Poznávací zájezd Evropou

10 | 01 | 19 |
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 vás zve na poznávací zájezd 
NĚMECKO, NIZOZEMÍ, BELGIE.

Termín: 6.6. - 9.6.2019
Navštívíme Bamberk, Cáchy (Aaschen), Maastricht, Haaselt, Wiesbaden a mnohá další zajímavá místa.
Cena 7500 Kč zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, 3x snídani, 3x večeři a služby průvodce.
Detaily - Popis cesty

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hc4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
Poznávací zájezd Německo, Nizozemí, Belgie