TÁBORY

Kód: 178705
Název: PT Výtvarně experimentální GRANT
Místo: HC 4 - Pavilon B 2.patro
Věk: 6 - 9 let
Termín: 06.08.2018 09:00 - 10.08.2018 17:00
Cena: 1600 Kč
Sraz: 8:30 - 9:00
Vybavení na akci: pohodlné oblečení, pití, svačina včetně oběda
V ceně zahrnuto: program, lektoři, výtvarný materiál
Jiná ujednání: UŽ POUZE NÁHRADNÍCI
Popis: Výtvarně experimentální tábor pro nejmladší školáky je zaměřen na výtvarný experiment a hru. Přibližuje dětem svět výtvarného umění jako samozřejmou a velmi důležitou součást našeho života.

Celý tábor bude koncipován jako jedna celotáborová hra a jeho cílem je umožnit městským dětem, trávit co nejvíce času v přírodě. Proto je nutné počítat s tím, že se bude jezdit každý den mimo DDM a děti musí mít s sebou velkou svačinu a pití. Kapacita omezená z čistě praktických důvodů a není možné ji navyšovat.
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21