MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ a ZPĚV

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ a ZPĚV

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ a ZPĚV

20.09.2021

DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 nabízí poslední volná místa v novém kroužku MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ A ZPĚV (ST 15:30-18:30).
 
Zájmový kroužek obsahuje komplexní edukaci herectví, jevištního pohybu a zpěvu. Podmínkou účasti je základní znalost pěvecké techniky, (předchozí zkušenost studentů v pěveckých kroužcích - např. ZUŠ).
Program: základní herecké i pěvecké techniky (dýchání, pohyb), rozvoj přirozeného talentu s individuálním přístupem, cvičení s podporou fantazie, improvizace, praxe hereckého dialogu a také rozbor textu, dějových situací a hereckých postav.
V průběhu roku proběhne příprava veřejné prezentace - závěrečného vystoupení.

 

ODKAZ

Zpět