KARIÉRA


Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje
    konkursní řízení na funkci ředitele / ředitelky příspěvkových organizací DDM P5, P6, P6, P7      
konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky
   
příspěvkových organizací:    
     
DDM Praha 5 - Smíchov, DDM Praha 6 - Řepy
   
DDM Praha 6 - Suchdol, DDM Praha 7 - Holešovice
   
     
Termín vyhlášení:    12.03.2018 
   
Termín pro podání nabídek: 30.04.2018 do 18:00 
   
     
CELÉ ZNĚNÍ a podmínky: ODKAZ
   
Stav: AKTIVNÍ
   
 
   
Nabídky v obálkách s nápisem NEOTVÍRAT
 
   
Adresa: 
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sportu a volného času
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1
   
Více informací: 
odbor sportu a volného času MHMP,
Jungmannova 35/29, Praha 1,
oddělení volného času, tel. 236 005 912

   HLEDÁME
             
lektora robotiky (LEGO MINDSTORMS)
   
     
v areálu Bartákova 1200/4, Praha 4
(externí spolupráce)
   
     
Pracovní doba:     
   
bude specifikována  
   
 
   
Stálá spolupráce.
   
     
Více informací: 
Tomáš Vopálenský,
tel: 602 864 256, vopalensky@hobbycentrum4.cz