Úspěchy a ocenění

Tato strana je určena pro záznamy a reakce z došlé pošty Hobby centra 4.
Všem přispěvatelům děkujeme.


 

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI HOBBY FEST 

Vážený pane řediteli a organizátoři akce HobbyFest 2017.

Dovolte, abych sice opožděně, ale přesto, poděkovala za zážitek nejen pro mě, ale i pro mého syna. 
Náhodou jsme jeli autobusem kolem Hobby centra 4, viděli zahradu plnou dětí a i přes nepříznivé počasí
jsme se zvědavě šli podívat, protože tato trasa bude časem pro nás pravidelnější.

Byli jsme překvapeni a po hodinové účasti nadšeni z vaší akce. 
Nabídka byla skvělá, atmosféra příznivá, pracovníci trpěliví - no klobouk jsem chtěla smeknout.

Nevím, jestli se i v dnešní době děkuje, ale já sice se zpožděním, cítím povinnost tak učinit.
Děkuji za sebe i za syna, který nebyl po delší době v opozici a s chutí si vyzkoušel vaše nabízené programy.
A protože v zahradě byly snad stovky dětí, je zřejmé, že svoji práci děláte dobře.

Těšíme se na další akce, které si na internetu budeme vyhledávat.

V úctě

Marie Šmerová,

středoškolská učitelka

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI LEKTORKY KATKY HAUSENBLASOVÉ 

Dobrý den, vážení,
 
ráda bych Vám  napsala, jak moc jsem ráda za Váš kroužek výtvarky, 
který v Hobby centru 4 máte a který vede Katka Hausenblasová v úterý odpoledne.
 
Dnes byli naši synové, Hugo a Kvido Redlovi, na poslední hodině výtvarky. 
Cestou domů jsem si se syny o výtvarce a o tom, co  tam dělali, povídala.
A zase mi došlo, jak jsou pro kluky tyto hodiny s Katkou důležité,
kolik se tam toho naučí, jak moc je nejen kroužek baví a rozvíjí
(například výlet do Kouřimi či výstava Františka Skály byly vyloženě pro naši rodinu obohacující).
 
Navíc se kluci moc těší na čtvrteční vernisáž, jsou pyšní, 
že jejich práce visí na stěnách a s hrdostí nám je ukazují.
 
Jen doplňuji, že Kvido do kroužku chodí již druhým rokem a nadšení stále trvá. 
Hugo se k němu přidal až letos a ani jeden by výtvarku s Katkou za jinou aktivitu
nevyměnil (navíc ještě spolu se sestrou jsou v létě přihlášení na letní příměstský výtvarkový tábor).
 
A tak bych moc ráda poděkovala za to, že tenhle kroužek je a za to, jak ho Katka vede. 
Pro naše děti a i pro nás je to opravdové potěšení.
 
Přeji všem pěkné prázdniny!
 
Barbora Paříková
rodič Julie, Kvida a Huga Redlových

 


PODĚKOVÁNÍ ZA SKVĚLÝ ZÁJEZD DO TOSKÁNSKA


Dobrý den pane řediteli,
 
vzpomínky na zájezd do Toskánska a Florencie jsou nezapomenutelné a proto Vám touto cestou srdečně děkuji
za uskutečnění tohoto zájezdu. Velký dík patří paní doktorce Svobodové která zájezd nejen organizovala,ale
téměř mateřsky se o účastníky starala přestože byla přítomna paní průvodkyně. Všichni účastníci byli spokojeni
a nadšeni z prostředí dávného a velkého umění.
Pane řediteli, rovněž Vám za seniory s kterými se potkávám na přednáškách a ostatních akcích srdečně děkuji
za prostor který těmto akcím poskytuje Hobbycentrum. Opět dík pí doktorce Svobodové za cvičení paměti,
její perfektní připravu. Dík i ostatním pracovnicím které se na spokojenosti seniorů podílejí.
                                        
S pozdravem

Vlasta Vávrová                                   
PODĚKOVÁNÍ ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY HOBBY CENTRA 4

Dobrý den pane řediteli.

Má dcera Anna Řezníčková navštěvuje několik kroužků v Hobby centru 4. 
Je velmi spokojená a na kroužcích i štastná.

