ ASISTENT  STŘEDA  14:00 - 19:00

Dětem a mladým lidem nabízíme zdarma možnost programu Kariérové poradenství a Školní asistent.

Cílem kariérového poradenství je pomoc při směřování k dobrému vlastnímu rozhodnutí v tom, čím chce člověk být, kterou školu zvolit apod. Nepředstavíme jen profesní a vzdělávací možnosti, ale především povedeme zájemce při vlastním objevování.

Školní asistent je profesionální průvodce při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
Pomáhá v překonávání bariér mezi SVČ a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek účastníka nebo odlišného kulturního prostředí.
 

Zpět