Muzikál ETIKETA

05 | 06 | 19 |
V nahrávacím studiu DDM Praha 4 Hobby centrum 4 aktuálně 
probíhají zkoušky dětského muzikálu ETIKETA aneb FAJN VĚDĚT,
který vznikl spoluprací zpěvačky Evy Kleinové s hudebním skladatelem
a domovským lektorem
Robertem Štolbou.

Termíny premiéry: 17. a 18. června 2019 v Divadle Na Fidlovačce. (vstupenky)

Rozhovor o muzikálu z pořadu Snídaně na Nově s hosty (Eva Kleinová,
Robert Štolba, patron projektu Ladislav Špaček a účinkující děti ze ZŠ Vratislavova)

12 pravidel slušného chování v muzikálovém zpracování. Také máte někdy zmatek v tom, 
kdo koho zdraví první, jakou vidličku si vzít při slavnostní večeři ze stolu, anebo kdo komu
otvírá dveře? Přesně pro Vás je dětský Muzikál ETIKETA aneb FAJN VĚDĚT.
Hudba z dílny Evy Kleinové, Roberta Štolby a Richarda Mašaty a 12 pravidel slušného chování
v podání dětí ze ZŠ Vratislavova Vás nejen poučí, ale i pobaví.

Patronem projektu je odborník na etiketu, pan Ladislav Špaček.

Autor projektu: Eva Kleinová
Autory textů a hudby jsou: Eva Kleinová, hudební skladatel Robert Štolba a Richard Mašata
 
 
 
V představení hraje, zpívá a tančí 250 dětí ZŠ Vratislavova, doprovází jej živý orchestr 
pod vedením Roberta Štolby a Pěvecký sbor ZŠ Vratislavova pod vedením Evy Kleinové.
 
 
 
Muzikál Etiketa zábavnou formou předkládá 12 pravidel slušného chování a osvětluje divákům 
principy úspěšného fungování rodiny, přátelství a společnosti.
 
Propojuje kulturní a sociální oblasti, stírá rozdíly mezi dětmi (ten umí to a ten zas tohle) 
a pomáhá vyniknout nadaným i prospěchově nevýraznějším dětem.
Do projektu je zapojeno každé dítě, nejen to vybrané.
 
Edukačně pomáhá kulturnímu rozvoji českých dětí, začlenit handicapované žáky do kolektivu, 
stírá sociální rozdíly, rozdíly menšinových skupin a dává možnost vyniknout i slabším dětem.