Lezecká stěna ST 14:30 - 16:00

Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit.
Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)

Základní informace

 • Kód

  111408

 • Název

  Lezecká stěna ST 14:30 - 16:00

 • Místo konání

  HC4 - Pavilon B

 • Hlavní vedoucí

  Filip Švejcar

 • Kontakt

  svejcar@hc4.cz

 • Věková skupina

  7-99 let

 • Vybavení na akci

  sportovní oblečení

 • V ceně zahrnuto

  odborné vedení, pomůcky

 • Jiná ujednání

  Lektoři: F. Švejcar, V. Ježek

 • Datum zahájení

  15.09.2021

 • Datum ukončení

  15.06.2022

 • Dny konání

  ST 14:30-16:00

 • Cena 1. pololetí

  2 000 Kč

 • Cena 2. pololetí

  2 000 Kč

 • Cena rok

  3 600 Kč

 • Volná místa

  Obsazeno


Zpět