Kroužky 2021/2022

Počet nalezených kroužků: 193

15.6.2021 ZAHÁJENÍ ONLINE ZÁPISŮ KROUŽKY

Věk 0-99

HC4 - Pavilon B

Volno

Online zápisy do kroužků pro nové zájemce zahájíme v úterý 15.6.2021 v 9 hod. Pro přihlášení budete potřebovat klientský účet, který si zřídíte na www.mojehc4.cz Od stejného okamžiku se můžete přihlašovat telefonicky nebo osobně, tel. 602 399 835, kancelář Hobby centra 4, pavilon B, 1. patro - PO-ČT 9-16 hod. Online zapisování do center předškolních dětí a klubu Kopretina probíhá od 15.5.2021, 9hod.

AD company Hip hop junior-soutěžní I PO

PO 17:30-19:00

Věk 12-15

2 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

Kroužek street tanců zaměřený zejména na hip hop pro juniorskou věkovou kategorii. Kroužek vedou zkušené tanečnice a kvalitní lektorky. Určeno pro děti od 12 let, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street dance. Podmínkou účasti je přihlášení na pondělí a středu. Zájmový útvar je soutěžní.

AD company Hip hop junior-soutěžní II ST

ST 17:30-19:00

Věk 12-15

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek street tanců zaměřený zejména na hip hop pro juniorskou věkovou kategorii. Kroužek vedou zkušené tanečnice a kvalitní lektorky. Určeno pro děti od 12 let, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street dance. Podmínkou účasti je přihlášení na pondělí a středu. Zájmový útvar je soutěžní.

AD company Street dance děti I

PO 16:00-17:30

Věk 7-12

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek A dance company disco děti I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do tohoto kroužku projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).

AD company Street dance děti II

ST 16:00-17:30

Věk 7-12

2 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

Kroužek A dance company disco děti II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do tohoto kroužku projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).

AD company street dance HVK I

PO 19:00-20:30

Věk 15-18

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek A dance company HVK - hlavní věková kategorie - je určen mladým pokročilým tanečníkům. Během školního roku probíhá příprava choreografií na taneční soutěže v ČR zaměřené na street dance styly. Kroužek je náročnější na přípravu i čas. SOUTĚŽNÍ SKUPINA - v případě přihlášených začátečníků proběhne výběrový trénink. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně.

AD company Street dance HVK II

ST 19:00-20:30

Věk 15-18

2 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

Kroužek A dance company HVK - hlavní věková kategorie - je určen mladým pokročilým tanečníkům. Během školního roku probíhá příprava choreografií na taneční soutěže v ČR zaměřené na street dance styly. Kroužek je náročnější na přípravu i čas. SOUTĚŽNÍ SKUPINA - v případě přihlášených začátečníků proběhne výběrový trénink. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně.

AD company Street dance junior I

PO 17:30-19:00

Věk 12-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 3 místa

Kroužek A dance Company junior I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company junior I - pondělí a AD company junior II - středa).

AD company Street dance junior II

ST 17:30-19:00

Věk 12-15

2 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 3 místa

Kroužek A dance Company junior II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company junior I - pondělí a AD company junior II - středa).

Amfora dance

ČT 17:00-18:30

Věk 8-12

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek Amfora dance je určen dětem, které nemají vyhraněn zájem o určitý typ tance. V průběhu školního roku se seznámí s různými druhy streetových tanců.

Angličtina PO 19:30 středně p. NEZAPLNĚN

PO 19:30-21:00

Věk 15-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

Kurz AJ navazuje na loňský, kde si studenti si osvojili nejjednodušší gramatické struktury a získali slovní zásobu, která jim umožňuje konverzaci na základní úrovni. V kurzu budou prohlubovat své pozvnatky s důrazem na schopnost samostatně se domluvit, a to jak písemně, tak formou konverzace.

Angličtina ÚT 18:00 mírně pokročilí

ÚT 18:00-19:30

Věk 15-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 2 místa

Kurz je zaměřen na všeobecnou angličtinu. Cílem je naučit studenty komunikovat v základních každodenních situacích, které se jim mohou naskytnout při cestování, nakupování, telefonování atd. Zaměření kurzu je průřezové všemi jazykovými disciplínami s důrazem na poslechová cvičení a mluvní aktivity.

Angličtina ÚT 19:30 pokročilí

ÚT 19:30-21:00

Věk 15-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 3 místa

Účastníci prohloubí své znalosti ve všech jazykových disciplínách. Z hlediska gramatiky zopakujeme stručně větnou stavbu a běžně používané časy a naučíme se gramatiku novou, tedy větnou stavbu složitějších souvětí a gramatické posuny s nimi související. Hlavní náplní kroužku však zůstává uplatnění gramatiky v praxi, tedy práce s texty a především konverzace. Ta bude aplikována v hodinách s tematickým zaměřením a tím spojena i s rozvojem slovní zásoby.

Atletika

ÚT 15:30-17:30

Věk 8-18

2 700 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Obsazeno

Cíle zájmového kroužku . Spojit děti a mládež se sportem . Prohloubit v dětech zálibu k běhu . Naučit děti správnou techniku a způsob běhu . Rozlišovat druhy vybavení a oblečení . Schopnost dobrého sledování svých statistik a pracování s nimi . Naučení práce v kolektivu, tvorba spolupráce Náplň zájmového kroužku Hlavní myšlenkou kroužku je snaha o probuzení v dětech zálibu v atletice a sportu obecně. Cílem je dětem osvětlit základní a následně pokročilé techniky běhu a ostatních atletických discipín a jejich následné aplikování v praxi. Část hodiny by byla věnována teoretické výuce a zbylá větší část by se věnovala praktické výuce. Součástí činnosti bude také měření dat a statistik a práce s nimi. Dlouhodobé pozorování statistik a jejich zlepšování. Práce v kolektivu je zásadní v budování fyzické síly. Společné výběhy a tréninky v profesionálních podmínkách. kontaktní e-mail: mundil@hc4.cz

Badminton - úplní začátečníci

ÚT 15:00-16:00

Věk 10-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Badminton 15+

PO 20:00-21:00

Věk 15-99

3 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Badminton mladší - mírně pokročilí

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-12

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Badminton starší - mírně pokročilí

ÚT 17:00-18:00

Věk 13-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit účastníky s hrou badminton. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.

Beach volejbal

ÚT 18:00-19:30

Věk 15-26

3 300 Kč / rok

Praha

Poslední 4 místa

trénink beach volejbalu

Běžecké tréninky pro dospělé NENAPLNĚN

ÚT 17:30-19:00

Věk 18-99

2 700 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Volno

Společné výběhy, běžecká příprava, posilovaní, protahování, snaha o aktivní trávení volného času. Pohodové společné cvičení.

BICÍ

ÚT 16:00-19:00

Věk 9-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Žáci se učí hře na bicí soupravu, výsledná technická a hudební úroveň je prezentována na veřejných akcích - sólově i v souboru. Zájemci dostanou možnost natočit demosnímek v nahrávacím studiu HC4.