Máte velmi úžasné lektory, kantory! A jen bych ráda zdůraznila jako matka,

že mi velmi pomohlo, když si paní Michálková děti vyzvedávala ve školce
a vodila je do kroužku sama a jako úplný nadstandard je dovedla na kroužek následující!

Velmi si vážím Vašich služeb, které vedou k spokojenosti dětí i rodičů.

Přeji hezký den

S pozdravem Markéta Řezníčková

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI 
LEKTOROVI TOMÁŠOVI VOPÁLENSKÉMU Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám poděkovat za účast Vašeho kolegy
pana Mg. Tomáše Vopálenského na naší odpolední akci dne 16. 5.,
věnované ukázkám a možnostem práce s Legem.
Od příštího školního roku bychom chtěli otevřít některé kroužky
robotiky a mechaniky s Legem. Pan Vopálenský přivedl na tuto akci chlapce,
kteří se věnovali našim dětem a předávali jim své zkušenosti.
Dělali to skvěle a věřím, že jejich účast pomohla do našich připravovaných
kroužků přilákat více dětí. Děkuji Vám i panu Vopálenskému, že jste přijali
pozvání na tuto akci a věřím, i v budoucí spolupráci.


S pozdravem

Marie Vacková

 


 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI 
LEKTORCE TEREZE ZEMANOVÉ Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám tímto za celý organizační tým festivalu
Irský Máj/Irish May poděkovat za opakovanou účast
malých tanečnic z Hobby centra (dnes Simply Dance, dříve TS Čarodějky).

Jsme moc rádi, že se tanečnice, které u vás tančí, naší akce zúčastňují.

Tereza Zemanová, která je na toto představení připravuje, vystoupení
vždy pečlivě připraví a spolupráce s ní je bezproblémová a velice kreativní.
Tereza je klenot mezi choreografy, kteří se zabývají irskými tanci a děvčata 
pod jejím vedením dělají velké pokroky.
Pro ně to každoročně nebývá úplně jednoduchá situace,
protože vystupují v programu vedle zkušených a mnohem starších (dospělých)
tanečníků. Vždy sis tím ale úspěšně poradily a já už se teď těším,
s čím přijdou příští rok.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů irským tancům

v DDM Prahy 4 Hobby Centrum Praha 4.

Marie Haklová,

organizátor festivalu Irský Máj/Irish May


 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA SKVĚLE PŘIPRAVENÝ PROGRAM SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
LEKTORCE LENCE JEDKOVÉ Z HOBBY CENTRA 4

Vážený pane řediteli,

čtvrteční setkání důchodců jsou vynikající 
a paní Lenka Jedková se o ně stará vzorně.

Děkujeme za ně.

Olga ŠvachoučkováPoděkování účastníků
za skvěle připravenou akci KLÍČE k PRAZE 4
lektorce Kristině Hruškové z Hobby centra 4

Dobrý den,
posíláme Vřelé díky za výbornou přípravu akce Klíče k Praze 4 
organizovaný p. Kristinou Hruškovou.
Mnoho nového jsme se dozvěděli a také protáhli těla Prahou 4 a 5.
Těšíme se na další ročník.
S pozdravem Fähnrichovi s dětmi
PODĚKOVÁNÍ ZA SKVĚLOU PRÁCI LEKTOREK CPD

Vážený pane řediteli,

před hodinkou jsme se vrátili z jarního vystoupení dětí z CPD 
a jsme plni dojmů, o které bych se s Vámi ráda podělila.


Tchýně byla dojatá k slzám a já jako maminka jsem žasla nad tím,
jak intenzivní, krásné a promyšlené vystoupení děti s pedagogy předvedly.
Na paních učitelkách bylo vidět, že děti vedou láskyplně
a že je samotné to prostě baví!
Děti byly po celou dobu vystoupení uvolněné a jednoduše se radovaly z toho, co dělají.


Následný  program malých dílniček byl také skvěle tematicky zvolen
a dokonale připraven tak, aby se dalo vše vytvořit v omezeném čase.
Jsem moc ráda, že k přeplněným státním školkám 
a prominentním soukromým školkám nabízíte jako Hobby Centrum
vynikající alternativu smysluplného trávení času pro malé děti s nadstandardními pedagogy.

