Obnovení provozu HC4

05 | 05 | 20 |

Hlavicka HC4 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

 

BUDE SPUŠTĚNO 29.05.2020

 
Vážení rodiče,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 
bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna 
osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, 
že i DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 opět otevírá  vybrané zájmové kroužky. 
 
Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") 
jsou zde a z nich nejdůležitější jsou tyto:

 • Účastníci kroužků obdrží všechny potřebné informace e-mailem.
 
 • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, 
  podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 
  ke stažení zde,  které předá prostřednictvím účastníka lektorovi daného kroužku
  před zahájením výuky. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup na hodinu umožněn.
 
 • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům 
  a jinému doprovodu / doprovod končí u recepce, výjimku tvoří doprovod předškolních dětí 
  do příslušného pavilonu – pomoc s dezinfekcí /.

   

 • Ve společných prostorách /chodby, WC /  budou účastníci povinni nosit roušku, 
  při činnosti podle jejího charakteru a pokynu lektora.

   

 • Vyučovací lekce skončí o 10 min. dříve, tak, aby se skupiny nepotkávaly a bylo možné 
  důkladně vyvětrat a dezinfikovat frekventovaný mobiliář.

   

 • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou 
  pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností 
  a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. 
  Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, 
aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, 
a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Všem přeji pevné zdraví a radostné májové dny.                    
 
                                             PaedDr. Vladimír BekStáhnout prohlášení Pokyny