CPD Sedmikráska

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Poslední 4 místa

Kdo jsme a co nabízíme DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina. Předškoláci u nás Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí 9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku 11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Ceník: 1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./600,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1200,- Kč/měsíc 3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1500,- Kč/měsíc Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

CPD Sluníčko

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Poslední 4 místa

Kdo jsme a co nabízíme DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina. Předškoláci u nás Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí 9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku 11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Ceník: 1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./600,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1200,- Kč/měsíc 3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1500,- Kč/měsíc Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

CPD Vodníček

PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

Věk 3-6

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Kdo jsme a co nabízíme DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina. Předškoláci u nás Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy. Program CPD Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení. Jak to u nás chodí Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky. 8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě 8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí 9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid 10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh, didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne, prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika, básničky, hra na hudební nástroj a zpívání 10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim 11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop a vedení čáry) 11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku 11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách) 12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Ceník: 1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./600,- Kč/měsíc 2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1200,- Kč/měsíc 3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1500,- Kč/měsíc

Cyklistický kroužek

ST 16:00-18:30

Věk 12-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Kontakt na instruktora: Milan Král, 704 002 900, milan.kral1@seznam.cz Kroužek bude letos probíhat tradičně každou středu v čase 16:00 až 19:00 pod vedením Milana Krále a Vojtěcha Millera. Na plánu jsou především aktivní vyjížďky a zlepšování techniky jízdy za jakéhokoliv počasí, tj. je potřeba přizpůsobit tomu oblečení (např. pláštěnka, rukavice). Připomínáme povinnou přilbu, pevnou obuv a osvětlení, zejména v zimních měsících. Je také potřeba s sebou vozit náhradní duši, lepení, hustilku a případně nějaké základní nářadí. Dále připomínáme svačinu a lahev, nebo pitný vak, aby bylo možné dodržovat pravidelný pitný a stravovací režim. Prosíme o kola v pokud možno perfektním stavu - s tím případně pomůže http://www.cykloservis-pankrac.cz/, který je zároveň naší základnou. Zázemí cykloservisu je nám k dispozici, stejně jako základní oleje, čistící prostředky a možnost umýt si kolo. Další náplní kroužku bude servis, práce s mapovými podklady, případně posilování. Je dobré přijít o cca 15 minut dříve, aby bylo možné se převléknout, dofouknout, namazat a případně vyřešit technické nedostatky. Na první lekci provedeme zápis a seznámíme se s novými účastníky. Společně si stanovíme pravidla chování v průběhu kroužku a pohybu na jízdním kole. Připomeneme si také některá pravidla silničního provozu. Proběhne také kontrola stavu a způsobilosti kol a krátká jízda zručnosti v areálu Hobby centra 4. Následně se odebreme na kratší vyjížďku, během které zjistíme zkušenosti a dovednosti spojené s jízdou kole, zkontrolujeme správný posez a případně doladíme technické nedostatky. Proto prosím přijeďte na první lekci na kole a s veškerou výbavou! Teším se na viděnou! Kroužek se koná ve středu od 16:00 do 18:30 (při pěkném počasí, hlavně mimo zimní měsíce, když je dlouho světlo, končí vyjížďky do 19:00). Scházíme se v cykloservisu Hobby Centra 4. (Nebude-li řečeno jinak, jedeme ven na kola. Změnu programu budeme posílat pomocí SMS nejpozději v úterý dopoledne. Alternativy jsou primárně posilování, cyklistický trenažer, teorie i praxe servisu kola, práce s mapou, GPS a navigace. Pro tyto případy doporučujeme sportovní oblečení na převlečení. Omluvenky, prosím, zasílejte na zmíněné tel. číslo, abychom zbytečně nečekali s odjezdem, děkujeme. Povinnou výbavou je: - horské kolo v perfektním stavu - cyklistická přilba - rukavice - pití (Bidon, umístěný na rámu kola, případně batoh s rezervoárem na vodu. Jako náplň postačí voda, sladké limonády nedoporučujeme). - náhradní duše - základní nářadí (montpáky, multiklíč, pumpička). - aktuálně již světla - vzadu červenou blikačku, vpředu světlo (ne blikačku, mělo by s ním být dobře vidět i za tmy při jízdě v terénu). - vhodné je mít i něco drobného k jídlu - müsli tyčinku, banán. (zcela nevhodné např.: - chleba s máslem a salámem, zelenina, apod.). Batoh - ze zkušeností z let předešlých: Zcela nevhodné jsou "šňůrkové" batohy, které nelze řádně nastavit a nedrží správně na zádech (kromě toho, že to je nepohodlné, tak i nebezpečné). Ideální typ batohu by měl mít jak hrudní tak bederní pás pro správnou fixaci na zádech jezdce. Oblečení - ideální je cyklistický dres a kalhoty s vložkou (pokud dítě zatím nemá, doporučujeme funkční oblečení. V případě kalhot, nesmí být volné, aby se nezamotaly do pohonu kola. V chladném počasí je lepší používat více vrstev nežli například jednu silnější vrstvu. Dítě má poté možnost odložit si, nebo se přiobléct v průběhu vyjížďky). Stravování - správné stravování, je nezbytnou součástí přípravy na vyjížďku a to již den před vyjížďkou (upozorňuji na to již ze zkušeností z let minulých). Myslím, že jako každým rokem bude toto téma, probírané na každé vyjížďce. První setkání v tomto školním roce proběhne ve středu 18.9., sraz bude u cykloservisu v HC4. Program: - seznámení se - jak bude kroužek probíhat - info k celodenním vyjížďkám - odpovědi na dotazy - kontrola zda stav kola splňuje požadavky pro navštěvování cyklistického kroužku. - krátká vyjížďka na Kavčí hory (nepůjde o žádné výkony, pouze potřebujeme okouknout fyzické a technické dovednosti dětí pro správné plánování dalších vyjížděk). -předpokládaný konec 18:30

Disco a street dance děti

ST 16:30-17:30

Věk 7-12

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 4 místa

Kroužek street tanců (disco, hip hop a street prvky) pro začátečníky děti. Kroužek vedou zkušené taneční lektorky. Určeno pro děti od 7 let.

Domškolácká skupina s Petrou - čtvrtek

ČT 09:00-13:00

Věk 6-11

5 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na rozvoj jedinečnosti dítěte – tak, aby každé znalo a užívalo svá nadání a silné stránky. Hodně prostoru dostává svobodná hra, která je zásadní pro fyzický, kognitivní, sociální i emoční rozvoj dětí. Různověká dětská skupina je prostředkem k tomu, aby se mladší děti učily od starších a starší i mladší děti tak zdokonalovaly své sociální dovednosti. Dětem jinak nabízím různorodé činnosti spojené hlavně s okolní přírodou, tradicemi, kulturou či historií. Děti čeká hodně tvoření, nejrůznější výlety, častý pobyt venku a nechybí ani zpívání s kytarou či ukulelem, jóga, nebo prvky mindfulness. Vše vychází z toho, jaké jsou aktuální zájmy dětí. Děti si svobodně vybírají, kterých aktivit se chtějí zúčastnit, a mohou také přijít s vlastními nápady pro ostatní.

Domškolácká skupina s Petrou - úterý

ÚT 09:00-13:00

Věk 5-10

5 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj jedinečnosti dítěte – tak, aby každé znalo a užívalo svá nadání a silné stránky. Hodně prostoru dostává svobodná hra, která je zásadní pro fyzický, kognitivní, sociální i emoční rozvoj dětí. Různověká dětská skupina je prostředkem k tomu, aby se mladší děti učily od starších a starší i mladší děti tak zdokonalovaly své sociální dovednosti. Dětem jinak nabízím různorodé činnosti spojené hlavně s okolní přírodou, tradicemi, kulturou či historií. Děti čeká hodně tvoření, nejrůznější výlety, častý pobyt venku a nechybí ani zpívání s kytarou či ukulelem, jóga, nebo prvky mindfulness. Vše vychází z toho, jaké jsou aktuální zájmy dětí. Děti si svobodně vybírají, kterých aktivit se chtějí zúčastnit, a mohou také přijít s vlastními nápady pro ostatní.

Dopolední kurz keramiky

ČT 09:30-11:30

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Volno

Tento kurz keramiky je určen pro všechny, kdo mají volná dopoledne a chuť tvořit.

Dramatický kroužek pro děti 3.-5.třída

ÚT 13:30-15:00

Věk 8-11

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 2 místa

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Dramatický kroužek pro děti 6.-8. třída

ÚT 15:00-16:30

Věk 12-14

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední místo!

- Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření) - Trénink pozornosti (opět formou různých her) - Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou) - Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry) - Dramaturgická práce (hledání námětu) - Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí) - Jevištní fixace představení - Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.) - Možná účast představení na soutěži - Závěrečné veřejné představení

Elektrotechnika pokročilí

ST 16:15-18:15

Věk 8-11

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Základní principy elektřiny, pravidla pájení, pájení desek plošných spojů, měření některých elektrických jevů, vlastní výroba desek plošných spojů např. blikačka, pískátko.