S přátelským pozdravem,

Ing. Renata Mašková


PODĚKOVÁNÍ Z KATEDRY PEDAGOGIKY

 

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci Hobby centra 4 
s Katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Naši studenti Vaše zařízení navštěvují v rámci předmětu
Orientační praxe a Pedagogika volného času.

Setkání jsou vždy výborně připravena a dobře koncipována.
Zejména přítomnost Mgr. Zdeňka Válka je vždy zárukou
příjemného setkání a inspirace pro naše studenty.
Budu rád, pokud tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

S pozdravem a poděkováním

Stanislav Bendl

vedoucí katedry
MASOPUST s Prahou 4 - Poděkování za skvělé vystoupení


Vážený pane řediteli,
chtěla bych jménem ÚMČ Praha 4 poděkovat za vystoupení kouzelníků 
z Hobby centra 4 Marka Veřtata a Prokopa Fifaldy, kteří skvěle reprezentovali
Hobby centrum 4
na jedné z prestižních a do budoucna, s ohledem na příjemnou
návštěvnost, tradičních akcí
MČ Prahy 4.
Akce se jistě podařila i díky skvělé spolupráci s panem Ivanem Čermákem.
Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci!

S pozdravem
Petra Handlová

Vedoucí oddělení PR
Odbor kanceláře starosty

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 , Praha 4 – Krč

 
PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den, 
ráda bych dodatečně poděkovala za Váš zájezd,

kterého se naše babička zúčastnila.
Byla po všech stránkách spokojená.
Chválila program a celou organizaci zájezdu, Vaši ochotu a starostlivost. 
Myslím, že s Vámi ráda opět pojede, pokud jí síly budou stačit.
Děkuji ještě jednou Vám a Vašim spolupracovníkům za celou naši rodinu! 

Hana Váchová

Poděkování účastníků
za relaxační pobyt pro seniory v Lednici
pořádaný Hobby centrem 4


Vážený pane řediteli, vážené vedení Hobby centra 4,

ve dnech 21.8. - 28.8.2016 jsem se i s přítelkyní zúčastnila
relaxačního pobytu pro seniory v Lednici .

Byly jsme poprvé na týdenním pobytu pořádaném Vaší organizací
a byly jsme velmi spokojeny s celým jejím průběhem.
Vaši pracovnice paní Svobodová a paní Hejná organizovaly celý pobyt
s velkou profesionalitou. Program celého pobytu byl sestaven tak,
aby odpovídal našim fyzickým možnostem, ale abychom přesto viděli
zajímavé památky nejen v Lednici ale i v celém okolí tohoto regionu.
Chtěly bychom jim poděkovat Vaším prostřednictvím za příkladný přístup
právě k nám seniorům, kteří jsou skupinou ne vždy dostatečně respektovanou
a mnohdy i přehlíženou.
Pokud budete v příštím roce organizovat podobné pobyty,
rády bychom se jich opět zúčastnily.

S poděkováním a pozdravem

Ing. Libuše Lukešová a Mgr. Jitka Janoušková


 

Reakce na poznávací zájezdy s Hobby centrem 4

Poděkování našim průvodkyním

Vážený pane řediteli,

V době od 2.7.- 9.7. jsme se zúčastnili zájezdu do Lednice na Moravě.
Chtěli jsme touto cestou poděkovat vašim dvěma lektorkám, paní Aleně Svobodové
a paní Janě Hejné, které se s nesmírnou ochotou, laskavostí a úžasnou trpělivostí
staraly o nás všechny.
Věřte, že bez nich by nebyl tento zájezd tak krásný a zajímavý.
Ještě jednou děkujeme za krásné zážitky a pohodu při zájezdu, který se právě díky jim tak vydařil.

Zdravíme a přejeme jim a nám ještě hodně takových výletů, neboť obě jsou na profesionální úrovni, ale to vy určitě dobře víte.

