KROUŽKY

Kód: 197802
Název: Šikovný předškolák ÚT
Místo: klub Amfora, Pujmanové 9
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 5 - 7 let
Vybavení na kroužek: přezutí
V ceně zahrnuto: učební pomůcky, pracovní listy
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1900 Kč
Datum zahájení: 17.09.2019
Datum ukončení: 09.06.2020
Dny pořádání: ÚT 13:00-14:00
Popis: MÁTELI DOMA BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA, URČITĚ PŘEMÝŠLÍTE NAD TÍM, ZDA JE NA ŠKOLU DOST ZRALÝ A PŘIPRAVENÝ..
V KROUŽKU "ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁK" SE BUDEME VĚNOVAT VŠEM DOVEDNOSTEM, KTERÉ VAŠE DÍTĚ NA VSTUP DO ŠKOLY PŘIPRAVÍ (JEMNÁ A HRUBÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA, PRAVO-LEVÁ ORIENTACE, ZRAKOVÁ PAMĚŤ, SLUCHOVÉ DOVEDNOSTI, RYTMIKA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST, VYPRÁVĚNÍ.)
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21