Elektrotechnika začátečníci

ST 14:00-16:00

Věk 8-11

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Základní principy elektřiny, pravidla pájení, pájení desek plošných spojů, měření některých elektrických jevů, vlastní výroba desek plošných spojů např. blikačka, pískátko.

FLL soutěžní tým

ST 16:30-19:30, NE 16:30-19:30

Věk 11-20

3 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Členové kroužku se účastní soutěže FIRST LEGO League (FLL). V průběhu roku se může tým účastnit několika turnajů, které probíhají v ČR, Evropě a po světě, dále se účastní jiných soutěží a akcí v ČR. Časová náročnost kroužku vč. domácí přípravy je okolo 12 hod. týdně. Schůzky členů týmu probíhají 2x v týdnu, v případě potřeby se tým schází několikrát za týden. Pro bližší informace se prosím obracejte na Zdeňka Langera, vedoucího kroužku na e-mailu langer@hc4.cz Oficiální web soutěže www.firstlegoleague.org

Francouzština pro dospělé - začátečníci

ST 18:30-20:00

Věk 19-99

2 900 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na základní jazykové schopnosti jako je poslech, psaní a hlavně mluvení. Jednotlivé lekce jsou obohaceny interaktivními materiály, které seznamují i s francouzskou kulturou a uměním. Učebnice není potřeba, veškeré materiály jsou od lekroky, která má dlouholetou praxi v nejen v České republice, ale ve Francii, kde studovala.

Francouzština pro starší děti a mládež

ST 17:00-18:30

Věk 12-18

2 900 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

Kroužek je zaměřen na základní jazykové schopnosti jako je poslech, psaní a hlavně mluvení. Jednotlivé lekce jsou obohaceny interaktivními materiály, které seznamují i s francouzskou kulturou a uměním. Učebnice není potřeba, veškeré materiály jsou od lekroky, která má dlouholetou praxi v nejen v České republice, ale ve Francii, kde studovala.

HOBBY BAND

PO 19:00-21:00

Věk 18-99

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Jedná se o soubor složený z pokročilých zájemců, repertoár zaměřený na jazz, latin a kvalitní pop music. Součástí kurzu je i vystupování na akcích Hobby Centra4 a veřejných hudebních produkcích. Hra z not je nedílnou součástí programu.

Hra na flétnu PO 13:15

PO 13:15-14:00

Věk 6-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, výsledky práce jsou prezentovány na akcích a interních vystoupeních. Součástí kurzu je live záznam na CD v nahrávacím studiu HC4.

Hra na flétnu PO 14:00

PO 14:00-14:45

Věk 6-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, výsledky práce jsou prezentovány na akcích a interních vystoupeních. Součástí kurzu je live záznam na CD v nahrávacím studiu HC4.

hra na flétnu PO 14:45

PO 14:45-15:30

Věk 6-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, výsledky práce jsou prezentovány na akcích a interních vystoupeních. Součástí kurzu je live záznam na CD v nahrávacím studiu HC4.

Hra na UKULELE 1 ČT 16:15

ČT 16:15-17:00

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku ve studiu HC4.

Hra na UKULELE 2 ČT 17:00

ČT 17:00-17:45

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku ve studiu HC4.

Hra na UKULELE 3 ČT 17:45

ČT 17:45-18:30

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku ve studiu HC4.

Hra na UKULELE 4 ČT 18:30

ČT 18:30-19:15

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na ukulele, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních. Součástí kurzu je i natočení skupinového demosnímku ve studiu HC4.

I my to dokážeme

ÚT 19:00-20:30

Věk 18-99

2 400 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek tanců disco a hip hopu určený pro dospělou populaci, která chce mladým ukázat, že napatří do starého železa. Pro všechny, kteří nejen rádi tančí a chtějí držet krok se současnou taneční scénou, ale i v případě zájmu se účastní tanečních soutěží..

In-line bruslení

ÚT 16:00-17:30

Věk 8-15

1 700 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Kroužek bude probíhat na modřanské cyklostezce. Sraz dětí je v areálu Vltavanů. Výuka probíhá sezonní formou (podzimní a jarní část),v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně AV. Podzimní část - (14.9.-2.11.2021) Jarní část - (5.4.-14.6.2022) Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5ti dětí

Jóga ČT

ČT 09:30-11:00

Věk 18-99

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Jóga s Petrou pro 1. stupeň

ST 14:30-15:30

Věk 5-10

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek pro děti zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání. Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy. cvičební podložky jsou k dispozici v HC4

Jóga ST

ST 09:30-11:00

Věk 18-99

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Jóga ÚT

ÚT 09:30-11:00

Věk 18-99

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední místo!

Cvičení zaměřená na dechová cvičení, jógové sestavy, relaxaci a harmonizaci celého těla. Cílem je získat tělesnou i duševní pohodu, procvičování uvolňovacích a relaxačních prvků.

Karate A

ÚT 18:00-19:00

Věk 8-15

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik základních technik v pokročilém provedení za účelem lepšího bojového provedení - technická a taktická příprava na sportovní soutěže karate - zlepšení fyzické koordinace a objemové výdrže celého těla - výchova v duchu a etiky karate DO - účast na soutěžích ČSKE

Karate A

ČT 18:00-19:30

Věk 8-15

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik základních technik v pokročilém provedení za účelem lepšího bojového provedení - technická a taktická příprava na sportovní soutěže karate - zlepšení fyzické koordinace a objemové výdrže celého těla - výchova v duchu a etiky karate DO - účast na soutěžích ČSKE

Karate B

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-15

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA - nácvik nových a opakování známých základních technik nohou KAŠI WAZA - nácvik řízeneho kumite - GOHON IPPON KUMITE - nácvik a opakování KATA - HEIAN SHODAN - nácvik BUNKAI pro KATA - HEIAN SHODAN (nácvik ve trojicích) - nácvik HEIAN NIDAN - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate B

ČT 17:00-18:00

Věk 7-15

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Volno

- nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA - nácvik nových a opakování známých základních technik nohou KAŠI WAZA - nácvik řízeneho kumite - GOHON IPPON KUMITE - nácvik a opakování KATA - HEIAN SHODAN - nácvik BUNKAI pro KATA - HEIAN SHODAN (nácvik ve trojicích) - nácvik HEIAN NIDAN - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate C - začátečníci

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-12

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 2 místa

- rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí her a herních pomůcek - nácvik základních prvků gymnastiky - zlepšení celkové fyzické kondice - nácvik základních technik karate - vštěpování etiky karate + základní pojmy - nácvik základních technik nohou a základních postojů karate - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Karate C - začátečníci

ČT 16:00-17:00

Věk 6-12

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Poslední 2 místa

- rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí her a herních pomůcek - nácvik základních prvků gymnastiky - zlepšení celkové fyzické kondice - nácvik základních technik karate - vštěpování etiky karate + základní pojmy - nácvik základních technik nohou a základních postojů karate - ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně

Keramika pro (pra)rodiče s dětmi ÚT14:30

ÚT 14:30-16:00

Věk 3-6

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Kroužek keramiky pro (pra)rodiče s dětmi je nabízen pro matky na mateřské dovolené s dětmi od tří do šesti let. Je zaměřen na rozvíjení drobné motoriky dětí, trpělivosti a spolupráci při výrobě drobných keramických dárků. Maminkám se snažíme umožnit relaxaci a výrobu malé užitkové keramiky. Během školního roku se účastníci postupně seznamují se všemi dostupnými technikami. Každé pololetí je zakončeno výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Druhé dítě jedné matky - poplatek 300,- Kč. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.

Keramika pro děti a mládež ČT 16:00

ČT 16:00-17:30

Věk 7-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež PO 16:00

PO 16:00-17:30

Věk 7-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ST 14:30

ST 14:30-16:00

Věk 7-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ST 16:00

ST 16:00-17:30

Věk 7-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro děti a mládež ÚT 16:00

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-18

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie.

