KROUŽKY

Kód: 187704
Název: Klub přírodovědců
Místo: HC 4 - pavilon D - přízemí přírodovědná učebna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 7 - 15 let
Vybavení na kroužek: bude upřesněno
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Lektoři: K. Hrušková, Z. Matějková
Cena za 1. pololetí: 1500 Kč
Cena za 2. pololetí: 1500 Kč
Cena za rok: 2800 Kč
Datum zahájení: 20.09.2018
Datum ukončení: 13.06.2019
Dny pořádání: ČT 16:00-17:30
Popis: Náplní přírodovědného kroužku Svět pod mikroskopem bude seznámení dětí nejen se živočichy a rostlinami, které lze zkoumat pod mikroskopem, ale také se základními poznatky o chování nejrůznějších, nám dobře známých tvorů, prostřednictvím pozorování. Obsahem hodin budou biologické experimenty a mikroskopická pozorování.Exkurze
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21