ŠKOLÁCI


V nabídce Hobby centra 4 a klubu Amfora školákům nechybí příležitostné akce jako např. tvořivé, výtvarné a dramatické dílny, hudební dílny (VESELÝ MIKROFON, DRUMBENY), tematické akce (STRAŠIDELNÁ NOC V KNIHOVNĚ, DEN DĚTÍ, DEN PRO PLANETU ZEMI, DÝŇOVÝ DEN, VÁNOČNÍ ODPOLEDNE, MASOPUSTNÍ VESELICE), nebo akce celopražského charakteru (DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN, HAPPY HOBBY DAY, DEN MLADÉHO TANCE).

Hobby centrum 4 dále poskytuje výukové programy pro školy na lezecké stěně, či práce v nahrávacím studiu.
Prezentací práce dětí jsou pravidelné výstavy výtvarných prací dětí v pavilonu B a D s promítáním animovaných filmů dětí a vystoupením mladýchkouzelníků.
K oblíbeným patří také výlety do přírody, lyžařské a vodácké zájezdy.
V době prázdnin nabízíme školákům příměstské a pobytové tábory (v Čechách i v zahraničí).
Hobby centrum 4 pro děti organizačně zajišťuje předmětové soutěže a soustředění pro jejich úspěšné řešitele.
Po celý školní rok je pro školáky k dispozici Otevřený klub DÉČKO a zahrada Hobby centra 4 s prolézačkami, 
trampolínou a stolním tenisem.

Všechny činnosti jsou uskutečňovány pod vedením odborných pedagogických pracovníků s dlouholetou praxí.
Děti při nabízených aktivitách poznávaji nové kamarády, zábavnou formou se učí a odnášejí si pozitivní zážitky.