Keramika pro dospělé PO

PO 18:00-20:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro dospělé ST

ST 17:30-19:30

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro dospělé ÚT

ÚT 18:00-20:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Keramické kroužky pro dospělé jsou nabízeny ve večerních hodinách tři dny v týdnu. Při hodinách se účastníci seznamují se všemi dostupnými technikami používanými při stavbě užitkové i dekorační keramiky. Věnujeme se točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si dospělí dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky - vyškrabávání, polévání, rytí, zamývání... Každé pololetí je zakončeno výstavkou prací dospělých spojenou s propagací a odnášením výrobků.

Keramika pro předškoláky a malé ČT 14:30

ČT 14:30-16:00

Věk 5-7

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je otevřen pro děti předškolního věku a malé školáky (1+2tř.) - 5-8 let

Keramika pro školáky PO 14:30

PO 14:30-16:00

Věk 6-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Během celého školního roku se děti postupně seznamují s výrobou užitkové keramiky. Plátovou technikou - vázy, válečkovou - čajové a kávové servisy, vydlabávaná koule. Ve druhé polovině školního roku stavíme busty i plastiky a věnujeme se výuce točení na hrnčířském kruhu. Keramické střepy si děti dekorují engobami, glazurami, metalfritami. Při dekoraci používají různé techniky. Vyškrabávání, polévání.. V dílně pracujeme se dvěma druhy hlíny: červená točírenská a světlá šamotová. Každé pololetí zakončujeme výstavkou dětských prací spojenou s propagací a odnášením výrobků. Klademe důraz na rozvíjení kreativity a vlastní fantazie. Pravidelná činnost kroužku končí v týdnu od 1.6.2020, výstava spojená s odnášením výrobků bude probíhat 16. a 17.6.2020, vždy od 14 do 18 hodin.

Klasická animace

PO 15:00-17:30

Věk 10-15

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti se seznámí s animačními technikami (kreslená a plošková animace, animace objektů a netradičních materiálů, loutková animace, pixilace). Práce v kroužku bude založena na vzájemné spolupráci - od scénáře, výtvarného zpracování postav a prostředí, nasnímání, po výsledný film. Filmy dětí budou v Hobby centru 4 promítány na vernisážích výstav.

Klavír klasický PO

PO 15:30-20:00

Věk 8-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární hudby. Součástí kurzu je i veřejné vystoupení a natočení demosnímku v nahrávacím studiu HC4.

Klavír klasický ÚT

ÚT 15:30-20:00

Věk 8-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární hudby. Součástí kurzu je i veřejné vystoupení a natočení demosnímku v nahrávacím studiu HC4.

Klavír klasický/jazzový ČT

ČT 14:00-18:00

Věk 8-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární/jazzové hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku v nahrávacím studiu HC4.

Klavír klasický/jazzový ST

ST 13:15-17:00

Věk 8-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na klavír se zaměřením na oblast klasické a populární/jazzové hudby. Součástí kurzu je i pravidelné pololetní veřejné vystoupení a natočení demosnímku v nahrávacím studiu HC4.

Klub CPD Kopretina - pátek

PÁ 09:00-12:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova. Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy. Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Klub CPD Kopretina - pondělí

PO 09:00-12:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova. Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy. Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Klub CPD Kopretina - středa

ST 09:00-12:00

Věk 3-6

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova. Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy. Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Klub CPD Kopretina - třídenní

PO 09:00-12:00, ST 09:00-12:00, PÁ 09:00-12:00

Věk 2-4

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova. Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy. Počet uvedených volných míst není aktuální, o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Klub maminek cvičení

ST 09:00-09:45

Věk 2-3

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5-2,5 roku a jejich rodiče. Pod vedením odborného lektora děti za doprovodu a pomoci rodičů rozvíjejí formou hry své pohybové dovednosti. V kroužku využíváme sportovní nářadí a náčiní - lavička, žíněnky, míče, prolézačky, tunel; nacvičujeme říkanky a písničky spojené s pohybem. Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.

Klub Přírodovědců

PO 16:00-17:30

Věk 9-12

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

Klub přírodovědců Kroužek je určen pro děti se zájmem o přírodu. Zábavnou formou propojuje znalosti biologie a fyziky, chemie, geologie. Důležité je především praktické využití, aplikace přírodních věd v běžném životě. Děti se mohou těšit na pěstování rostlin, hraní přírodovědných her, poznávání a kreslení zajímavých detailů přírody a také speciální výpravy a výlety.

Klub řemesel I

ST 14:30-16:00

Věk 8-10

2 700 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední místo!

Kroužek určený dětem se zájmem o tvořivost, ve kterém nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel.V Klubu řemesel se děti naučí vnímat věci kolem sebe jako výrobky, které si mohou vyrobit také. Naučí se chápat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci.

Klub řemesel II

ST 16:00-17:30

Věk 11-13

2 700 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek určený dětem se zájmem o tvořivost, ve kterém nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel.V Klubu řemesel se děti naučí vnímat věci kolem sebe jako výrobky, které si mohou vyrobit také. Naučí se chápat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci.

KOMIKSOVÁ VÝTVARKA - ST

ST 15:00-17:00

Věk 10-15

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Speciální výtvarka zaměřená na komiksovou tvorbu. Děti se skrze rozmanité výtvarné techniky naučí, jak správně kreslit komiks, vyjádřit příběh, zápletku, ale i napětí či emoce. Kroužek se tak bude zaměřovat i na výtvarné disciplíny s komiksem spojené - např. kresbu figury, tváře apod. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centrum 4, v pavilonu B a D. Lektorka: Monika Svobodová

Kondiční trénink

ČT 17:00-18:30

Věk 15-26

500 Kč / rok

dle propozic

Volno

Koumák I. - přírodovědný kroužek

ČT 17:00-18:00

Věk 6-8

2 000 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě, kdy jednoduchými zábavnými pokusy se základy chemie, biologie a fyziky, jim pomůžeme pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Využijeme krásného prostředí v okolí Vltavy a pravidelnými vycházkami do přírody, budeme poznávat rostliny i živočichy a dětem tak umožníme přímý kontakt s přírodou. Společně se tak pokusíme porozumět vztahům mezi člověkem a přírodou. V kroužku se také budeme hodně věnovat práci s mikroskopem a přírodními materiály. Součástí schůzek budou také poznávací i postřehové hry a exkurze na zajímavá místa.

Kouzelnický kroužek

PO 15:30-17:30

Věk 8-25

3 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kouzelnický kroužek je určen těm, kteří mají zájem proniknout do světa kouzel a magie. Na schůzkách se naučí jevištnímu vystupování, spisovné mluvě, správné artikulaci a osvojí si základní společenská pravidla. Seznámí se s historií kouzelnictví a slavnými světovými kouzelníky pomocí studijních filmových ukázek. Setkají se s kouzelnickými rekvizitami a naučí se s nimi zacházet. Pod vedením zkušeného lektora se děti naučí sestavit si své vlastní kouzelnické číslo se vším, co k tomu patří - hudba, osvětlení, kostým, rekvizity... Účastníci své dovednosti předvádějí na kouzelnických vystoupeních v rámci akcí Hobby centra 4 a ti zkušenější i na velkých celopražských aj.akcích. Lektor: Pavel Dolejška

KRESBA PORTRÉTU - výtvarný kurz

ÚT 18:00-20:00

Věk 13-99

1 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Přijďte se během dvouměsíčního kurzu naučit kreslit lidskou tvář od profesionála. Během osmi lekcí se naučíte základy kresby portrétu i různé fígle jak na ni vyzrát. Kurz je určen pro všechny zájemce bez ohledu na předchozí zkušenosti Lektor: Ondřej Tůma Kurz kresby portrétu zahajuje nový formát kratších tématických kurzů pro dospělé (většinou 8-10 lekcí) pořádaných ve výtvarném ateliéru Hobby centra 4. Dále pro Vás připravujeme kurz grafických technik, základy fotografie či knihařiny.

