CPD Sluníčko

Kdo jsme a co nabízíme
DDM Hobby centrum 4 je středisko volného času se širokým spektrem nabídky zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů, akcí, aktivit, soutěží, výletů, poznávacích zájezdů, kurzů a akreditovaných školení. Věnujeme se napříč všem věkovým kategoriím. Pro přesdškoláčky již 10 let provozujeme Centra předškolních dětí Sedmikráska, Sluníčko, Vodníček a pro nejmenší návštěvníky Klub Kopretina.
Předškoláci u nás
Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení.
Činnost center je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.
Program CPD
Při tvorbě programu v CPD využíváme zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního a spontánního sociálního učení a tvořivou dramatiku. Součástí programu jsou didakticky zaměřené činnosti - záměrné i spontánní učení, individuální a skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové, získávat zkušenosti a utvrzovat se v již osvojených dovednostech. Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a plány. Vedeme je ke správným pracovním návykům při kreativním tvoření, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku. Děti tak připravujeme pro bezproblémový přechod do dalších předškolních a školních zařízení.
Jak to u nás chodí
Aktivity v CPD jsou členěny do měsíčních bloků a následně do týdenních témat, která se během dopoledních činností promítají do denního režimu. Společně s dětmi také slavíme důležité svátky v roce - Podzimní slavnost, Mikulášská besídka, Vánoce, masopust, Velikonoce, čarodějnice, den dětí a další.... Navíc připravujeme pro rodiče a seniory během roku 2 pásma básniček a písniček doprovázená tvořivými dílnami (Vánoční a Velikonoční besídky). V době školních prázdnin organizujeme Příměstské tábory pro předškoláčky.
8:00 otevření CPD, scházíme se ve třídě
8:00 - 9:00 doba určená pro příchod dětí do CPD
řešíme individuání potřeby dětí po konzultaci s rodiči
doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí
9:00 - 10:15 spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce a činnosti, úklid
10:15 - 10:45 přivítání dne, aktivity dětí řízené pedagogy - komunitní kruh,
didakticky zaměřené činnosti, vzděláváme se, téma dne,
prožitkové učení, pohybové aktivity a hry, cvičení, joga, rytmika,
básničky, hra na hudební nástroj a zpívání
10:45 - 11:00 hygiena, dopolední svačina, pitný režim
11:00 - 11:30 kreativní tvoření, téma dne (děti si osvojují nejrůznější výtvarné
techniky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, správný úchop
a vedení čáry)
11:30 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt dětí venku
11:45 - 13:00 zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách)
12:00 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Ceník:
1 den v týdnu 8:00 - 13:00 hod./600,- Kč/měsíc
2 dny v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1200,- Kč/měsíc
3 - 5 dní v týdnu 8:00 - 13:00 hod./1500,- Kč/měsíc


Počet uvedených volných míst není aktuální,
o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835

Základní informace

 • Kód

  117102

 • Název

  CPD Sluníčko

 • Místo konání

  HC4 - Pavilon D

 • Prostor

  HC4 - pavilon D - herna Sluníčko (zrcadlový sál), 2. patro

 • Hlavní vedoucí

  Markéta Navrátilová

 • Kontakt

  michalkova@hc4.cz

 • Věková skupina

  3-6 let

 • Vybavení na akci

  přezutí, pohodlné oblečení, svačina

 • Jiná ujednání

  možné platit měsíčně 1500 Kč

 • Datum zahájení

  06.09.2021

 • Datum ukončení

  24.06.2022

 • Dny konání

  PO 08:00-13:00, ÚT 08:00-13:00, ST 08:00-13:00, ČT 08:00-13:00, PÁ 08:00-13:00

 • Cena 1. pololetí

  7 500 Kč

 • Volná místa

  Poslední 4 místa


Přihlásit online Zpět

Dokumenty ke stažení