KROUŽKY

Kód: 181407
Název: Lezecká stěna - pokročilí ÚT 18:30-20:00
Místo: HC 4 - lezecká stěna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 12 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1400 Kč
Cena za 2. pololetí: 1400 Kč
Cena za rok: 2500 Kč
Datum zahájení: 18.09.2018
Datum ukončení: 11.06.2019
Dny pořádání: ÚT 18:30-20:00
Popis: Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21