KDO JSMEDDM Praha 4 - Hobby centrum 4
 
Nabízíme široký výběr činností a možností aktivního trávení volného času 
pod vedením profesionálních lektorů.

Sport, technika, umění, tanec, hudba, výuka jazyků, keramika, výtvarný ateliér 
a nahrávací studio v centru volného času pro děti, mládež i dospělé.

Zájmové kroužky, tábory, poznávací zájezdy, výlety, aktivity, 
soutěže, kurzy, akce, přednášky a školení.

Provoz sportovních zařízení, lezeckých stěn, nahrávacího studia, PC učebny s možností pronájmu, 
Občerstvení a čajovny, Fitness centra a Centra předškolních dětí s denním režimem.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.