KROUŽKY

Kód: 187807
Název: Hravé dějiny
Místo: HC 4 - pavilon D - 2. patro učebna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 6 - 9 let
Vybavení na kroužek: Dobrá nálada
V ceně zahrnuto: Lektor a materiál
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 19.09.2018
Datum ukončení: 19.06.2019
Dny pořádání: ST 17:00-18:00
Popis: Kroužek má za úkol hravým způsobem přiblížit dětem naše i světové dějiny. Kroužek bude mít svoji naučnou ale i kreativní část, ve které děti využijí svojí tvořivost a kreativitu při vytváření výrobků na dané téma. Kroužek je určen pro děti, které zajímají dějiny a pověsti, které rádi tvoří a vyrábějí. Součástí kroužku budou také výlety po Praze ( v předem stanovených termínech) na místa, které jsou spjaté s historií ( Vyšehrad, Pražský hrad, Vítkov).

Email: hravedejiny@email.cz
Tel: 725868022
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21