Opatření COVID-19

Opatření COVID-19

Opatření COVID-19

03.12.2021

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021 je povolena účast na aktivitách DDM Praha 4- Hobby centra 4 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:

  • dokončené očkování proti onemocnění covid 19;
  • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.
  • u neočkovaných osob mladších 18 let, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, případně u osob, které na základě lékařského potvrzení prokážou kontraindikaci pro očkování, doložení negativního výsledku RT-PCR testu, přičemž jeho platnost je 72 hodin od odebrání biologického vzorku
  • předložením čestného prohlášení o negativním výsledku testování ve škole
  • vyjímku z uvedených podmínek mají děti do 12 let

Z tohoto důvodu musíme s velkou lítostí sdělit, že neočkované osoby, které nesplňují poslední výše uvedené podmínky
(celé znění mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR na odkazu VLADA.cz/MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ)

se aktivit DDM Praha 4 – Hobby centra 4 nemohou zúčastnit.
 
Ke stažení a potvrzení:
Čestné prohlášení listopad 2021 

 

Přehledné podmínky pro účast 
dětí, mládeže a ostatních osob v zájmovém vzdělávání podle věku:


Děti (0-12 let)
Nedokládá se OTN (t. očkování/test/prodělaná nemoc Covid-19). Vychází se z předpokladu, že děti/žáci jsou při výuce usazeni.
Výjimka:
Děti a žáci, i ti nad 12 let nedokládají OTN (očkování/test/nemoc), pokud se jedná o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání. Je ovšem potřeba dodržovat rozestupy mezi žáky.

Děti a mládež (12 - 18 let)
(tj. od 12. narozenin do posledního dne před nabytím plnoletosti)
Účast je podmíněna absolvováním ON (ukončené očkování nebo absolvovaná nemoc v posledních 180 dnech, které je nutno doložit certifikátem o očkování nebo potvrzením o nemoci)
Pokud uvedené nesplňují, je možné tuto podmínku nahradit PCR testem s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin (tj. nutnost prokázat se certifikátem). Antigenní testy se neuznávají.
Výjimku mají různorodé společenské aktivity do 20 osob. U žáků požadujeme četné prohlášení, že žák absolvoval scriningové testování v základní/střední škole. Pokud žák čestné prohlášení nedoloží, je povinen po celou dobu pobytu v SVČ mít nasazenou ochranu úst a nosu.

Osoby od 18 let
Účastnit se mohou jen osoby splňující OT (O - ukončeného očkování nebo N - nemoc Covid -19 prodělaná v posledních 180 dnech)
Antigenní ani PCR testy se neuznávají

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených opatření.
 

Zpět