Kroužky

Kód: 157123
Název: CPD Vodníček - pátek
Místo: areál Vltavanů
Volná místa
1. / 2. pololetí:

12 / 12
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: přezutí, pohodlné oblečení, svačina
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání: cena 1 den 120 Kč
Cena za 1. pololetí: 2200 Kč
Cena za 2. pololetí: 2200 Kč
Cena za rok: 4400 Kč
Datum zahájení: 21.09.2015
Datum ukončení: 30.06.2016
Dny pořádání: PÁ 08:00-13:00
Popis: CPD Vodníček je určen dětem od tří let, které nenavštěvují mateřskou školku. ČInnost centra je zaměřen na všestranný rozvoj dětí - jejich motorických dovedností, samostatnosti, estetického cítění a spolupráci s vrstevníky. Program centra je členěn do bloků, které zahrnují - hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu, volnou hru a vycházky do okolí areálu Vltavanů. Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školky.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21