Kurz dějin umění

ÚT 18:30-19:30

Věk 15-99

1 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Vzrušující procházka dějinami umění (malířstvím, sochařstvím, architekturou). Klasická cesta po časové ose od pravěku k umění druhé poloviny 20. století. Setkání s bohatým obrazovým materiálem doplněným o dokumenty a videoprojekce k významným osobnostem, dílům, době. Součástí je i písemný dokument, který účastníci o dané vývojové etapě obdrží. Získají tak stručné dějiny umění i v tištěné podobě.

LEGO robotika

PO 14:30-16:30

Věk 10-17

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Účastníci kroužku se potkají s robotikou tváří v tvář a připraví se na budoucnost! Naučíme je roboty stavět a programovat, ukážeme jim, jak fungují uvnitř a budou se při tom skvěle bavit. Na kroužku robotiky se děti naučí logicky a technicky myslet a kreativně řešit samostatné nebo týmové výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3, které se naučí sestavovat, ovládat a programovat. V průběhu roku projdeme všechny komponenty stavebnice, vysvětlíme si jak fungují a na kterých principech jsou založené. Na konci roku umí tedy každý stavebnici perfektně používat. Kroužek probíhá ve špičkově vybavené robotické a elektrotechnické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Spike Prime nebo VEX IQ. Pokud vaše děti robotika zajímá a chtěli by si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte je přihlásit!

LEGO robotika

PO 17:00-19:00

Věk 10-17

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Účastníci kroužku se potkají s robotikou tváří v tvář a připraví se na budoucnost! Naučíme je roboty stavět a programovat, ukážeme jim, jak fungují uvnitř a budou se při tom skvěle bavit. Na kroužku robotiky se děti naučí logicky a technicky myslet a kreativně řešit samostatné nebo týmové výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3, které se naučí sestavovat, ovládat a programovat. V průběhu roku projdeme všechny komponenty stavebnice, vysvětlíme si jak fungují a na kterých principech jsou založené. Na konci roku umí tedy každý stavebnici perfektně používat. Kroužek probíhá ve špičkově vybavené robotické a elektrotechnické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Spike Prime nebo VEX IQ. Pokud vaše děti robotika zajímá a chtěli by si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte je přihlásit!

LEGO robotika

ČT 17:00-19:00

Věk 9-17

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Účastníci kroužku se potkají s robotikou tváří v tvář a připraví se na budoucnost! Naučíme je roboty stavět a programovat, ukážeme jim, jak fungují uvnitř a budou se při tom skvěle bavit. Na kroužku robotiky se děti naučí logicky a technicky myslet a kreativně řešit samostatné nebo týmové výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3, které se naučí sestavovat, ovládat a programovat. V průběhu roku projdeme všechny komponenty stavebnice, vysvětlíme si jak fungují a na kterých principech jsou založené. Na konci roku umí tedy každý stavebnici perfektně používat. Kroužek probíhá ve špičkově vybavené robotické a elektrotechnické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Spike Prime nebo VEX IQ. Pokud vaše děti robotika zajímá a chtěli by si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte je přihlásit!

LEGO robotika

ČT 14:30-16:30

Věk 11-17

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Účastníci kroužku se potkají s robotikou tváří v tvář a připraví se na budoucnost! Naučíme je roboty stavět a programovat, ukážeme jim, jak fungují uvnitř a budou se při tom skvěle bavit. Na kroužku robotiky se děti naučí logicky a technicky myslet a kreativně řešit samostatné nebo týmové výzvy, které pro ně vymýšlíme. Při řešení výzev se naučí nejen pracovat s roboty, ale i fungovat v týmu, komunikovat s lektory a rozvinou svoji vynalézavost. Pracujeme hlavně se stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3, které se naučí sestavovat, ovládat a programovat. V průběhu roku projdeme všechny komponenty stavebnice, vysvětlíme si jak fungují a na kterých principech jsou založené. Na konci roku umí tedy každý stavebnici perfektně používat. Kroužek probíhá ve špičkově vybavené robotické a elektrotechnické dílně, kde není problém vyzkoušet i jiné stavebnice nebo roboty jako LEGO Spike Prime nebo VEX IQ. Pokud vaše děti robotika zajímá a chtěli by si ji vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte je přihlásit!

LEGO robotika a FLL II.

ÚT 16:30-18:30

Věk 11-17

3 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na účast v robotických soutěžích. Je soustředěn primárně na soutěž FIRST LEGO League. Tato soutěž je zaměřená na stavění robota ze stavebnice LEGO Mindstorms a na vytváření řešení na předem zadané téma a jeho následné odprezentování. Během kroužku se děti naučí základní robotické principy, prezentovat, mluvit před lidmi a mnohé další. Předpokládá se základní znalost stavebnice LEGO Mindstorms EV3 včetně základního programování a zájem o soutěž FIRST LEGO League.

Letečtí modeláři ČT 17:00

ČT 17:00-19:15

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři PO 14:15

PO 14:15-16:30

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři PO 16:30

PO 16:30-18:45

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ST 14:00

ST 14:00-16:15

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Volno

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ST 16:15

ST 16:15-18:30

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ÚT 14:00

ÚT 14:00-16:15

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 3 místa

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Letečtí modeláři ÚT 16:30

ÚT 16:30-18:45

Věk 8-99

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Cílem tohoto zájmového kroužku je zvládnout stavbu, zalétání a létání s modely letadel, podloženou odpovídajícími teoretickými znalostmi.

Lezecká stěna - ÚT 19:00-20:30 POKROČILÍ

ÚT 19:00-20:30

Věk 12-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna ČT 14:30 - 16:00

ČT 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ČT 16:00 - 17:30

ČT 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ČT 17:30-19:00 POKROČILÍ

ČT 17:30-19:00

Věk 10-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna PO 14:30 - 16:00

PO 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna PO 16:00 - 17:30

PO 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna PO 17:30-19:00 POKROČILÍ

PO 17:30-19:00

Věk 10-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna ST 14:30 - 16:00

ST 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ST 16:00 - 17:30

ST 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ST 17:30-19:00 POKROČILÍ

ST 17:30-19:00

Věk 10-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Lezecká stěna ÚT 14:30 - 16:00

ÚT 14:30-16:00

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ÚT 16:00 - 17:30

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9. Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Lezecká stěna ÚT 17:30-19:00 POKROČILÍ

ÚT 17:30-19:00

Věk 10-99

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.

Malý fotbal

ČT 19:30-21:00

Věk 18-99

2 800 Kč / rok

Praha

Přijímáme náhradníky

Herní činnosti jednotlivce,standartní situace,hra

Malý zdravotník

ÚT 14:00-14:45

Věk 7-11

2 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Volno

Každý z nás už určitě zažil nějaké to zranění a to jak na vlastní kůži, tak jako pozorovatel. Malý zdravotník naučí děti správně zareagovat na nejrůznější situace - a to jak v domácnosti, na procházce v lese nebo na výletě na kole. Děti se dozví spoustu informací o lidském těle, naučí se správně ošetšit malé zranění a hlavně zachovat rozvahu.

Míčové hry pro děti 10-13 let

PO 15:30-16:30

Věk 10-13

2 000 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Obsazeno

Kroužek navazuje na Míčové hry pro děti 7-9 let , zde se děti setkávají se složitějšími kolektivními hrami (základy basketbalu, volejbalu, házené, vybíjené, softbalu) a se spoustou dalších zajímavých míčových her. Hodiny jsou tvořeny hravými prvky.

Míčové hry pro děti 7-9 let

PO 16:30-17:30

Věk 7-9

2 000 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Přijímáme náhradníky

Cílem tohoto kroužku je naučit děti správně chytat a házet míčem, přihrávat si, driblovat, ale také správně běhat a poznávat hlvní zásady kolektivních sportů.To vše samozřejmě hravou formou, za pomoci mnoha soutěží a zábavných cvičení.

Minecraft

ČT 17:00-19:00

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek Minecraftu je zaměřen hlavně na začátečníky, kteří se chtějí seznámit s hrou a hrát ji více efektivněji a zábavně. Hru si děti projdou od úplného začátku - přes instalaci a správu verzí, tvorbu světů, tak vlastní hru jako takovou a nakonec poražení draka. Tím hra ale vůbec nekončí, ba naopak. Dále budou děti rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit ve světě na společném serveru. Děti se také naučí základní bezpečnost při hraní online her.

