Nový kroužek železničářů

Nový kroužek železničářů

Nový kroužek železničářů

08.09.2021

Pro velký zájem otevíráme další (již pátý) kroužek železničních modelářů v úterý od 16:00.

Železniční modeláři ÚT 16:00 začátečníci 

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny.
Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti:
- modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích)
- modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí)
- teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel)

Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště).
Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Zpět