KROUŽKY

Kód: 196501
Název: 3D Tisk ČT 16:30
Místo: HC4 - Pavilon A
Volná místa
1. / 2. pololetí:

9 / 9
Věk: 12 - 99 let
Vybavení na kroužek: Bude upřesněno
V ceně zahrnuto: Bude upřesněno
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1700 Kč
Cena za 2. pololetí: 1700 Kč
Cena za rok: 2700 Kč
Datum zahájení: 19.09.2019
Datum ukončení: 11.06.2020
Dny pořádání: ČT 16:30-18:45
Popis: Cílem kroužku je seznámit jeho členy s návrhem trojrozměrných objektů optimalizovaných pro tisk a realizovat samotný tisk. V kroužku se budeme zabývat tématy:
Seznámení s projektem
Cesta od návrhu modelu až k jeho vytištění
Modelování objektů vs programování tvarů
Ovládání tiskárny a příprava objektů pro tisk

Členové kroužku si kromě nabitých znalostí mohou také odnést své výtisky.

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21