Omezení činnosti provozu DDM

02 | 10 | 20 |
 
 
Výnosem Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020
se s účinností od 5.10.2020 (0:00) do 25.10.2020 (23:59)
 
omezuje provoz DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů
a dalších účastníků na zájmovém vzdělávání.

Po uvedenou dobu tedy budou zrušeny všechny kroužky, 
kurzy, výlety soutěže a všechny další akce 
pořádané DDM Praha 4 - Hobby centrum 4.
 
Celé znění Nařízení 15/2020

Omezení se netýká pronájmů.

I v tomto omezeném provozu vás žádáme o důsledné
dodržování pokynů pro pobyt v prostorech DDM 
- využívejte dezinfekce, dodržujte rozestupy a nevytvářejte 
větší skupiny.
 
O dalším vývoji i možnostech Vás budeme informovat.