Figurální kresba

11 | 09 | 19 |
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 otevírá nový výtvarný kroužek 
se zaměřením na figuru.
Odkaz: bit.ly/HC4-figura
Termín: úterý 18:00-20:30, pavilon B, 2. patro

Kresba figury a portrétu je pokládána za nejdůležitější z výtvarných disciplín,
otvíráme proto nově kurz pro všechny zájemce, kteří se v ní chtějí zdokonalit.
V rámci kurzu proběhnou i tzv. „odpočinkové hodiny“, při kterých se účastníci
seznámí s různými výtvarnými technikami. Výtvarný kurz je určen pro dospělé
a mládež, připravující se na studium na umělecké škole.
Lektorka: Jana Jandáčková

Kurz figurální kresby 2019