KROUŽKY

Kód: 192301
Název: Notička - Muzikohrátky s pohádkou
Místo: Areál Vltavanů
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 3 - 5 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, přezůvky
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: obnovení činnosti v týdnu od 11.5.
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 18.09.2019
Datum ukončení: 10.06.2020
Dny pořádání: ST 14:00-15:00
Popis: Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21