KROUŽKY

Kód: 191501
Název: Pohádková jóga s Majdou
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 4 - 7 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, lahev s pitím
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 18.09.2019
Datum ukončení: 10.06.2020
Dny pořádání: ST 15:30-16:15
Popis: Kroužek pro předškolní děti zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání.
Součástí setkávání v kroužku budou jógové hry inspirované příběhy a pohádkami, dechová a relaxační cvičení a doplňkové výtvarné činnosti.
Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy.

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21