KROUŽKY

Kód: 183301
Název: Dramatický kroužek pro malé děti
Místo: HC 4 - pavilon D - 1. patro herna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

12 / 12
Věk: 5 - 7 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, přezůvky
V ceně zahrnuto: kostýmy, loutky, rekvizity
Jiná ujednání: termín bude upřesněn
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 03.10.2018
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 15:00-16:00
Popis: Kroužek probíhá formou dramatické výchovy. Dětem nabízíme zábavu, možnost poznat nové kamarády a současně se naučit mnoho zajímavého. Dozvědět se něco nového o sobě a ostatních. Cílem je rozvíjet v dětech fantazii, představivost, schopnost sebepoznání, empatii a vést je ke zdravému sebevědomí. Vše se budou učit prostřednictvím dramatických her a cvičení. Své dovednosti a nabyté zkušenosti si ověří na krátkých dramatických výstupech.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 přihlášených.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21