KARIÉRA


Veřejná zakázka malého rozsahu
             
Migrace Windows SBS řešení serveru HC4
   
 
Celé znění nabídky na veřejnou zakázku
   
Odkaz
   
     
Termín vyhlášení:    11.12.2017 
   
Termín pro podání nabídek: 18.12.2017 do 12:00 
   
Termín otevírání obálek: 19.12.2017 v 11:00
   
Stav nabídky: AKTIVNÍ
   
Termín dodání předmětu VZMR: 31.12.2017
   
 
   
Nabídky v obálkách s nápisem NEOTVÍRAT
Veřejná zakázka malého rozsahu
Migrace Windows SBS řešení serveru HC4
k dodání v zadaných termínech
   
Adresa: 
Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4
 
   
Více informací: 
Ing. Pavel Nekola
tel: 603 878 713, nekola@hobbycentrum4.cz
   HLEDÁME
             
lektora robotiky (LEGO MINDSTORMS)
   
     
v areálu Bartákova 1200/4, Praha 4
(externí spolupráce)
   
     
Pracovní doba:     
   
bude specifikována - od září 2017 
   
 
   
Stálá spolupráce.
   
     
Více informací: 
Tomáš Vopálenský,
tel: 602 864 256, vopalensky@hobbycentrum4.cz