 

S pozdravem

Vlaďka Matiášková a Václav Pěchota
poděkování a reakce na lezecké tábory Hobby centra 4

PT Lezecké soustředění

Vazeny pane rediteli,
radi bychom vyjadrili velke podekovani a uznani za praci s detmi v ramci krouzku lezeni Svetlane Kadlecove a jejim kolegum. Jsme velice spokojeni se zpusobem, jakym krouzek vede. Za rok se deti, pokud maji zajem, nauci mnoho novych dovednosti. Skvele je i poradani akci mimo pravidelnou dobu konani krouzku (napriklad vylet do Konepruskych jeskyni konany na jare, ze ktereho si deti odvezly mnoho krasnych zazitku nebo zaverecne lezeni na Branicke skaly).
Velikou radost nam minuly tyden udelal primestsky tabor lezeni. Tolik ruznych akci, ktere deti zazily, jsem vubec necekali. Kazdy den se vracely plni dojmu a tesily se, co je ceka nasledujici den. Kazdy den byl jedinecny a kazdy den byl skvely. Uz ted se tesi na pristi prazdniny. Svetlane Kadlecove a jejim kolegum patri opravdu veliky dik za tuto akci.
Tesime se spolu s detmi na zahajeni krouzku a na nove akce.

Děkujeme.
S pozdravem
Hrdinovi a Svatkovi
LT Skyje u Rakovníka

Dobrý večer pane Vopálenský,

děkuji Vám za zaslání odkazu na fotky.
Podle nich to vypadá, že se děti měly báječně. A nejen podle nich.
Našemu Kubovi se na táboře velmi líbilo a myslím, že si přivezl spoustu krásných zážitků.
Poděkování v tomto případě patří celému týmu, který organizaci tábora zajišťoval.
Ještě jednou díky. Přeji, ať se všem při práci s dětmi daří i nadále.

S pozdravem, Daniela Jetelinová
PT Lezecké soustředění

Dobrý den,
moc bych chtěla poděkovat za skvělý příměstský tábor , kterého se zůčastnila má dcera.
Byl to horolezecký přím. tábor, který se konal od 24.8.do 29.8.
Prosím, vyřiďte poděkování a velkou pochvalu za skvěle připravený týden.
Dcera navštěvuje u vás i kurz lezení a také si ho moc chválí.
Zdravím a děkuji

Drbalová
PT Lezecké soustředění

Dobrý večer,

děkujeme za fotky.
Také jsem Vám a všem instruktorům chtěla poděkovat nejen za hezký tábor,
super program a nové zážitky a hezký přístup k dětem, ale také za upozornění
a "navedení" na možnost onemocnění boreliozou.

Simona Hloušková - maminka

 
Poděkování za GOLFOVÝ TÁBOR
 

Dobrý den do Hobby centra 4, pane Ivane, Radko a Terko.

Děkuji mockrát za přeposlání odkazu na prohlížení fotek z tábora.Jsou moc hezké a je z nich vidět ,jak si to děti užívaly.
Od Zuzanky jsme měli i povídání :o)
Ještě teď je z táborového týdne nadšená :o)

Její ohodnocení táborového týdne : NEJÚŽASNĚJŠÍ :o)))))

Už se nemůže dočkat, až pojedete příště....

Mnoho pozdravů vám všem a velmi děkujeme,jak se o všechny děti báječně staráte.

Zuzanka, Tomášek (budoucí táborový člen) ;o), Martin a  Jana Chladovi


Reakce na sportovní tábor Hobby centra 4 ve Stráži nad Nežárkou 2015

Dobrý den,

už od prvního zápisu v blogu a prvních fotkách na rajčeti jsem vám chtěl poděkovat.
Poděkovat bych chtěl zejména za váš přístup, za organizační zajištění, za informování rodičů a za spoustu dalších věcí, které jsou za takovým velkým táborem schované a ze všeho nejvíc za spokojenou Veroniku, která, přestože byla na táboře jen pár hodin, už u autobusu a následně na fotkách vypadala moc spokojená a po návratu chtěla rovnou přihlásit na celých dalších 7 nebo 8 let dopředu. Takhle nadšenou, souvisle drmolící o zažitcích 3 dny, jsme ji dlouho neviděli.
Ještě jednou vám moc děkujeme za Veroniku, že mohla zažít takhle skvělý tábor. Tábor, podobný tomu, na který jsem kdysi dávno jezdil také, a na který vzpomínám dodnes.
DĚKUJEME!
Pokud je tedy možné se přihlásit na další rok, tedy 2016, rádi bychom tak učinili a zároveň bychom s Veronikou chtěli na tábor poslat mladšího brášku Petra, kterému bude v době konání tábora 6,5 roku a půjde do 1. třídy.
Dále jsme zaslechli, že jeden z vedoucích pořádá i zimní lyžařské výcviky v době jarních prázdnin, o který by Veronika měla také zájem. Lyžuje celkem obstojně a loni začala honit po kopci SNB. Nevím jestli i tady je to organizované nějak za vašeho přispění nebo jestli bych mohl poprosit o nějaký kontakt.
Přeji vám hezký zbytek léta a ještě jednou za Veroniku moc děkuji.
Martin a Martina FrýzloviZDRAVÍM Z TUCHLO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ !!!