Minecraft

ST 17:00-19:00

Věk 10-18

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek Minecraftu je zaměřen hlavně na začátečníky, kteří se chtějí seznámit s hrou a hrát ji více efektivněji a zábavně. Hru si děti projdou od úplného začátku - přes instalaci a správu verzí, tvorbu světů, tak vlastní hru jako takovou a nakonec poražení draka. Tím hra ale vůbec nekončí, ba naopak. Dále budou děti rozvíjet vzájemnou spolupráci, kreativitu a tvořit ve světě na společném serveru. Děti se také naučí základní bezpečnost při hraní online her.

Minecraft začátečníci

ČT 14:30-16:30

Věk 8-12

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Kroužek minecraftu Využití populární hry minecraft k rozvoji týmové spolupráce, kreativity a chování ve virtuálním světě.

Minecraft začátečníci

ST 14:30-16:30

Věk 8-12

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek minecraftu Využití populární hry minecraft k rozvoji týmové spolupráce, kreativity a chování ve virtuálním světě.

Mini tance

PO 15:00-16:00

Věk 5-7

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední místo!

Zájmový útvar je určen předškolním dětem se zájmem o tanec. Náplní kroužku je seznámit děti se základními tanečními styly a rozvoj jejich pohybové kultury. Kroužek vedou lektorky: Veronika Bulínová a Kateřina Herodesová

Mini Všeználek PO

PO 15:00-15:45

Věk 4-5

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.

MIX dance děti OBSAZENO

PO 16:00-17:30

Věk 6-12

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro tanečníky - děti. Seznamují se s tanečními prvky disco tanců, street tanců, hip hopu a dalších moderních tanců. Kroužek vedou lektorky Veronika Bulínová a Kateřina Herodesová.

Mix dance junior

PO 17:30-19:00

Věk 12-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední místo!

Nový kurz tance street stylu přednostně určen mládeži. Street Dance je pro všechny věkové kategorie. Dokáže se jim dobře přizpůsobit stupněm vyučované náročnosti. Tančí se na Hip Hop music, Funky, R'n'B, soulovou hudbu.

Muzikálové herectví a zpěv

ST 15:30-18:30

Věk 13-26

3 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 4 místa

Obsahuje teoretickou část a praktickou část Teoretická část se zabývá literaturou a kulturním přehledem, který studenti musí mít pokud se hlasí na uměleckou školu. Teorie se zabývá divadlem od samotného pravěku do dnešní doby. Praktická část: stejná jako v muzikálovém herectví či činoherním herectví. Studenti, kteří se v roce budou hlásit na talentové zkoušky, budeme hledat a pracovat na přednesení básní, učení a znázorňování vybraného monologu a písně. Zároveň žáci a studenti se naučí rozboru textu který si vybrali ke zkouškám. / Sami ho napíši ve třech krocích, 1 - text který si vybrali, 2 - rozbor textu jak ho spisovatel myslel, 3 - jak ho chápou oni sami). vhodné pro studenty ZŠ a SŠ, kteří se hlásí na konzervatoř či vysokou uměleckou školu Lektor: Michal Kříž

Notička - Muzikohrátky s pohádkou

ÚT 15:00-15:45

Věk 4-5

2 000 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací

Odpolední jóga pro dospělé středa

ST 16:30-18:00

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Tělo a mysl se díky józe zbaví nahromaděného stresu a negativních emocí. Posílíte tělo na základě principů zdravého pohybu, vyčistíte si hlavu, protáhnete se a nakonec si odpočinete pomocí restorativní jógy. Závěrečná relaxace je provázena hlubinnou vizualizací. Probudíte v sobě jemnost, sílu a harmonii. Petra Kolafa petrakolafa@gmail.com

Pastelka I.- Výtvarka nejmladší školáci

ST 16:30-17:45

Věk 7-8

2 400 Kč / rok

Areál Vltavanů

Přijímáme náhradníky

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy, vyzkouší si různé výtvarné techniky (malbu - barvami, štětcem i prstíčky, kresbu, stříhání, modelování, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Cílem je celkový rozvoj jemné motoriky, vnímání barev a poznávání nových materiálů. Děti postupně získají praktické dovedností a hlavně nové kamarády.

Pěší turistika s GEOCACHING

ÚT 15:30-18:30

Věk 12-18

2 200 Kč / rok

HC4 areál Bartákova 1200/4

Volno

Cílem zájmového kroužku je rozvoj pohybových aktivit, seznámení se zajímavými místy (kulturní technické a přírodní památky) v Praze a okolí. Součástí kroužku bude GEOCACHING. Kontakt na lektora: Michal Macháč, e-mail: machac@hc4.cz, tel.: 770 165 320

Pilates clinic

ČT 19:30-20:30

Věk 18-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Obsazeno

Pilates je cvičební systém, který posiluje tělo a zlěpšuje jeho držení.Důraz je přitom kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybu a plynulost cviků. Cviky se zaměřují na posílení tzv. "core" - středu těla (oblast beder, břicha a hýždí), ze kterého pohyby vycházejí.

Plastikoví modeláři

ÚT 14:45-16:45

Věk 8-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je zvládnutí základních dovedností a seznámení se s historií jednotlivých modelů. Vyvrcholením činnosti kroužku je účast jeho členů na modelářských soutěžích.

Plastikoví modeláři

ÚT 17:00-19:00

Věk 11-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je zvládnutí základních dovedností a seznámení se s historií jednotlivých modelů. Vyvrcholením činnosti kroužku je účast jeho členů na modelářských soutěžích.

Pohybové hry pro rodiče s dětmi 2-6 let

ÚT 10:00-10:45

Věk 2-6

2 800 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Cílem cvičení je vytvoření příznivého vztahu dítěte k pohybové aktivitě a činnostem v kolektivu. S lidovými a zlidovělými říkadly a písničkami zadovádíme s chodícími ratolestmi, zaměříme se na poznávání a pojmenování částí svého těla, uvolnění kloubů a svalů, procvičení hrubé a jemné motoriky, připomeneme si staré české tradice při párových i kolektivních hrách a tanečkách, zahrajeme si pohádku. Seznámíme se s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami, užijeme si oblíbenou překážkovou dráhu. Rozvíjíme řeč, trénujeme paměť, začínáme s počty. Připravujeme se na školku (spolupráce s kolektivem a lektorkou). Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar je jen za dítě.

Polytechnické dílny NENAPLNĚNO

ČT 16:00-17:30

Věk 12-18

2 200 Kč / rok

Areál Vltavanů

Volno

Cílem zájmového kroužku je rozvoj manuálních dovedností, seznámení s postupy výroby, získání znalostí o používaném nářadí a o vlastnostech a vhodnosti využití jednotlivých materiálů. Kroužek je finančně podporován Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Kontakt na lektora: Michal Macháč, e-mail: machac@hc4.cz, tel.: 770 165 320

Populární zpěv

PÁ 13:00-17:00

Věk 10-99

4 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka populárního zpěvu. základy pěvecké techniky - dýchání,posazení hlasu,hlasové funkce,rezonance,intonace,interpretace písní,sólový pódiový projev, odstaňování pěveckých chyb. Příprava k přijímacím zkouškám(zpěv+základy hry na klavír) Lektorka je jednou z úspěšných finalistek hudebních soutěží, zkušená vokalistka Petra Magdová.

Sportem v rytmu ÚT 15:30 (5-7 let)

ÚT 15:30-16:30

Věk 5-7

2 400 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek navazuje na sportovní přípravku pro děti 4-5 let. Náplní kroužku je všestranná sportovní příprava dětí s rytmickými bloky. Děti se učí spolupráci v družstvech, základy míčových her,pohybu a hrám při hudbě, slušnému chování na hřišti, vzájemné ohleduplnosti. V zimních měsících využíváme tělocvičny PJZŠ Horáčkova, kde se mají děti možnost poprvé seznámit s tělocvičným nářadím. V podzimních a jarních měsících cvičíme na hřišti HC4.

