PŘEDŠKOLÁCI


Pro předškoláky je u nás připravena široká nabídka zájmových kroužků z různých oblastí – sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné, hudební, jazykové i dramatické.  Mimo to mohou děti pravidelně navštěvovat i dvě Centra předškolních dětí (CPD) -  Sluníčko a Sedmikráska, která jsou určena pro děti od tří let, Klub Kopretina pro děti od 2,5 roku, Klub maminek a dva kroužky cvičení rodičů a dětí .

Mimo pravidelnou činnost jsou pro předškolní děti připravovány výtvarné dílničky v CPD Sedmikráska a tvořivé dílny v Klubu Amfora, pro mateřské školky výukové programy na venkovní lezecké stěně a v nahrávacím studiu a celá řada jednorázových akcí jako jsou výlety pro rodiče a děti, a akce v zahradě Hobby centra 4. Každým rokem připravujeme pohádkové Putování s Mikulášem a Masopustní rej, Vánoční a Velikonoční dílny, akce ke Dni Země i Dni dětí a spoustu dalších akcí.

Pavilon D nabízí každé odpoledne, od pondělí do čtvrtka - čajovnu pro rodiče čekající na děti, otevřený klub Déčko s výbavou deskových a mnohých dalších her pro všechny příchozí bez nutnosti registrace a také čítárnu, kde si lze v klidu číst v odborných publikacích z mnoha oborů, včetně výchovy dětí.

O prázdninách pro předškolní děti pořádáme letní školku Léto pro předškoláky, předškolní děti se mohou zúčastnit i řady našich letních, zimních i příměstských táborů.

Naše předškolácké kroužky vedou zkušení lektoři s mnohaletou praxí. V kroužcích pro nejmenší pomáháme dětem s jejich osamostatněním a zapojením se do kolektivu vrstevníků (CPD a Klub Kopretina jsou dobrou přípravou před nástupem do MŠ, nebo její alternativou), v zájmových kroužcích pomáháme dětem rozvinout jejich schopnosti a najít to, co je bude opravdu bavit.

U nás se děti nenudí, u nás je dětem dobře.