VELICE DĚKUJI ZA KRÁSNÝCH 18 DNÍ NEJEN PRO MOJE DVA SYNY.....KLUCI PŘIJELI ZE STRÁŽE SNAD JEŠTĚ VÍC NADŠENÍ NEŽ LONI, OD PÁTKU POSLOUCHÁM JEJICH LETOŠNÍ ZÁŽITKY.... KLUCI UŽ ZČÍHLI VŠECH CCA 3700 FOTEK A POZOR V RÁMCI PRÁZKO KLIDU, DOKONCE I PŘEČETLI VŠECH 16 "DOPISŮ" OD TETY MADLY (SE STŘÍDALI V DAMATICKÉM PŘEDČÍTÁNÍ DOPLNĚNÝMI VÝBUCHY SMÍCHU A HLÁŠKAMA JÉÉÉ, JÓÓÓ, NO JASNĚ TO BYLO DOBRÝ,HUSTÝ.....) ....TAKÉ SAMO NEVYNECHALI POVYPRÁVĚT O UTRÁCENÍ NA POUTI,JÍZDĚ NA KOLE, OLYMPIÁDĚ A BÁJO SOUPEŘENÍ, DISCOTÉKÁCH- LUKY POZNAMENAL, ŽE JE NEFÉR, ŽE JSOU JEN TY "PÁNSKÉ JÍZDY(MYSLEL VOLENKY) ;-)- NO A PROTOŽE JSOU TO JEDLÍCÍ CO JIM CHUTNAJÍ NEJEN KNEDLÍCI TAK I O JÍDELNÍČKU, - AŽ NÁM ZAČLO KRUČET V BŘIŠE.... PROSTĚ A JEDNODUŠE: OPĚT VŠE BOMBA A EPES RÁDES POBYT NA STATKU SE VŠÍM VŠUDY A NEJ JE PRO MĚ TO, ŽE CHTĚJÍ - A TO JAKO MOC A OBA SE VZÁCNĚ SCHODLI - ZA ROK JET ZASE A PROTOŽE UŽ SI I ONI PŘEČETLI, ŽE JSOU JINÉ DĚTI NAHLÁŠENÉ - NASTALA OTÁZKA: A CO PŘÍŠTÍ ROK SNÍME ZASE?????PROTOŽE MATY SE TĚŠÍ DO STANU.....NA PUŤÁK....A DOUFÁ, ŽE BUDE MOCT JET NA KOLE NA CELODEŇÁK ......LUKY SE TĚŠÍ NA DISCO A NA OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA BUCHTIČKY SE ŠÓDO..... A NA KAMARÁDY CO SE DO STRÁŽE TAKY VRACÍ, PROTOŽE BEZ STRÁŽE NEJSOU PRÁZKY.....TAKŽE SI DRŽÍME PALCE AŤ : VÁS DOSPĚLÁKY ZASE NAPADNE TEN SENZA NÁPAD UDĚLAT DALŠÍ ROČNÍK .....VÍME A UMÍME SI PŘEDSTAVIT , ŽE JE ZA TÍM SOUSTA DŘINY, POTU A NÁMAHY A PROTO Z TUCHLO DRŽÍME FAKT VŠECHNY PALCE AŤ SE TÁBOR PODAŘÍ UDĚLAT I PŘÍŠTÍ ROK ZDRAVÍME A DĚKUJEME A TĚŠÍME SE ZA ROK NAVIDĚNOU U VÁS VE STRÁŽI!!!