Sportovní turistika

ST 15:00-18:00

Věk 8-14

2 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon C

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá od září do října a v průběhu května a června v loděnici v Braníku (sraz dětí v HC4 - u hřiště), kde se účastníci učí základům vodní turistiky (seznámení se s lodí, základní záběry, čtení vody). V době podzimních a zimních měsíců se kroužek koná v tělocvičně ZŠ Horáčkova + v bazénu Podolí. Program v tělocvičně- koordinační a kooperační hry, soutěže a štafety se zaměřením na rozvoj rychlostních, obratnostních a koordinačních schopností. Dále provozujeme geocaching. Možnost účasti na jednodenních akcích lyžařských, vodáckých, návštěva Aquaparku Babylon.

Stolní tenis ČT 14:30

ČT 14:30-15:30

Věk 7-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis ČT 15:30

ČT 15:30-16:30

Věk 7-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Obsazeno

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis pro seniory

ÚT 08:30-11:00

Věk 55-99

1 100 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Poslední 3 místa

Kroužek stolního tenisu pro Nleté se zájmem o pohyb.

Stolní tenis ÚT 14:30

ÚT 14:30-15:30

Věk 7-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stolní tenis ÚT 15:30

ÚT 15:30-16:30

Věk 7-15

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit děti základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem i bekhendem, smečované údery, podání, pravidla.

Stonožka aneb co se do MŠ nevejde

ST 15:30-16:30

Věk 4-7

2 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Kroužek plný retro her, zpívání, tvoření a dobrodružství s novými kamarády. Děti si vyzkouší hry, které jsme hrávali, když ještě nebyly mobily: skákání panáka, školka s míčem, polívka se vaří, tleskačky, malování křídou, veselé písničky a další. Kroužek je zaměřen na psychický i tělesný rozvoj dětí ve věku od 4 do 7 let. Jednotlivé lekce budou tematicky obsahovat prvky dramatické výchovy, hudební aktivity, výtvarné činnosti, jógu a relaxaci.

Survival pro kluky a holky

ČT 15:00-17:00

Věk 8-12

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední místo!

Survival Kroužek pro kluky i holky bude zaměřen na pobyt v přírodě a v souladu s ní. Budeme se zabývat i přírodními vědami, hlavně biologií. Dozvíme se, jak se v přírodě orientovat, jak se o sebe postarat, jak si vyrobit jednoduché vybavení a nástroje a jak je používat. Budeme se zajímat o praktické využití přírodních věd, pěstovat rostliny, hrát různé hry, učit se kreslit rostliny i živočichy a chodit na výlety. Na kroužek budou navazovat víkendové výpravy*. Kroužek povede Eva Machová a Honza Tilinger.

Šachy - mírně pokročilí

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-18

2 200 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Šachový kroužek je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky, kteří zvládnou základní tahy a jednoduché maty. Úroveň účastníků bude stanovena po první hodině po dohodě s lektorem. Je nemožné, aby se lektor věnoval několika hráčům na odlišné úrovni. - pravidla hry - zásady fair play a slušného šachového konání - možnosti a hodnota jednotlivých figur - řešení šachových úloh

Šikovný předškolák PO

PO 15:00-16:00

Věk 5-7

2 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

MÁTELI DOMA BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA, URČITĚ PŘEMÝŠLÍTE NAD TÍM, ZDA JE NA ŠKOLU DOST ZRALÝ A PŘIPRAVENÝ.. V KROUŽKU "ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁK" SE BUDEME VĚNOVAT VŠEM DOVEDNOSTEM, KTERÉ VAŠE DÍTĚ NA VSTUP DO ŠKOLY PŘIPRAVÍ (JEMNÁ A HRUBÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA, PRAVO-LEVÁ ORIENTACE, ZRAKOVÁ PAMĚŤ, SLUCHOVÉ DOVEDNOSTI, RYTMIKA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST, VYPRÁVĚNÍ.) BUDEME TAKÉ BĚHAT, SKÁKAT A HRÁT HRY.

TÁBOROVÁ KYTARA ST 14:00 - začátečníci

ST 14:00-14:45

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních.

TÁBOROVÁ KYTARA ST 14:45

ST 14:45-15:30

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních.

TÁBOROVÁ KYTARA ST 15:30

ST 15:30-16:15

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Obsazeno

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních.

TÁBOROVÁ KYTARA ST 16:15

ST 16:15-17:00

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních.

TÁBOROVÁ KYTARA ST 17:00 - pokročilí

ST 17:00-17:45

Věk 9-99

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 3 místa

Výuka hry na akustickou kytaru, akordové techniky a doprovody písní. Důraz na souborovou hru. Výsledky práce jsou prezentovány na interních i veřejných vystoupeních.

Tanec pro radost NENAPLNĚNO

ÚT 17:30-19:00

Věk 15-99

2 000 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Kroužek tanců disco a hip hopu určený pro dospělé, kteří o tanci nejen mluví, ale také si sami rádi zatancují a chtějí držet krok se současnou taneční scénou.

Teen jóga s Petrou pro 2. stupeň

ST 15:30-16:30

Věk 11-15

2 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Kroužek určen pro starší dospívající dívky. Je zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání. Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy. cvičební podložky jsou k dispozici v HC4.

Tenis ČT 16:00

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ČT 17:00

ČT 17:00-18:00

Věk 9-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 15:00

PÁ 15:00-16:00

Věk 7-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 16:00

PÁ 16:00-17:00

Věk 9-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis PÁ 17:00

PÁ 17:00-18:00

Věk 9-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ST 16:00

ST 16:00-17:00

Věk 7-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenis ST 17:00

ST 17:00-18:00

Věk 9-15

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenisová školka ČT 15:00

ČT 15:00-16:00

Věk 5-7

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry.V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Tenisová školka ST 15:00

ST 15:00-16:00

Věk 5-7

3 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při základních úderech (backhand, forhand) a seznámit je s pravidly.Hodina je vedena formou hry. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).

Textilní tvorba - ST

ST 17:15-19:15

Věk 11-16

2 600 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Zájemce čeká úvod do světa módy, podle potřeby i příprava na přijímací zkoušky. V kroužku se zaměříme na figurální kresbu, anatomii, módní kresbu, tvorbu barevné palety, barevnou kompozici, inspirační tabule, koláže. Účastníci budou seznámeni s historií módy (hlavně 20. století), současnými trendy, estetikou, oděvem jako vizitkou (různá hnutí, subkultury, sebeprezentace). Dále si vyzkouší základy šití, různé techniky, modelace, návrh látky, vlastní dezény, podle možnosti a úrovně návrh a zhotovení vlastního oděvu. V závěru vymýšlení vlastní značky a kolekce. Lektorka: Monika Svobodová

TSA společenské tance - HVK, dospělí

ÚT 17:30-19:00

Věk 15-99

2 200 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Volno

Taneční studio Amfora (TSA) je unikátním pohybovým projektem snoubícím přirozenou touhu dítěte po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro děti, mládež i dospělé. Rozvíjení pohybové kultury podpoří i zdravý tělesný vývoj. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování. Orientace dětí a adolescentů na tyto aktivity posiluje jejich morální a volní vlastnosti, potřebné k budoucímu uplatnění v životě.. TSA garantuje kvalitu výuky zkušeným lektorským týmem (mistři republiky manželé Deylovi). TSA klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. TSA má kurzy jednou týdně. V průběhu roku (červen) všichni předvedou, co se naučili na společném vystoupení, kde se vždy setkají všichni frekventanti tanečního úseku Klubu Amfora

Twirling - Mažoretky začátečníci- NOVÉ !

PO 17:00-18:30

Věk 7-10

2 100 Kč / rok

Areál Vltavanů

Poslední místo!

Baton – twirling (baton – hůlka, twirling – točení) je sport, který je založený na pohybu a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Baton - twirling je moderní tanec , který v sobě obsahuje hned několik tanečních prvků jako je gymnastika, balet, moderní tanec a k tomu se přidává práce s hůlkou. Kroužek vede zkušená lektorka, která se s dětmi zúčastnila na mistrovství republiky.

