AKCE

Kód: 179414
Název: Kreativní dílna v Déčku - Decoupage
Místo: HC4 - pavilon D - klub Déčko
Věk: 5 - 25 let
Termín: 12.10.2017 14:00 - 16:30
Cena: 0 Kč
Sraz:
Vybavení na akci: pracovní oblečení, případně předmět na zdobení.
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Popis: Zdobení donesených předmětů nebo květináčů ubrouskovou technikou.
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21