KROUŽKY

Kód: 171413
Název: Lezecká stěna ČT 17:00-18:30 POKROČILÍ
Místo: HC 4 - lezecká stěna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 1
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Kadlecová + Romana Stachovičová
Cena za 1. pololetí: 1400 Kč
Cena za 2. pololetí: 1400 Kč
Cena za rok: 2500 Kč
Datum zahájení: 21.09.2017
Datum ukončení: 14.06.2018
Dny pořádání: ČT 17:00-18:30
Popis: Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21