Vaření

ČT 17:00-18:30, ČT 16:45-18:30

Věk 11-15

2 700 Kč / rok

klub Amfora, Pujmanové 9

Přijímáme náhradníky

Děti se v kroužku vaření prakticky seznamují s kuchyňskými nástroji, s potravinami a postupy, učí se pracovat s textem receptu a pochopit s pomocí lektora pracovní postup. naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni - předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy.

Večerní jóga pro dospělé pondělí

PO 18:30-20:00

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Tělo a mysl se díky józe zbaví nahromaděného stresu a negativních emocí. Posílíte tělo na základě principů zdravého pohybu, vyčistíte si hlavu, protáhnete se a nakonec si odpočinete pomocí restorativní jógy. Závěrečná relaxace je provázena hlubinnou vizualizací. Probudíte v sobě jemnost, sílu a harmonii.

Volejbal ČT 18:00 10-14 let

ČT 18:00-19:00

Věk 10-14

2 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

Volejbal začátečníky 10-14 let. Kroužek probíhá na hřišti v Hobby centru 4 v ulici Bartákova.

Volejbal PÁ 16:00 zač. a mírně pokr.

PÁ 16:00-18:00

Věk 15-26

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- zdokonalování herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, smeč, blok, podání - příprava na AVL - zlepšování fyzické zdatnosti

Volejbal PÁ 18:00 pokročilí

PÁ 18:00-20:00

Věk 15-26

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- nácvik herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, podání, smeč, blok - zlepšování fyzické kondice - vhodné pro závodní volejbalisty, příprava na AVL

Volejbal PO 15:00 začátečníci

PO 15:00-16:30

Věk 10-15

2 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- nácvik herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, podání - zlepšování fyzické kondice

Volejbal PO 16:30 mírně pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 14-26

2 200 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Poslední místo!

- zdokonalování herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, smeč, blok, podání - příprava na AVL - zlepšování fyzické zdatnosti

Volejbal PO 18:00 pokročilí

PO 18:00-20:00

Věk 14-26

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Přijímáme náhradníky

- nácvik herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, podání, smeč, blok - zlepšování fyzické kondice - vhodné pro závodní volejbalisty, příprava na AVL

Volejbal ST 18:00 pokročilí

ST 18:00-20:00

Věk 14-26

2 700 Kč / rok

HC4 - Hala, hřiště

Obsazeno

- nácvik herních činností jednotlivce - přihrávka, nahrávka, podání, smeč, blok - zlepšování fyzické kondice - vhodné pro závodní volejbalisty, příprava na AVL

Všeználek 1. ÚT

ÚT 16:00-17:30

Věk 5-7

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Přijímáme náhradníky

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé předškolní děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.

Všeználek 2. ST

ST 16:00-17:30

Věk 6-7

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon D

Poslední 4 místa

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé školáky , kteří mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř. Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové, vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa. Kroužek navazuje na činnosti kroužků pro předškolní děti (2014/2015).

VÝTVARKA mládež, přípravka - ČT

ČT 17:00-19:00

Věk 12-20

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední místo!

Výtvarný kroužek pro mládež zajímající se o uměleckou kariéru, ale i pro ty, které to jen baví a chtějí na sobě pracovat. Zájemci o studium na střední nebo vysoké umělecké škole pracují dle individuálního plánu, který je přizpůsoben jejich zvolenému oboru. Věkově ideální od 7. třídy. Během roku projdeme klasickou výtvarnou přípravu přípravu (kresebné studie, zátiší, základy kresby portrétu), kterou proložíme volnými tématy (grafické techniky, koláž, prostorová tvorba apod.).

VÝTVARKA mládež, přípravka - PO

PO 17:30-19:30

Věk 12-20

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední místo!

Výtvarný kroužek pro mládež zajímající se o uměleckou kariéru, ale i pro ty, které to jen baví a chtějí na sobě pracovat. Zájemci o studium na střední nebo vysoké umělecké škole pracují dle individuálního plánu, který je přizpůsoben jejich zvolenému oboru. Věkově ideální od 7. třídy. Během roku projdeme klasickou výtvarnou přípravu přípravu (kresebné studie, zátiší, základy kresby portrétu), kterou proložíme volnými tématy (grafické techniky, koláž, prostorová tvorba apod.).

VÝTVARKA mladší školáci - ČT

ČT 14:00-16:00

Věk 7-9

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA mladší školáci - ST

ST 15:30-17:30

Věk 7-9

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti ve věku 1.-3. třídy ZŠ. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů a dalších oblastí. V kroužku budeme pracovat podle představy i podle skutečnosti tak, aby byl dětem otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D. Lektorka: Natálie Koževnikovová Lektorka: Natálie Koževnikovová

VÝTVARKA nejmladší - PO

PO 13:30-15:00

Věk 5-7

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 5-7 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku a poznají nové kamarády. Obrázky dětí budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA nejmladší - ÚT

ÚT 13:30-15:00

Věk 6-8

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti a čerstvé školáky 6-8 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku a poznají nové kamarády. Obrázky dětí budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA starší školáci - ČT

ČT 15:00-17:00

Věk 9-12

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Děti si vyzkouší práci podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D. Lektor: Natálie Koževnikovová

VÝTVARKA starší školáci - ÚT

ÚT 15:15-17:15

Věk 10-13

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Obsazeno

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Budeme pracovat podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA školáci - ČT

ČT 16:00-18:00

Věk 8-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Poslední místo!

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. V kroužku budeme pracovat podle představy i podle skutečnosti tak, aby byl dětem otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA školáci - PO

PO 15:15-17:15

Věk 8-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů, aj. oblastí. Budeme pracovat podle představy i podle skutečnosti tak, aby jim byl otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

VÝTVARKA školáci - ST

ST 13:30-15:30

Věk 8-10

2 300 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, předgrafické a grafické techniky, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Nosná témata budou vycházet z výtvarné kultury, z přírody, z mýtů a příběhů a dalších oblastí. V kroužku budeme pracovat podle představy i podle skutečnosti tak, aby byl dětem otevřen prostor výtvarného vnímání a myšlení, a byl rozvíjen jejich vnitřní svět a fantazie. Práce žáků budou vystaveny v rámci tématických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D. Lektorka: Natálie Koževnikovová

VÝTVARNÝ KURZ - ST

ST 18:00-20:00

Věk 13-99

3 500 Kč / rok

HC4 - Pavilon B

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kurz pro dospělé a mládež je určen všem, kdo se zajímají o výtvarné umění a mají touhu sami tvořit. Individuálně se přizpůsobujeme každému jednotlivci. Lektor v rámci kurzu připravuje některé zájemce na střední i vysoké umělecké školy. Zároveň pomáhá zdokonalovat se všem v technikách, o které se zajímají a otvírá přístup k novému vnímání umění kolem sebe. Na základě individuální dohody připravuje témata a práci. V kurzech vždy panuje velmi příjemná tvůrčí atmosféra. Lektorka: Radka Máslová

Youtubering I PO 17:45

PO 17:45-19:15

Věk 10-15

2 700 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Obsazeno

Plán činnosti 1. základní orientace na Youtube 2. práce s kamerou 3. práce se střihem videa 4. společné projekty Více informací k činnosti kroužku na: mundil@hc4.cz tel: Petr Mundil: 725 868 022

Železniční modeláři ČT 14:30 začátečníci

ČT 14:30-16:45

Věk 9-99

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 2 místa

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ČT 17:00

ČT 17:00-20:00

Věk 9-99

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i projektování kolejiště, základy elektrotechniky) - modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ST 14:30 začátečníci

ST 14:30-16:45

Věk 8-99

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Přijímáme náhradníky

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ST 17:00

ST 17:00-20:00

Věk 9-99

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední místo!

Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i projektování kolejiště, základy elektrotechniky) - modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Železniční modeláři ÚT 16:00 začátečníci

ÚT 16:00-18:15

Věk 8-99

3 100 Kč / rok

HC4 - Pavilon A

Poslední 4 místa

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz