Virtuální univerzita 3.věku

 Vedoucí projektu VU3V v Hobby centru 4:  
PhDr. Alena Svobodová
, tel: 241 731 510 linka 32773 241 240 
e-mail: svobodova@hobbycentrum4.cz

Moderní alternativní způsob výuky pomocí videopřednášek
na projekčním plátně v učebnách konzultačních center.

Následné vědomostní testy probíhají formou průběžných diskuzí účastníků s asistencí
příslušného vzdělávacího lektora a zpracování odpovědí na počítačích.
Výsledky jsou zpětně konzultovány.
Závěrečné testy probíhají samostatně pouze s lektorem.

Přednášky jsou didakticky přizpůsobené potřebám a možnostem seniorů,
vzdělávací kurz i první test v rámci každé přednášky probíhají s asistencí
konzultačního centra.
 

Realizované přednášky:

 • Astronomie - LS 14/15
 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 14/15
 • Etika jako východisko z krize společnosti - ZS 15/16
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub - ZS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - LS 15/16
 • Lidské zdraví - LS 15/16
 • Potraviny a spotřebitel
 • Evropské kulturní hodnoty
 • Cestování - co jste možná nevěděli
 • Umění rané renesance v Itálii
 
Pro ZS 2017/2018 VU3V byla vybrána témata:

ZAHÁJENÍ 2.10.2017
 • Barokní architektura v Čechách
 • České dějiny a jejich souvislost
 
Pro zájemce jsou přihlášky na odkazu
a nebo se mohou přihlásit osobně v INFO kanceláři Hobby centra 4.


 

Cena semestru: 200 - 300 Kč *ceny dle přehledu jednotlivých kurzů

DÉLKA SEMESTRU: 2,5 - 3 měsíce * 6 PŘEDNÁŠKOVÝCH BLOKŮ

Výuka je dvakrát měsíčně zpracována do 1,5 hod. bloků, které obsahují přednášku i tématický test.
Po úspěšném absolvování 6 semestrů jsou studující senioři vyzváni ke slavnostní promoci v aule
České zemědělské univerzity, při které obdrží "Osvědčení o absolvování univerzity 3. věku".

Kompletní Přehled "Virtuálních kurzů a přednášek"

PODMÍNKY PŘIJETÍ SENIORA KE STUDIU

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Více informací o projektu VU3V (*portál e-senior.czu.cz)