Senior hobby klub

 
Aktuální situace ohledně šíření nemoci COVID-19 dospěla usnesením vlády
České republiky o nouzovém stavu i v DDM Praha 4 – Hobby centrum 4
 
od 13. března 2020 k POZASTAVENÍ VŠECH PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 
(kroužků a kurzů), které trvá do odvolání.
 
Omezení se týká také všech plánovaných akcí i činnosti Senior Hobby Klubu.
 
 
 
Situaci pečlivě monitorujeme, v případě pozitivních změn 
Vás budeme okamžitě informovat.

Sledujte náš web, facebook a e-maily
.
 
Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru