KROUŽKY

Kód: 191902
Název: Rytmika pro nejmenší s Markétou
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení, pití
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1900 Kč
Datum zahájení: 17.09.2019
Datum ukončení: 09.06.2020
Dny pořádání: ÚT 15:30-16:15
Popis: Kroužek pro předškolní děti zaměřený na hudebně-pohybový rozvoj dětí: rytmické cítění a sluchové vnímání ve spojení s pohybovými činnostmi.
Součástí našich setkání budou především dětské písničky a říkadla, jednoduché dramatizace písniček, společné hry a závěrečná relaxace.
Seznámíme se také s doprovodnou hrou na tělo a základními rytmickými hudebními nástroji.

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21