Náhrady za kroužky 2020/21

04 | 02 | 21 |

Vážení rodiče, milí účastníci, první pololetí je za námi.

 

Pevně a s nadějí doufáme, že to druhé brzy přinese uvolnění a že se s Vámi i dětmi 
brzy osobně a s radostí budeme setkávat na našich kroužcích a kurzech.

Chceme Vás nyní především ujistit,
že zápisné za neuskutečněné lekce bude vypořádáno. 

Možnosti náhrady:
 
1) ONLINE VÝUKA
U vybraných kroužků již od března 2020 probíhá průběžně online výuka, 
o které byli účastníci lektory informováni a ve které budeme nadále pokračovat.

2) NÁHRADNÍ HODINY A AKCE
V plánu dalších kroužků (u kterých online výuka možná není) počítáme s uskutečněním
náhradních hodin formou prodloužení konání kroužku do konce června,
případně nabídkou víkendových akcí s programem příslušné zájmové činnosti
dle možností a kapacity. O termínech a akcích Vás budou informovat
přímí pedagogové a lektoři. 
O akcích se také dozvíte na našich webových stránkách + profilech sociálních sítí. (FB + IG)
a v obnoveném vydání pravidelného měsíčního HC4 newsletteru.

3) VRATKY (bezhotovostní převod)
V případě, že jste uhradili zápisné za celý školní rok, vypořádáme vrácení platby
po ukončení činnosti ve školním roce 2020/2021, tj. na přelomu června a července.
Poměrná část zápisného bude všem automaticky vrácena na účet, ze kterého
bylo  zápisné uhrazeno (při platbě kartou si č. účtu vyžádáme).

Pokud již víte, že nebudete chtít v kroužku pokračovat, až se opět rozběhne činnost,
sdělte nám to, prosím, na e-mail informace@hc4.cz.
Vrátíme Vám pak poměrnou část zápisného sníženou o storno poplatek 200 Kč.

Pokud jste hradili pouze první pololetí, budete osloveni,
zda budete chtít v docházce pokračovat, až to bude možné.
Pak Vám poměrnou část zápisného dle Vaší volby buď vrátíme nebo převedeme
na druhé pololetí a platbu za skutečně odvedené hodiny druhého pololetí vypořádáme v červnu.

Pokud jste kroužek ještě neuhradili, bude Vám v nejbližší době odeslán předpis na platbu
za lekce realizované v prvním pololetí (září, říjen, prosinec 2020).
 
Kromě aktuální online výuky pro Vás a hlavně děti průběžně vytváříme 
desítky videonávodů, tipů, tutoriálů, motivací, cvičení, soutěží 
a dalších volnočasových inspirativních možností, které naleznete 
na webu hc4online.cz a také na profilech sociálních sítí (FB, IG).
(aktuální počet příspěvků je 147, vyberte si dle svých zájmů, potřeb a nálady a pokud chcete, 
přihlaste se k automatickému odběru novinek, odkaz je v titulu
hc4online.cz).
 
Rádi
také znovu upozorníme na rozšířenou a pestrou nabídku více než 5000 aktivit

a zajímavých návodů všech českých DDM a SVČ, kterou naleznete
na centrálním webu mitkamjit.cz  (naše příspěvky HC4 jsou součástí). 

Pokud pro své děti
aktuálně potřebujete jednorázové konzultace,
přímou online pomoc s konkrétními školními úkoly (v rámci osnov prvního a druhého stupně ZŠ), 
rádi nabídneme poskytovanou službu KLUB ANONYMNÍCH ZÁŠKOLÁKŮ.
 
Zároveň nabízíme možnost zájemcům – dobrovolným pedagogům – připojení do projektu 
online pomoci potřebným. Svými vědomostmi můžete v případě zájmu dobrovolně pomáhat 
i z domova, stejně jako my. 

Zůstaňte s námi. Společně to zvládneme. Těšíme se na Vás!

Všichni z DDM Praha 4 - Hobby centrum 4