NADŠENÍ TÁBORNÍCI MATY A LUKY MORAVEC Z TUCHLOVIC

A JEJICH SPOKO MÁMA A TÁTA

PS: MODRÉ TRIČKO MĚLO NĚKDY DÍRU????.....DOKONALÉ ;-)Dobrý den do Hobby centra 4,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala celému vedení LDT, týmu organizátorů, vedoucích i dalších,
díky kterým si mé dcery skutečně užily prvních 17 dní prázdnin.
Líbilo se vše – sportovní program, organizace her a soutěží, putování, olympiáda, ale i zázemí tábora – ubytování, stravování a další prostory, které se v průběhu tábora využily. Dcery už byly na mnohých táborech, ale tady to „bylo super a nejlepší“. Podle fotek a zpráv se tábor líbil mně už od začátku, čekala jsem ale i na reakci dcer. Nebyl prý skoro ani čas na telefony, což znamená klobouk dolů – program byl natolik zábavný a naplněný, že mobilní technologie byly bez šance. Dámy už zjišťovaly, jestli bude tábor i za rok, tak jen doufám, že tomu tak bude. Budu držet palce, aby vydržel elán, prostředky a chuť takové akce zajišťovat, pořádat, vymýšlet.
 
Ještě jednou díky a budu se těšit (a dcery také) za rok.
 
 Petra Hliňáková (matka Zuzky a Lucky Hliňákových) 
Zdravím táborníky na Nežárce, ano teto Madluš pravdu píšeš!!!

Díky patří PaedDr. Michalu Velenskému PhD, ale i Vám všem neboť málo kdo ví, jak odpovědná a vyčerpávající práce je s těmi našimi miláčky, stmelit kolektiv cizorodých dítek, přivézt je poměrně zdravé domů rodičům po 17 dnech a plné zážitků, které by doma s rodiči přes veškerou snahu a lásku nezažili!!!  A také vím, že se najde spousta lidí, kteří práci na LDT znevažují a jsou přesvědčeni, jak se na těch táborech flákáte a ještě vám jde plat!! ano znám takové hlupáky!! O to více si Vaší práce vážím a cením!!! Ještě jednou velké díky všem, hospodářce, kuchařům, vedoucím, praktikantkám, dokumentaristce a do lazaretu, paní Velenské a ještě jednou i šerifovi?? Neptunovi?? ta jediná přezdívka mi unikla, nebo ještě za 21 odsloužených let žádnou nedostal??? Také se s Vámi loučím a přísahám, že na Vás budu dlouho vzpomínat , na společně prožité zážitky ( díky reportážím tety Madluš) a snad příští rok na viděnou!!

děda Slávek - maky


Dobrý den,
 
díky moc za neutuchající zpravodajství a fotoreportáže z celého tábora! 
 
Věřím, že Beátka nebyla jediná, které se na začátku tábora stýskalo. Ale tak to na táborech chodí a jakmile si děti zvyknou na táborový řád, hned jim je veseleji. A to jsem měla možnost pozorovovat díky vašemu (foto)zpravodajství i u naší Beátky. A pevně doufám, že zítra bude z tábora odjíždět minimálně dobře naladěná, že si tábor užila. Třešničkou na dortu by bylo, kdyby z autobusu vystoupila se slovy: "já chci příští rok zase!" ;-) 
 
Opravdu jsme měli možnost vidět, jak úžasně je tábor koncipován! Těch sportů, které si ty děti měly možnost vyzkoušet! A co víc - pod odborným vedením. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdož se na organizaci tábora podíleli, poděkovat za veškeré úsilí, které do zajištění chodu tábora vložili!
A přeji všem ať je příští ročník minimálně stejně úžasný jako letos!
 
