TEENAGEŘI


Nabídka Hobby centra 4 směřuje, samozřejmě, i do řad mladých. Je pro ně připravena široká nabídka akcí,
klubů, kurzů a zájmových kroužků. Programová skladba nabídky Hobby centra 4 je mladým navíc otevřena
a pružně reaguje na aktuální zájmy a trendy.

Mladí se zapojují především do tanečních, sportovních a výtvarných aktivit.
Lektoři a školení pracovníci Hobby centra 4 jim rádi připravují akce přímo na míru, např. poznávací výlety
po Evropě v rámci cyklu CESTY ZA UMĚNÍM, zájmové soutěže, sportovní klání nebo tematicky zaměřené letní pobyty.

K tradičním velkým akcím pro mládež bezesporu patří HAPPY HOBBY DAY v Branické loděnici,
JEDEN DEN MLADÉHO TANCE na Pankráci nebo oblíbené vodácké a výtvarné víkendy.

Hobby centrum 4 také kurzy CESTY ZA POZNÁNÍM, DĚJINY UMĚNÍ či edukativním programem
KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI pravidelně spolupracuje se středními školami.