Ztráty a nálezy


Věci nalezené v areálu DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 (HC4), v Klubu Amfora 
či v Areálu Vltavanů 229 a  jsou nálezcem předány pracovníkovi HC4, budou uloženy
na recepci HC4 jako „ztráty a nálezy“. Zde budou k dispozici po dobu 1 měsíce.  

V případě, že se majitel o svou věc v uvedeném termínu přihlásí,
bude mu věc vydána proti potvrzení o příjmu. V případě, že se vlastník o nález
v uvedeném termínu nepřihlásí / a nebude se jednat o občanský, řidičský a jiný průkaz,
platební kartu, peněženku, cestovní pas – tedy nálezy předávané orgánu veřejné moci,
případně tomu, kdo je vydal/, budou věci nabídnuty charitativním organizacím,
případně předány do objemových kontejnerů na charitu, či ekologicky zlikvidovány.   
 
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 není povinen pátrat po majiteli ztracených spotřebních 
předmětů, či skladovat nalezené předměty po dobu delší než 1 měsíc.

(celé znění směrnice VP 42)