Soutěže 2021


Dle rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
se vědomostní soutěže 2021 uskuteční výhradně distanční formou.

Termíny soutěží 2021