KDO JSMEJsme centrem volného času pro děti a mládež. Ale přes toto zdánlivé vymezení jsme vlastně otevřeným domem pro všechny v jejich volném čase. Našim zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Nabízíme především dětem a mládeži pravidelnou zájmovou činnost (kroužky, kluby a kurzy). Ve více než 150 zájmových útvarech pracuje týden co týden více než 1700 dětí a mladých lidí.Vedle pravidelné zájmové činnosti pravidelně realizujeme desítky akcí nejen v Hobby centru 4, ale na celém území Prahy a společně s ostatními domy dětí a mládeže i mimo Prahu.

Organizačně zabezpečuje desítky zájmových soutěží pro děti a mládež z řady zájmových oblastí a sami přinášíme soutěže nové, a to nejen pro pražskou, ale i českou a zahraniční mladou populaci.

Ti, kteří se neradi začleňují do pravidelných aktivit, si oblíbili otevřený klub Déčko.
Prázdninové dny v průběhu školního roku a během letních prázdnin mohou s námi zájemci trávit na desítkách táborů a výletů nejen v Čechách, ale i v zahraničí...

V Hobby centru 4 pracuje Ski centrum, které organizuje akreditované kurzy... školního lyžování a snowboardingu, dále Služba školám, která zase školám a školským zařízením pomáhá s ekonomickou složkou jejich činnosti, ale i např. pedagogická knihovna sloužící nejen odborné veřejnosti, ale také školákům a studentům. V hudebním nahrávacím studiu, otevřeném všem zájemcům – profesionálům i amatérům, se pravidelně nahrávají hudební CD základním uměleckým školám, mladým kapelám, recitátorům, muzikantům sólistům. Pro veřejnost od pondělí do pátku do pozdních večerních hodin slouží Fit-centrum, skupiny dětí a mládeže nejen z Čech, ale i ze zahraničí se ubytovávají v naší ubytovně v Klubu Amfora a pražské děti mohou po celý rok trávit příjemné chvíle ve zdravém prostředí Rakovnicka v naší Škole v přírodě ve Skryjích.

Podíváte-li se dál na naše stránky, bude vám zřejmé, jak široký záběr práce ve volném čase s dětmi a mládeží pokrývá Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4. Tak vstupte.