KROUŽKY

Kód: 191901
Název: Aerobic
Místo: HC4 - Pavilon C
Volná místa
1. / 2. pololetí:

20 / 20
Věk: 6 - 10 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení, pití
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: obnovení činnosti v týdnu od 11.5.
Cena za 1. pololetí: 1200 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 16.09.2019
Datum ukončení: 08.06.2020
Dny pořádání: PO 16:00-17:00
Popis: Hudebně taneční setkání a seznámení se se základy aerobiku. Procvičování moderních forem gymnastiky s ohledem na věkové zvláštnosti této kategorie dívek.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21