Štastnou cestu domů! 
Petra 


Dobrý večer,

jsem dědek Markéty Brunclíkové a stejně jako spousta ostatních rodičů a prarodičů jsem každý večer nedočkavě četl Vaše zprávy a prohlížel Vaše momentky z dění na táboře. Chci Vám a Vašim kolegům poděkovat za pohodu, náplň a celkovou atmosféru, kterou jste pro děti na táboře po celou dobu vytvářeli. A to nemluvím o starostlivosti, konejšení, foukání na bolístky, uspávání atd. Děláte to báječně, jste takový ostrůvek pozitivní deviace v dnešní trochu vykořeněné době. Sám jsem kdysi dělal vedoucího vlčat na skautském táboře a "moji" kluci, dnes dospělí pánové, na tu dobu dost vzpomínají, scházejí se a drží při sobě. Stejně jako děti z Vašeho tábora na chvíle strávené ve Stráži nad Nežárkou hned tak nezapomenou.

S díky a trochou patosu

Jiří Ouda


Dobrý den,

chtěla bych celému kolektivu dospěláků ve Stráži vyjádřit uznání a obdiv za skvělé naplánování a realizaci dětského tábora. Byli jste všichni úžasní, což dokazují krásné fotky, zajímavá videa a vtipné komentáře tety Madly. Úsměvy, radost a pohoda vyzařující z dětských tváří mluví za všechno. Paní doktorko, Vám speciálně poděkování za "lékařský zákrok" na tričku Matyho. Že je tábor pro děti smysluplným prožitím části prázdnin dokazuje opakující se účast většiny dětí. Zasloužíte všichni 1 s hvězdičkou.

Babička od Matyho a Lukyho z Tuchlovic. 

Ohlasy spolupráce Hobby centra 4 s MČ Praha 4

Poděkování tanečnicím irského stepu

 

Dobrý den pane řediteli,

ve čtvrtek 12.2. se uskutečnil ples pro seniory, na kterém mj. vystoupily též malé i velké tanečnice z kroužku irských tanců Hobby centra Prahy 4.
Vystoupení bylo opravdu velmi pěkné a přispělo k příjemné atmosféře plesu. Dovolte mi, abych jim Vaším jménem ještě jednou poděkovala.


S pozdravem

 

PaedDr. Eva Schneiderová
vedoucí odd. rodinné politiky
Odbor školství a kultury
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - KrčV sobotu 26. 4. 2014 proběhlo v divadelním klubu Švandova divadla benefiční zakončení
9. ročníku celostátní soutěže „To je hlína…“
Do soutěže bylo nominováno 6 dětských prací účastníků keramických kurzů Romany Hejné z Hobby centra 4.
Získali jsme dvě třetí místa („Když drak dostane rýmu“, „Když v Dillí sněžilo“)
a jedno první místo („Pomalá komunikace“).
Průvodcem slavnostního večera byl známý moderátor Pavel Anděl. 
Všechna díla byla úspěšně prodána. Výtěžek z této akce bude použit  na školné dětí z vybraných regionů v Indii.
Zúčastnění umělci byli po zásluze oceněni patronkou soutěže paní poslankyní Mgr. Helenou Langšádlovou.
Výstava všech prací je do 4.5. umístěna v prostorách úřadu MČ Prahy 5.
Všem našim keramikům srdečně gratulujeme.

   


Na počátku března 2014 se mladí lezci Hobby centra 4 úspěšně účastnili závodů na HUDY lezecké stěně v Ústí nad Labem. Přes velkou konkurenci mnozí svěřenci lektorky Světlany Kadlecové dosáhli na přední medailové pozice. Zpětně gratulujeme Kláře Matějčkové, Jáchymovi Hykrdovi, Anně Mikynové, Adéle Drbalové, Andree Smolíkové, Jiřímu Krčkovi, Adamovi Fialovi, Radkovi Forgačovi, Anně Riedlové a Editě Strnadové a děkujeme za skvělou reprezentaci. 


Fotogalerie ze závodu
24.-26.1.2014 se divadelní soubor 
Nahoďto z Hobby centra 4  zúčastnil přehlídky amatérských divadel Karlínské jeviště. Ocenění poroty za herecký výkon získal člen souboru Petr Kudláček. Blahopřejeme a celému souboru přejeme hodně úspěchů a elánu.Na 8. ročníku mezinárodní soutěže First Lego League 2013 se tým Hobbyrobot z kroužku Lego Mindstorms Hobby centra 4 pod vedením lektora Ondřeje Veverky a vedoucího Tomáše Vopálenského se při účasti 16-ti týmů z celé republiky umístil na krásném 7. místě. Gratulujeme!